Brief aan raad Hollands Kroon inzake Droom van windmolens.

Datum:
 • woensdag 17 maart 2021
 • in
 • Categorie:

 •  Hollands Kroon - 
  Ik ben geen klimaatontkenner maar wel een uitgesproken realist .....
  Brief op de raadsagenda van Hollands Kroon van 18 maart   Aan de Gemeenteraad van Hollandse Kroon

  Geachte bestuurders,

  Ik ben geen klimaatontkenner maar wel een uitgesproken realist en daarom wil U dringend waarschuwen voor het wijdverbreide maar onzinnige idee dat (mega) windmolens in zee of op land een oplossing zouden zijn voor schone energieopwekking of ,,groene waterstof,, en aan een substantiële beperking van de uitstoot van C02 zou kunnen bijdragen, dit is echt een gevaarlijk en hardnekkig misverstand. 

  Om goed te begrijpen wat het werkelijke rendement van een windmolen is moet men weten wat er voor het produceren en plaatsen van deze molens nodig is moet men de volgende zaken in acht nemen; 

  De enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen die nodig zijn voor de winning (afgraving) en transport van miljoenen kubieke meters erts houdende delfstoffen, maar ook de benodigde energie en grondstoffen voor de productie van de hiervoor noodzakelijke reusachtige machines en mega trucks en hun brandstof verbruik, en de nog veel grotere hoeveelheden met kolen en gas opgewekte energie die nodig is voor het produceren van de miljoenen tonnen ruw staal (en koper) in m.n. de Chinese hoogovens, en het transporteren en bewerken van dit staal tot windmolens, (en de enorme vervuiling die bij al deze processen het gevolg is…) 

  Maar ook de bouw van fabrieken en het chemische proces voor honderdduizenden tonnen (niet te recyclen) kunststof voor de wieken, en de kabels en de productie van de daarvoor benodigde grondstoffen, het neodymium voor de magneten en het koper voor de elektromotoren (en de mega vervuiling door kopermijnen en winning van neodymium en de energie die het kost dit op te ruimen…) plus de duizenden kilometers kabels naar en in de molens, en leidingen over de zeebodem (en het gevolg daarvan voor het ecosysteem). 

  Maar ook de voor de funderingen benodigde miljoenen tonnen staal en beton en de hiervoor af te graven (en te winnen) mega hoeveelheden zand, cement, kalk en grind, en de productie (en grondstoffen) van de machines en schepen (en hun brandstofverbruik) die hiervoor (en voor het transport) nodig zijn, en de productie (in Chemische fabrieken) van de miljoenen liters uiterst giftige 2 componentenverf (en de grondstoffen hiervoor), samen met het transport van al deze materialen. 

  Maar ook de voor het plaatsen noodzakelijke bouw van speciale schepen en machines, hun grondstoffen en brandstofverbruik, en het onderhouden en aan het eind, (max 20/23 jaar) het afbouwen, ontmantelen en recyclen van duizenden van deze mega molens en hun componenten, en het opruimen, afvoeren en recyclen van de duizenden (voor schepen gevaarlijke) betonnen funderingen en duizenden kilometers kabels op de zeebodem. 

  Maar ook het kompleet overhoop gooien van onze gehele infrastructuurdoor door grote aanpassingen aan ons elektriciteitsnet etc. Dit kost alles te samen een dusdanig onvoorstelbaar grote hoeveelheid aan materiaal, energie en Co2 uitstoot dat als men echt alles meeweegt, de grote vraag is of deze (voor miljoenen vogels dodelijke) molens in hun relatief korte tijdspan niet meer aan energie en Co2 uitstoten dan dat zij ons aan “schone” energie opleveren. 

  Het is echt een dure groene hobby om goed renderende en van goede filters voorziene gas (en kolencentrales) te sluiten en hiervoor onrendabele energie verslindende en milieu en horizonvervuilende en lawaaiige (mega) windmolens voor in de plaatst te nemen om hiermee b.v. mega data center van stroom te voorzien of waterstof te gaan produceren voor fabrieken. Hier zijn vele tienduizend windmolens voor nodig, en daar gaan de burgers en bedrijven het gelag voor betalen in de vorm van een veel hogere energierekening, terwijl die rekening door de stijgende energieheffing en btw nu al zo hoog is dat straks voor miljoenen huishouden energiearmoede dreigt, en plaatst ons land zich niet alleen economisch op achterstand maar is het hierdoor ook verantwoordelijk voor de uitstoot hier en elders van enorme hoeveelheden C02 die bij het vervaardigen, plaatsen en onderhouden van deze kolossale molens nodig zijn, en gaat het voor het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen dus nauwelijks iets helpen. 

  Maar buiten dat, hiermee worden volgende generaties opgezadeld met een achterhaalde en dwaze vorm van energieopwekking die ons honderden miljarden aan investeringen gaan kosten en een nog veel groter fiasco gaat worden als de destijds zo geroemde “hogesnelheidslijn” en de (in Duitsland doodlopende) ,,Betuwelijn,, 

  Daarom roep ik hen die denken met windmolens ,,schone energie,, op te wekken om daarmee o.a. mega data centers van stroom te voorzien, op om de oogkleppen af te doen realistisch te worden. Subsidies op zonnepanelen en de bouw van zonneparken ja, het voorlopig blijven gebruiken van schone en hoog rendabele gasgestookte energiecentrales, die op termijn deels kunnen overgaan op biogas, ja, maar voor opwekken van echt grote hoeveelheden Co2 vrije energie moet men snel beginnen met de bouw van een aantal nieuwe generatie kerncentrales die ten minste 60 jaar mee kunnen gaan. 

  Maar niet, zoals men nu doet, inzetten op windmolens en houtgestookte energiecentrales dat wordt een mega financieel en ecologisch fiasco dat enorme hoeveelheden niet te recyclen afvalbergen produceert en niets veranderd aan onze totale uitstoot van broeikasgas, en waarvan toekomstige generaties zich zullen afvragen of er dan niemand was die toen een greintje gezond verstand had…!

  Gepensioneerd ondernemer

  NAW gegevens bekend bij Griffie

  -------------------------

  NRC

  Wat zijn de wieken van oude windturbines waard?

  Windenergie Wat kun je met de wieken van oude windturbines? Vaak worden ze nog gedumpt.

  Recyclen is heel lastig. „Het is me een gruwel.

  Laura Wismans

  30 oktober 2020

  Windenergie is duurzaam, maar windmolens zijn dat niet. De sector heeft een groot afvalprobleem.

  Turbinebladen worden begraven op een dumpplaats in Wyoming, VS.


  0 reacties :

  Een reactie posten