Schade door de Covid maatregelen? Is er iets tegen te doen?

Datum:
 • dinsdag 2 maart 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • De schade is gigantisch! Wie gaat dat betalen?


  2-3-2021

   Schade door de Covid maatregelen? Is er iets tegen te doen?

  CovidClaim is een initiatief van bezorgde ondernemers, advocaten, particulieren en mensen uit het bedrijfsleven met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Wij zijn van mening dat de schade die is ontstaan door de coronamaatregelen verhaald dient te worden op die organisaties en personen die direct of indirect (mede)verantwoordelijk zijn voor deze maatregelen.

  Ondanks het voortschrijdend inzicht over de beperkte dreiging die van COVID uitgaat, én ondanks de ineffectiviteit én onzinnigheid van veel maatregelen, blijven de beperkingen onverminderd van kracht – en worden zelfs nog verder opgevoerd. Alles tegen beter weten in.

  • Zonder een deugdelijk wetenschappelijke grondslag.
  • Zonder deugdelijke rechtvaardiging of onderbouwing.
  • Zonder enig perspectief.

  Bij veel mensen staat het water inmiddels tot aan de lippen.

  De schade voor de volksgezondheid is enorm. Het aantal zelfmoorden is toegenomen. Door uitgestelde medische zorg zijn er nodeloos slachtoffers gevallen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn toegenomen.
  De geluksbeleving van veel mensen is weggevaagd.

  De schade is gigantisch! Wie gaat dat betalen?

  De advocaten, betaald door de stichting CovidClaim en de CovidClaim financierings-BV, zullen namens alle gedupeerden de juridische procedures voeren.

  Gedupeerde ondernemers en particulieren kunnen zich tegen betaling aansluiten bij de stichting CovidClaim. Er zal dan mede namens hen worden geprocedeerd. We willen de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden en starten met een inschrijftarief van € 60,-.

  Naast de stichting wordt een financierings-BV opgericht die de (proces)kosten voor een belangrijk deel zal financieren. De fondsen voor de financierings-BV worden bij elkaar gebracht door draagkrachtige particulieren, ondernemers en donateurs die de zaak van CovidClaim willen ondersteunen.

  Bij een positieve uitkomst van de zaak krijgen de deelnemers van de stichting 85% van het door de rechter vastgestelde schadebedrag uitgekeerd. Deelnemers aan de financierings-BV krijgen de overige 15% uitgekeerd.

  Zie voor meer informatie de website en sociale medekanalen van  stichting CovidClaim:

  https://covidclaim.nu/

  https://www.facebook.com/Stichting-CovidClaim-103861178331752


  Viruswaarheid

  0 reacties :

  Een reactie posten