Corona – Nederland per 1 maart weer open?

Datum:
 • zaterdag 20 februari 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • Nederland is toe aan een plan dat mensen de ruimte geeft sociale en veilige keuzes voor zichzelf en elkaar te maken, die iedereen recht doet en definitief een einde maakt aan Corona-ondermijning van de samenleving.


  20-2-2021


  Met de campagne ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan wil een breed collectief van artsen, economen, ondernemers, wetenschappers, psychiaters en hoogleraren, die zich verenigd hebben onder het initiatief Herstel-NL, bij alle mensen in Nederland hun plan onder de aandacht brengen waarmee ze Nederland willen heropenen, terwijl men oog blijft houden voor álle gezondheidsaspecten in iemands leven en waarbij iedereen in Nederland tot zijn recht komt.

  Ze willen kwetsbaren meer mogelijkheden aanreiken, zodat zij het recht herkrijgen de keuzes te maken waarvan zijzelf denken dat deze hen de meeste bescherming biedt. Ze willen plekken en tijdsvensters scheppen, waarin meer bescherming aan kwetsbaren wordt geboden, zodat zij onderdeel blijven van de samenleving. En als laatste willen ze per 1 maart mensen weer de mogelijkheid bieden hun normale leven op te pakken, waarbij kwetsbaren zowel de bescherming wordt geboden die zij zelf nodig achten als dat ze op een veilige manier mee kunnen blijven doen in de samenleving en waarbij alleen sprake is van testen als er ook daadwerkelijk klachten zijn, zodat de betrouwbaarheid van het testen toeneemt. Daarbij kan degene die zich daarbij veiliger voelt, zich nog steeds laten vaccineren, maar stelt het initiatief tevens dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van Corona. Daarmee doet het plan recht aan het feit dat de overgrote meerderheid van de mensen in staat is tot eigen verantwoordelijkheid en sociaal gedrag. Zo kan meer lokale organisatievrijheid ervoor zorgen dat iedereen gezien en recht gedaan wordt.

  Voordat mensen in Nederland goed en wel onbevooroordeeld kennis konden nemen van dit plan en zelf een oordeel konden vormen, meende echter het Algemeen Dagblad (AD) podium te moeten geven aan medische experts die nu al een jaar angst zaaien op basis van theoretische rekenmodellen waarvan de voorspellingen tot op heden nog nooit zijn uitgekomen en waarbij zij op gezondheidsvlak alleen oog lijken te hebben voor hun eigen expertise.

  Daarbij schromen zij er niet voor om ouderen als ‘bejaarden’ te bestempelen om zo het recht te claimen ‘gehakt’ te mogen maken van het Herstel-NL initiatief. Volgens hen zou dit plan ertoe leiden dat moeder wordt opgeofferd voor de economie, dat bejaarden in een reservaat worden gestopt terwijl de rest loopt te feesten en te shoppen, het scheiden van jongeren en ouderen, dat de boel helemaal wordt losgelaten en dat zal leiden tot een totale overbezetting van ic’s en zelfs de rest van de ziekenhuizen en dus een overspoelde zorg als geheel. Een geheel van horrorscenario’s volgens hen.

  De huidige realiteit is echter dat 17 miljoen mensen hun algehele gezondheid wordt opgeofferd voor een OMT en overheid die de IC-capaciteit niet wil uitbreiden omdat verveling niet mag optreden. Vele ouderen zitten al maanden opgesloten in hun kamer, waarbij bezoek hen onthouden wordt of dit alleen wordt toegestaan op afstand, soms nog met een of andere scheiding ertussen. Dergelijke praktijken lijken meer op detentie zonder enig perspectief op verbetering, terwijl deze ouderen geen strafbare feiten hebben gepleegd. En zij niet alleen, want mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen worden ook conform willekeur al maanden uit de samenleving gesneden. Onder het huidige Corona-beleid mag moeder bezwijken onder het combineren van thuiswerken, thuisonderwijs en het toezien hoe scholen vanuit overheidswege wordt opgelegd kinderen psychisch te mishandelen op basis van onwetenschappelijke en niet-medische Corona-maatregelen. En zodra de kinderen dan eindelijk op bed liggen en het huishouden aan kant is, wordt haar verboden even buiten te wandelen of sporten, dankzij de avondklok.

  Vóór Corona feestten en shopten de meerderheid van de mensen er ook niet op los, dus waarom zou dat nu anders zijn? In Zuid-Korea en Zweden, waar ze kozen voor Corona-beleid grotendeels op basis van eigen verantwoordelijkheid, zijn de cijfers vergelijkbaar en bleven horrorscenario’s uit. Een Nederlander is niet wezenlijk (on)verantwoordelijker dan een Zweed.

