Excuses Hollands Kroon aan West-Friese gemeenten over ’datacenter-verrassing’

Datum:
 • woensdag 10 februari 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Hollands Kroon  / MEDEMBLIK

  Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon biedt zijn excuses aan richting de gemeentebestuurders in West-Friesland. Hij excuseert zich voor het feit dat het gemeentebestuur van Hollands kroon niet actief informatie heeft gedeeld met hun collega’s in West-Friesland over de komst van een nieuw datacenter op bedrijventerrein het Venster.


  Mike Deutekom 10-2-2021

  Wethouder Theo Meskers

  Het college van Hollands Kroon reageert daarmee op de zienswijze die namens de regio West-Friesland is ingediend op de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. In een brief aan de bestuurders in West-Friesland schrijven B en W van Hollands Kroon dat ze op 19 januari met de wethouders Andrea van Langen (Medemblik) en Arthur Helling (Hoorn) een gesprek hebben gehad.

  Misverstand

  Op de vraag of de koude uit de lucht is, zegt Theo Meskers: ,,We hebben een goed gesprek gehad waaruit de conclusie is getrokken dat er niets onoorbaars is gebeurd. Dat wordt door de ambtenaren bevestigd. Wel hebben we afgesproken elkaar in formele en informele sfeer meer over de ontwikkelingen op de hoogte te houden. Er is ook sprake geweest van een stukje misverstand. Corona speelt wat dat betreft niet in ons voordeel, er zit altijd glas tussen.’’

  ,,Tijdens het gesprek en ook via deze brief willen wij u graag bevestigen dat wij altijd bereid zijn tot nadere toelichting op de ontwikkelingen rondom Agriport en de datacenters. In het overleg hebben we een toelichting gegeven op het gebied en de status van de verschillende lopende initiatieven’’, staat te lezen in de brief die door burgemeester Rian van Dam is ondertekend.

  Bedrijvigheid

  ,,Zoals toegelicht gaan wij (in afwachting van het proces van het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie) door met het faciliteren van vijf lopende initiatieven, passend in onze omgevingsvisie. Het ontwerp bestemmingsplan voor deelgebied B1 (op het Venster, red.) is daar één van. Behoudens de vestiging van een datacenter maakt dit ontwerp bestemmingsplan geen nieuwe bedrijvigheid of zelfstandige kantorenfunctie mogelijk.’’

  ,,Ook hebben we gezamenlijk geconstateerd dat er betere bovenregionale informatiedeling zou kunnen plaats vinden, waarmee onduidelijkheid bij andere gemeenten of regio’s kan worden voorkomen. Graag sluiten we aan bij het recente voorstel van de provincie (mede naar aanleiding van wensen van de gemeenten) voor een bovenregionaal afstemmingsoverleg over bedrijventerreinen. Dit is wat ons betreft een goed vertrekpunt om alle gemeenten actief te informeren over de ontwikkelingen en procedures. Ook worden datacenters sinds kort als aparte categorie meegenomen in de monitor werklocaties, wat de afstemming en informatievoorziening ten goede komt’’, besluit het college van Hollands Kroon de brief.

  Noordhollands Dagblad  1 reacties :

  Anoniem zei

  Fout op fout op fout stapelt dit college op elkaar en niemand van de verantwoordelijken, Meskers als eerst verantwoordelijke, neemt zijn verantwoordelijkheid en stapt op.
  mensen die in de veronderstelling leven dat dit College z'n leven zal verbeteren zal bedrogen uitkomen want ze gaan gewoon door met liegen en bedriegen.

  Een reactie posten