Onduidelijk wie gaat over vergunningen datacenters

Datum:
 • zaterdag 20 februari 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON - MIDDENMEER Over datacenters in de Wieringermeer is bestuurlijke chaos ontstaan.  20-2-2021

  De provincie Noord-Holland en gemeente Hollands Kroon, waar komende jaren honderden hectares aan nieuwe ’datadozen’ van techgiganten moeten verrijzen, steggelen met elkaar wie bevoegd gezag is. 

  Deze week bleek uit documenten en reacties van experts dat bestuurders mogelijk hun boekje te buiten gaan om datacentra te lokken. De gemeente Hollands Kroon sloeg waarschuwingen in de wind dat zij niet het bevoegd gezag is om vergunningen aan techgiganten te verlenen. 

  De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verschillen van mening over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. 

  Het juridisch advies dat de provincie inwon bij landsadvocaat Pels Rijcken is meerduidig. De landsadvocaat stelt dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn in de parlementaire geschiedenis en de jurisprudentie om te bepalen of de provincie of de gemeente hierover gaat. 

  Een bestuursrechter moet uitspraak doen om duidelijkheid te krijgen over de verdeling van de bevoegdheid rondom vergunningen van datacenters. De gemeente Hollands Kroon meldt ook dat, ongeacht wie bevoegd gezag is, dezelfde regelgeving van toepassing is met betrekking tot de milieuaspecten van de vergunning. Onduidelijk nog is of de provincie Noord-Holland naar de rechter stapt om dat te toetsen. 

  De provincie Utrecht, die onlangs vragen beantwoordde aan D66-Statenleden, liet juist weten dat de provincie bevoegd gezag is en over de vergunningverlening gaat. Volgens die provincie slurpen de datacentra in de Wieringermeerpolder 3,5 TerraWattuur aan energie. „Dat is een energieverbruik dat 70.000 keer hoger is dan de wettelijke norm voor de energiebesparingsplicht.” 

  Boeren 

  Intussen kondigt boerenorganisatie LTO Noord aan naar de rechter te stappen tegen de komst van een onlangs vergund datacentrum van Microsoft. De boeren vinden dat de vergunningen ’makkelijk worden verleend, zonder dat er vooraf heldere kaders zijn gesteld en de gevolgen goed zijn afgewogen’. Zaken als koelwaterverbruik, stikstofuitstoot en de omvang van de ontwikkelingen, baren de agrarische sector in het gebied zorgen, zegt voorzitter Wim Mostert. 

  Een woordvoerder van Microsoft laat weten dat het bedrijf ’nauw blijft samenwerken met de gemeente Hollands Kroon en andere belanghebbenden als LTO Noord, zodat onze plannen blijvend voldoen aan wet- en regelgeving en rekening houden met de impact op de lokale gemeenschap’.

  Noordhollands Dagblad

  Ontwikkelingen baren boeren in Noordkop zorgen


  0 reacties :

  Een reactie posten