Russische expert waarschuwde jaren geleden al voor “informatie-bioterrorisme”

Datum:
 • vrijdag 19 februari 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Geheime dienst methodes om door een doelgerichte “informatie-bioaanval” landen en economieën te schaden, ....  Russische expert waarschuwde jaren geleden al voor “informatie-bioterrorisme”


  (Vertaling: E.J. Bron)

  Dr. Alexander Kouzminov waarschuwde voor een “nieuwe vorm van wereldwijde manipulatie”

  Al meerdere jaren geleden waarschuwde de Russische expert en voormalig medewerker van de Sovjet-Russische buitenlandse inlichtingendienst, Dr. Alexander Kouzminov, voor een “nieuwe vorm van wereldwijde manipulatie”, die hij “informatie-bioterrorisme” noemt. Voor menig expert is het actuele coronascenario niet nieuw. Zij waarschuwden hier jaren geleden al voor en vooral ook voor hoe de paniekzaaierij betreffende virussen, epidemieën en pandemieën gebruikt kan worden om samenlevingen, regeringen en landen onder druk te zetten.

  Zo waarschuwde meerdere jaren geleden al de Russische expert en voormalig medewerker van de Sovjet-Russische buitenlandse inlichtingendienst, Dr. Alexander Kouzminov, voor een “nieuwe vorm van wereldwijde manipulatie”, die hij “informatie-bioterrorisme” noemt (zie interview in “Zeit-Fragen”).

  Dr. Kouzminov wees er vier jaar geleden al op dat er aan het eind van de jaren-90 en in het begin van de jaren-2000 schrikbarende meldingen over gevaarlijke virussen, dodelijke infectieziektes en bedreigingen door globale pandemieën werden verbreid.

  Hij herinnert aan de meldingen in de pers destijds:

  Citaat: “De sleutelwoorden of krantenkoppen waarmee de media in de gevallen van deze pandemieën zoals SARS (2002-2003), de vogelgriep A (H5N1) (1997, 2006-2007), H1N1 ´varkensgriep´ (2009) en enkele anderen opereerden, waren: ´Varkensgriep zal het land zwaar treffen´, ´Virus zou miljoenen mensen kunnen doden´, ´plotselinge verbreiding van ziektes´, ´viruskiller´, ´globale epidemie´, ´globale catastrofe´, ´catastrofale consequenties´  enzovoort. Het nieuws zag eruit als berichten uit de oorlogszones, alsof de vijand voor de deur zou staan. In de massamedia werd vooral benadrukt dat deze en toekomstige epidemieën ´ongebruikelijker ‘ ziekte-uitbraken van een enorme gezondheids- en regionale (en zelfs globale) ontwikkelingsbedreiging zouden zijn, ´een grote bedreiging voor het nationaal belang en de veiligheid´ zouden vormen, dat ´ het risico nog steeds significant zou zijn´ en dat ´ de effecten van de volgende epidemie verwoestend zouden zijn´.”

  Dr. Kouzminov spreekt van een “informatie-bioaanval”, van “massamanipulatie door info-bioterrorisme” en van “informatiebiologische chantage”.

  Zulke aanvallen zouden massale paniek en angst bij het publiek veroorzaken. Dit zou een aanzienlijke invloed op de economieën van de desbetreffend elanden hebben en zou deze kunnen destabiliseren en hun economieën kunnen verzwakken, doordat de handel en het toerisme instorten.

  Volgens Dr. Kouzminov zijn het o.a. geheime dienst methodes om door een doelgerichte “informatie-bioaanval” landen en economieën te schaden, vooral echter om globale invloed te verkrijgen. Zulke scenario´s worden door geheime diensten georganiseerd en als “actieve operaties” uitgevoerd.

  Daarbij gaat men als volgt te werk:

  1. Het creëren van een probleem: lokale uitbraak van een seizoengriep of een infectieziekte of een verondersteld “lek” uit een militairgeneeskundig laboratorium.

  2. Het probleem gigantisch laten toenemen: hiervoor worden de massamedia gebruikt. Het publiek wordt in beroering gebracht. Er worden bedreigende scenario´s opgebouwd Er wordt massapaniek geproduceerd.

  3. Het probleem wordt een explosief thema voor autoriteiten, regeringen en instituten. Uit angst voor uitbreiding en virusmutaties vindt overleg plaats over te nemen maatregelen.

  4. Het probleem wordt verscherpt: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaart een openbare gezondheidsnoodtoestand van internationaal belang, tenslotte d epandemie.

  Uiteindelijk worden de gewenste resultaten behaald. Er vinden paniekinkopen plaats van vaccins, alle beschikbare bronnen worden in de bestrijding van de ziekte gestopt. “Geautoriseerde en geïnteresseerde organisaties adviseren de nationale regeringen om specifieke antivirale en griepmedicamenten in te zetten en delen aan hen mee dat een ´werkzaam vaccin´ ontwikkeld zou worden en binnenkort gebruiksklaar zou zijn.”

  Wat dient er uiteindelijk bereikt te worden? Wat zijn de doelen?

  Dr. Kouzminov: “Een verzwakking van de economieën en verliezen, faillissementen en dreigingen voor bedreigde ondernemingen (bijvoorbeeld handelsverlies, binnenkomend verkeer, internationaal reizen enzovoort), destabilisering (of zelfs verlammingen) van de regeringen en hun openbare dienstverleningen. De productie van antivirale medicijnen en vaccins schept honderden miljoenen tot miljarden dollars.”

  Als je beter kijkt naar de uiteenzettingen van Dr. Alexander Kouzminov in zijn interviews en boeken, wordt dus duidelijk dat virusverbredingen zoals nu bij het coronavirus SARS-CoV-2, die de ziekte Covid-19 veroorzaakt, een perfect scenario bieden om samenlevingen en economieën te destabiliseren en invloed te nemen op regeringen. Het lijkt net alsof er voor de actuele ontwikkeling een blauwdruk is geweest.

  Bron:
  freiwelt.net

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten