Dijkverhoging kop Noord-Holland dreigt door datacenters: kosten voor burger

Datum:
 • zondag 28 maart 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - 
  ANNA PAULOWNA

  Door de plaatsing van datacenters van techreuzen in diepgelegen polders dreigen dijken in de kop van Noord-Holland in de toekomst te moeten worden opgehoogd. Belastingbetalers draaien dan op voor die kosten, blijkt uit een brief van de provincie Noord-Holland.  De gemeente Hollands Kroon legde een rode loper uit voor megadatacenters van internationale techbedrijven. Wethouders Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA) willen op 170 hectare grond nog vijf kolossen in de Wieringermeerpolder laten verrijzen. De provincie heeft daar zorgen over, onder meer vanwege het energie- en drinkwaterverbruik.

  Met de komst van datacenters zijn astronomische bedragen gemoeid. In 2019 maakte Google bijvoorbeeld bekend een miljard euro te investeren in twee datacenters. Microsoft communiceerde eerder al dat in één megadatacenter twee miljard euro werd gestoken.

  Gemeentebestuurders verwelkomden de techpartijen, onder meer door miljoenen aan leges die Hollands Kroon ontving. Hierdoor waren bezuinigingen niet nodig.

  Verhoging

  Uit de brief van het provinciebestuur, verzonden aan Hollands Kroon en Provinciale Staten, blijkt dat een addertje onder het gras zit.

  „De plaatsing van datacenters verhoogt de economische waarde van een gebied dat onder zeeniveau (zo’n 6 meter, red.) ligt, wat kan leiden tot een verdere verhoging van dijken, wat wordt gefinancierd door belastingbetalers”, zo waarschuwen provinciebestuurders.

  Om vast te stellen of de huidige dijkbescherming nog voldoet, wordt een wettelijke veiligheidsnorm gehanteerd. Voor de Wieringermeer is die nu aanzienlijk lager dan voor de rest van Noord-Holland.

  Deze wordt gebaseerd op de kans op slachtoffers in een gebied en de waarde van alle economische bedrijvigheid, verduidelijkt een provinciewoordvoerder. „Nieuwe economische waarden, zoals datacenters, in een gebied dat beschermd wordt door een primaire en of regionale waterkering kunnen effect hebben op de hoogte van de veiligheidsnorm.”

  Betalen

  Daarnaast worden iedere twaalf jaar bestaande waterkeringen getoetst. Dit wordt gedaan op basis van de WOZ-waarden en de waarden van het grondgebruik en infrastructuur. „Toekomstige datacentra worden om die reden meegenomen in volgende toetsronden, als ze daadwerkelijk gebouwd en in functie zijn.”

  Het provinciebestuur wijst erop dat belastingbetalers de dijkaanpassingen moeten betalen als blijkt dat de veiligheidsnormen omhoog moeten. Dat is wettelijk zo bepaald. „In dat geval moeten deze waterkeringen verbeterd of versterkt worden. De kosten komen terecht bij een waterschap en via de waterschapsbelasting bij de bedrijven en inwoners.”

  Prof. dr. Frans Klijn van Deltares, autoriteit op het gebied van waterveiligheid, vindt dat er op nationaal niveau gesproken moet worden over dit thema. „Ga er maar van uit dat de zeespiegel nog wel even blijft stijgen. Dan kun je je afvragen of het voor de lange termijn wenselijk is om te investeren in grootschalige industrie in gebieden die flink onder zeeniveau liggen.”

  Mammoettanker

  Hij vindt het terecht dat de provincie hier aandacht voor vraagt. „Het zou zomaar kunnen dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Je kunt natuurlijk heel lang technisch wel grenzen verleggen, maar ik zeg vaak: bij een mammoettanker moet je tijdig bijsturen als je de koers wilt verleggen. Al decennia wordt ervoor gepleit om niet grootschalig te bouwen in deze gebieden, maar intussen gebeurt het toch.”

  Het Hoogheemraadschap HHNK zegt dat een normverhoging en nieuwe dijkversterking „op dit moment niet aan de orde is.”

  Overstromingsrisico

  HHNK meldt dat ook aan de datacenters is gevraagd maatregelen te nemen. „Het beschermingsniveau en de overstromingsrisico’s zoals die gelden zijn destijds besproken met vertegenwoordigers van de datacenters. In algemene zin zal HHNK in geval bij ’plannen van derden’ bedrijven adviseren om zelf ook maatregelen te treffen om de gevolgen van overstromingen verder te beperken.”

  Mochten toch versterkingen nodig zijn, worden de kosten geschat op 5 tot 15 miljoen euro per kilometer dijk, aldus eerdere ramingen. Of dat hier ook geldt, is nog onduidelijk omdat de waterkeringen eerst getoetst moeten worden. „Op basis daarvan kunnen pas de kosten van eventuele dijkversterkingen berekend worden”, aldus de provinciewoordvoerder.

  Lees ook: Live-uitzending vanuit Den Oever met Dijkstra en Evenblij over datacenters in de Noordkop

  Lees ook: Kaartje met meer datacenters dan bij GroenLinks bekend is, is niet actueel. Gaat om een ambtelijke verkenning, aldus Hollands Kroon

  Lees ook: Komt de drinkwatervoorziening in gevaar door datacenters? De PvdA in de Tweede Kamer wil tekst en uitleg van de minister

  Lees ook: Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon had zijn enthousiasme ’misschien wat moeten temperen.’ Hij houdt echter geloof in het benutten van datacenter-restwarmte

  Lees ook: Datacenters brengen levering drinkwater Noord-Holland in gevaar, gebruikt koelwater gaat vervuild het milieu in

  Lees ook: Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon noemde restwarmtebenutting in 2014 ’fabeltje van de pers’. Een jaar later presenteerde hij het juist als een belangrijk voordeel van datacenters

  Lees ook: Misleidend verhaal gemeentebestuur Hollands Kroon plaveide de weg voor datacenters Microsoft en Google


  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  Het is altijd die verfoeide Meskers die hier de dienst uit maakt. Een grote schande maar veroorzaakt door de kiezers van Hollandskroon !!!!!!

  Een reactie posten