  Om deze ongefundeerde laster goed te praten, zet Ab Osterhaus een charme-offensief in om de lezer te overtuigen dat hij begrip heeft voor het gevoel van mensen: “Ik begrijp goed dat mensen het beu zijn.” De woorden ‘wanhoop’ en ‘behoefte aan perspectief’ passeren eveneens de revue in het AD-artikel. Evenals dat we in een vrij land leven en dat iedereen zijn ideeën mag uiten, máár deze medische experts alleen hebben uiteraard de enige goed onderbouwde oplossingen. De emotionele vleierij richting de lezer is slechts van korte duur, want het aantal doden nu zou uiteraard alleen maar vergelijkbaar zijn met de Hongkonggriep van 1968 door de Corona-maatregelen. Met de uitspraak “die factor buiten beschouwing laten is zo’n fundamentele denkfout”, poogt Rode Kruis veldepidemioloog Baidjoe de geloofwaardigheid van Teulings onderuit te halen. En vult hij aan dat je je zo’n bewuste keuze van zo’n slim iemand als Teulings toch niet kan voorstellen, om zijn ondermijningspoging nog kracht bij te zetten.

  Baidjoe vervolgt: “Dat bevalt me niet aan het hele initiatief Herstel-NL. Het is heel goed om met elkaar te praten over de proportionaliteit van Corona-maatregelen, of over slimme oplossingen om in de horeca bijvoorbeeld tóch dingen mogelijk te maken. Maar als je de feiten uit hun context trekt en met zo’n populistisch en slecht onderbouwd verhaal komt, heb ik daar echt problemen mee.”

  Als het hem niet bevalt en het huidige Corona-beleid de enige juiste weg is, wat noodzaakt dan om bewoordingen als ‘populistisch’ en ‘slecht onderbouwd’ te bezigen? Het zou dan toch heel eenvoudig moeten zijn om feitelijk te onderbouwen dat het plan volledig de plank misslaat. Of is dat het probleem? Dat het plan eigenlijk wel deugdelijk, sociaal is en oog heeft voor álle aspecten van gezondheid en samenleving.

  Wat rechtvaardigt het om dit plan van Herstel-NL al bij voorbaat plat te slaan, voordat er enig open debat kan ontstaan, alleen al met de titel van het AD-artikel: “Medisch experts maken gehakt van plan Herstel-NL: ‘Absurd, gaan we bejaarden in een reservaat stoppen?’”

  Zonder deugdelijke onderbouwing serveren deze zogenaamde experts, die zich duidelijk verheven voelen boven andere vakgenoten die minstens zo deskundig zijn, zonder enig wetenschappelijk, medisch of andere feitelijk fundament dit plan af, met de mededeling dat dit zal leiden tot een situatie waarin mensen met prima overlevingskansen binnen een paar weken niet meer geholpen zullen kunnen worden op de ic. Levi speelt daarbij in op het sentiment van de lezer en zegt:

  “En wie gaat de familie van een patiënt vertellen dat hun moeder wordt opgeofferd voor de economie? Het is gewoon een absurd verhaal. Terwijl het perspectief er wél is: zo snel mogelijk vaccineren.”

  Hij noemt het vaccin het perspectief, terwijl dat na de zoveelste mutatie mogelijk lang niet meer zo is. Ondertussen zijn er meerdere medicijnen die effectief bevonden zijn en waarbij het verlies aan effectiviteit door mutaties minder voor de hand ligt, waardoor alle redenen om nog onbewezen vaccins door te drukken vervallen.

  Volgens Levi belanden allen die één Corona-prik ontvingen, niet langer in het ziekenhuis. Immunoloog Rijkers meent dat ook in Israël, dat vooroploopt met vaccineren, de druk op de ziekenhuizen zienderogen afneemt. Wat hij er niet bij vertelt is dat officiële sterftecijfers niet overeen lijken te komen met de sterfte in de praktijk. Volgens een publicatie verschenen op de voorpagina van de FranceSoir krant, is de sterfte onder jonge Corona-gevaccineerden honderd keer hoger dan bij jonge niet-gevaccineerden en de sterfte onder gevaccineerde ouderen ook twaalf keer hoger:

  “The paper interviews University of Aix-Marseille University Faculty of Medicine Emerging Infectious and Tropical Diseases Unit’s Dr. Hervé Seligmann and engineer Haim Yativ about their research and data analysis. They claim that Pfizer’s experimental shot causes “mortality hundreds of times greater in young people compared to mortality from Corona-virus without the vaccine, and dozens of times more in the elderly, when the documented mortality from Corona-virus is in the vicinity of the vaccine dose, thus adding greater mortality from heart attack, stroke, etc.”

  Dr. Hervé Seligmann, een van de auteurs, heeft een indrukwekkende staat van dienst:

  “works at the Emerging Infectious and Tropical Diseases Research Unit, Faculty of Medicine, Aix-Marseille University, Marseille, France. He is of Israeli-Luxembourg nationality. He has a B. Sc. In Biology from the Hebrew University of Jerusalem, and has written over 100 scientific publications.”

