Vijftien miljoen maskers waren gekocht van het Luxemburgse bedrijf Avrox aan het eind van een dubieuze deal die nu wordt onderzocht.

Maar afgezien van vragen over de financiële aspecten van deze aankoop, is nu een veel ernstiger kwestie aan het licht gekomen: de toxiciteit van deze maskers, die de Belgen nu moeten terugbrengen naar de apotheek, meldt MPI.

De giftigheid van deze maskers was afgelopen zomer al door parlementariërs van de oppositie aan de kaak gesteld, maar het bedrijf Avrox en de Belgische regering ontkenden dit en de zaak werd snel in de doofpot gestopt.

Maar nu bevestigt een vertrouwelijk rapport van het zeer officiële volksgezondheidsinstituut Sciensano dat het beschermende weefsel van de maskers die door de Belgische regering aan het publiek zijn verstrekt, nanodeeltjes van zilver en titaniumdioxide bevat die bij inademing ernstige negatieve effecten op de luchtwegen kunnen hebben.

“Er bestaat een risico op longontsteking, vooral als deze maskers worden gedragen door mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, zoals het geval is tijdens een pandemie. Er moet een waarschuwing komen tegen het gebruik van nanodeeltjes in een context waar we nu zijn.” – Prof. Dominique Lison, toxicoloog aan de UCLouvain
“Deze nanodeeltjes kunnen vroeg of laat binnendringen, vooral als het filter regelmatig wordt gewassen en dus aan degradatie onderhevig is. Nanodeeltjes kunnen dan gemakkelijk in de longen en het bloed terechtkomen.“ – Alfred Bernard, emeritus hoogleraar toxicologie aan de UCLouvain

Zilveren nanodeeltjes zijn biociden die als antibacteriële agentia werken. Nanodeeltjes van titaniumdioxide bleken stoffen.

Het is dan ook bijzonder verontrustend dat de Belgische regering, die het dragen van maskers overal in openbare en beroepsruimten verplicht heeft gesteld en er bij de bevolking op heeft aangedrongen zelfs thuis maskers te dragen wanneer zij gasten ontvangt, giftige maskers ter beschikking van haar bevolking heeft gesteld.