Provincie Drenthe legt maximum van 1.389 hectare zonneparken vast in Omgevingsverordening

Datum:
 • woensdag 3 februari 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • De provincie Drenthe heeft de concept-artikelen van de Provinciale Omgevingsverordening voor de maximering van het aantal hectare zonneparken op land opgesteld. Het maximum is vastgesteld op 1.389 hectare.


  3-2-2021

  Gedeputeerde Staten meldden afgelopen oktober al het aantal hectare voor zonneparken te willen maximaliseren. ‘Momenteel is er in Drenthe 766 hectare grondgebonden zon vergund en/of gerealiseerd. Het beeld dat wij nu hebben, is dat er met de RES Drenthe 1.0 maximaal 625 hectare grondgebonden zon bij kan komen’, aldus het provinciebestuur destijds.

  Vervolgstappen
  Met het toesturen van de conceptartikelen van de Provinciale Omgevingsverordening aan Provinciale Staten zet het provinciebestuur een volgende stap bij het stellen van een bovengrens aan de hoeveelheid zon op land in Drenthe tot 2030.

  Na bespreking met Provinciale Staten worden de conceptartikelen indien nodig aangepast en vervolgens in een ontwerpverordening vastgesteld. De vervolgstappen behelzen ook een bespreking tijdens een consultatieronde met gemeenten. Uiteindelijk moet de maximering in oktober 2021 definitief vastgesteld worden. De artikelen worden uiteindelijk namelijk opgenomen in de Omgevingsverordening die wordt voorbereid in het kader van de Omgevingswet.

  Ontheffing
  De conceptartikelen regelen per gemeente analoog het maximumaantal hectaren zon op land. Boven het gestelde maximum is een zonnepark slechts mogelijk indien het gemeentelijke college van burgemeester en wethouders van de provincie een ontheffing krijgt.

  Daarbij zal er dan wel sprake moeten zijn van meervoudig ruimtegebruik.

  Van 5 tot 260 hectare
  Het maximale aantal hectare zonneweiden per gemeente is in onderstaande tabel weergegeven. De gemeente Hoogeveen kent met 260 hectare de hoogste grens en de gemeente Meppel met 5 hectare de laagste grens.

  Gemeente

  Maximale oppervlakte zonneparken

  Aa en Hunze

  24 hectare

  Assen

  99 hectare

  Borger-Odoorn

  242 hectare

  Coevorden

  176 hectare

  Emmen

  163 hectare

  Hoogeveen

  260 hectare

  Meppel

  5 hectare

  Midden-Drenthe

  145 hectare

  Noordenveld

  74 hectare

  Tynaarlo

  98 hectare

  Westerveld

  43 hectare

  De Wolden

  60 hectare

  Totaal

  1.389 hectare


  SOLAR MAGAZINE

  0 reacties :

  Een reactie posten