  Rijkers eindigt zijn betoog met:

  Ik hoop dat mensen dat perspectief uiteindelijk nog wel willen zien. Er zijn plaatsen op aarde waar ze economisch niet de luxe hebben om Corona-maatregelen te nemen en vaccins te kopen. Nu de boel loslaten en de ziekenhuizen laten volstromen, ik vind het echt het domste wat je kunt doen. Het werpt de menselijke beschaving wat mij betreft weer een eeuw terug.”

  Oftewel wie niet doet wat hij zegt en het vaccin niet neemt is dom. Wie de Corona-maatregelen niet als luxe ziet waar je blij mee moet zijn, is eveneens dom. Je moet verheugd zijn dat je nog één bezoeker mag ontvangen, want ondanks de avondklok daalt het aantal besmettingen zogenaamd moeilijk. Dat dat hoogstwaarschijnlijk komt omdat de avondklok alleen werkt in een rekenkundig model, maar niet in de praktijk is voor deze medische experts irrelevant. Het model is heilig en de praktijk, waarvan 17 miljoen mensen onderdeel zijn, moet genadeloos naar dat theoretische model buigen. Immers de druk op de ic’s is volgens hen al hoog, terwijl er niet alleen ouderen liggen. Wie dat niet accepteert, is volgens deze experts onmenselijk. Die 4,5 miljoen ouderen en kwetsbaren leven volgens hen niet in een afgesloten deel van het land, maar zijn nauw verbonden met de rest van de maatschappij. Immers alleen deze experts hebben het alleenrecht om te bepalen of je al dan niet je leven opgesloten moet leiden. Als het aan hen ligt, heeft het individu niet eens het zelfbeschikkingsrecht meer over het eigen lichaam.

  Alleen ‘serieuze maatregelen’ kunnen het snel om zich heen slaande virus temmen, als niemand immuniteit heeft. En heden zou volgens de experts slechts 30 procent immuniteit bezitten, terwijl 70 procent groepsimmuniteit nodig zou zijn.

  Dat andere deskundigen zeggen dat dit per virus varieert en dat bij Corona mogelijk al 40 procent groepsimmuniteit volstaat, is bijzaak. Op basis van het aantal geïnfecteerden op de Diamond Princess, zou groepsimmuniteit voor Corona zelfs mogelijk al tussen de 10 en 20 procent bereikt worden. Ook de immuniteitscijfers van het superspreadevent dat vorig jaar plaatsvond in het Oostenrijkse wintersportoord Ischgl, spreekt tegen dat een groepsimmuniteit van 70 procent in relatie tot het Corona-virus noodzakelijk is.

  Het lijkt voor deze experts eveneens een non-issue dat langdurige onderwijsachterstanden, failliete bedrijven en toenemende somberheid een desastreus effect kunnen hebben op een significant deel van de bevolking, zelfs levenslang.

  Alleen deze medische experts hebben de heilige graal in handen en van de bevolking wordt blinde volgzaamheid geëist. Op wie niet in de pas loopt, zal genadeloos karaktermoord worden gepleegd, met een gewillige media en overheid aan hun zijde. Een algehele goede gezondheid voor 17 miljoen mensen is bij dergelijke pseudowetenschap kansloos.

  Een smeercampagne waaraan nu Hertstel-NL wordt blootgesteld, staat geheel niet op zichzelf. Dergelijke praktijken worden al jaren toegepast ter misleiding van de publieke opinie. Een politieke partij als Forum voor Democratie (FvD) ontsnapt al jaren niet aan deze toorn. Ook hier meent het AD op haar beurt FvD weg te moeten zetten als een niet-transparante partij die ten behoeve van eigen voordeel liegt over haar ledenaantal, ook al moeten de ledenaantallen jaarlijks vanuit de Wet Financiering Politieke Partijen worden gewaarmerkt door een accountant. Op basis van dergelijk officieel waarmerk blijkt dat FvD op 1 januari 2020 zelfs 43.716 leden had ten opzichte van de 42.794 leden waarover de NOS destijds repte. Daarbij liet deze partij in het verleden al vaker zien het onmogelijke te realiseren. Zo groeide het ledenaantal in 2017 met 1.100 procent. En dan zou deze partij nu in een jaar tijd niet in staat zijn om met 1.606 leden te groeien tot ruim 45.000 leden? Waarom zou dat niet kunnen, als FvD een van de weinige politieke partijen is die zich uitdrukkelijk uitspreekt tegen de avondklok en vóór de vrijheid? Het beëindigen van de avondklok, een standpunt dat op stand.nl tot nu toe wordt ondersteund door 88 procent van bijna 60.000 stemmers. Een niet-wetenschappelijk noch medisch onderbouwde avondklok die Rutte na de uitspraak van de voorzieningenrechter, willens en wetens probeert te behouden en zelfs uit te breiden in de vorm van een buitenluchtverbod dat 24/7 op 365 dagen gehandhaafd kan gaan worden. Wie is er nu ongeloofwaardig? Ondertussen is ook een petitie voor de afschaffing van de avondklok gestart.

  Evenzeer nemen de pogingen van karaktermoord toe bij het groeien van mijn eigen journalistieke reikwijdte. Nooit word je aangevallen op de inhoud, telkens zonder enige feitelijke onderbouwing op de persoon, door onder andere nep-accounts, die worden opgeheven zodra je ze exposed. Het aantal berichten waarin lezers aangeven dat de weblink naar mijn artikelen niet werkt, neemt wekelijks toe. Evenzeer wordt er gemeld dat posts waarin lezers mijn artikelen delen, in sommige gevallen door social media worden verwijderd, terwijl de bronnen waarop de inhoud van de artikelen is gebaseerd als links zijn opgenomen en dus de betrouwbaarheid door lezers direct gecheckt kan worden.

  De Nederlandse microbiologe en tevens consulent voor wetenschappelijke integriteit, Elisabeth Bik, die voorheen werkzaam was bij het RIVM, meent vanuit de Verenigde Staten afgelopen week een slechts 7 minuten oude tweet rond 11 uur ’s avonds van me door te moeten sturen naar Marion Koopmans, die op haar beurt dezelfde dag nog mij op Twitter poogt in diskrediet te brengen. Waarom zou iemand als Koopmans, die onder andere (co-)auteur is van 300 wetenschappelijke artikelen, überhaupt tijd en energie steken in een journalist met een beperkt bereik, als ze niets te verbergen heeft? Of is er toch meer dan het daglicht verdragen kan? Welke banden heeft Koopmans met de CCP? In haar persoonlijke belangenverklaring van 23 november 2020, gepubliceerd op de website van het RIVM, staat bij punt 17 onder nevenwerkzaamheden het volgende vermeld:

  “Science Advisor for Center for Disease Control and Prevention of Guangdong Province for a period of three years (2008 – now)”.

  Hoezo een periode van drie jaar in Guangdong, een provincie in China? Van 2008 tot nu betreft een periode van minstens 12 jaar.

  In een audit interview van 16 februari 2020 zegt Koopmans zelf over de mogelijke oorsprong van het virus:

  “The market has been one of those spreading events. But there also was circulation outside of, aside from the market. And this is a long way of saying we really don’t know.”

  “So from everything that we’ve looked at and we’ve also visited three labs involved and also three labs that work on these viruses. From that, we have not been able to find any credible link there.”

  “So if you say, did the Chinese colleagues hand over the complete raw data files? No, they did not.”

  Daarmee zegt ze feitelijk dat ze de markt niet als enige verspreidingsbron kan aanwijzen en dat er geen bewijs is om te ontkennen dat het virus toch niet uit een lab ontsnapt zou zijn, omdat ze tijdens haar bezoek aan China gewoonweg niet alle toegang tot de bestaande data kreeg.

  Maar naast China is het ook maar de vraag of de Verenigde Staten onder leiding van Dr. Fauci haar handen in deze kan schoonwassen. Wat staat hier allemaal op het spel, dat mensen in vele landen koste wat het kost in lockdown gehouden moeten worden? En hoe meer ze zich lijken in te graven, hoe mee bewijs wereldwijd lijkt boven te komen drijven van een wereldomvattend mensonterend schandaal. Hun antwoord is nog meer angstzaaierij, conform het voorbeeld van Hugo de Jonge richting kinderen, of vele pogingen om de goede naam van mensen en organisaties te ondermijnen die juist proberen om mensen wereldwijd de ruimte te geven om zelf de wereld ten goede te veranderen. Als mensen willen dat de wereld zich vormt naar waar ze zelf al jaren van dromen, is het van belang dat ze begrijpen dat ze het heft van hun eigen leven in handen moeten nemen om zo de wereld te vormen naar dat beeld. Dat is de meest effectieve manier om een einde te maken aan de wereldwijde ondermijning van samenlevingen.

  Als Nederland daadwerkelijk een vrij land is, zoals de medische experts in het AD claimen, dan hebben 17 miljoen mensen het recht om onbevooroordeeld kennis te nemen van het Herstel-NL plan, dit openlijk te bediscussiëren met elkaar en op basis daarvan een mening te vormen, zonder dat welke experts of wie dan ook de bevolking reeds daarover een bepaalde mening opdringt. Lees het plan en vorm vervolgens zelf je oordeel, al dan niet na discussie met elkaar. Dat is ieders recht!


   

  0 reacties :

  Een reactie posten