Boeren zien geen toekomst meer in beheren van het land als natuur, agrarische collectieven willen uit overleg met provincie stappen

Datum:
 • donderdag 11 februari 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • Vanwege het ontbreken van een werkbaar, toekomstbestendig alternatief voor boeren die hun land als natuur beheren, overwegen agrarische collectieven uit het overleg met de provincie Noord-Holland stappen over voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  De provincie wil ze graag aan de adviestafel houden. ,,Twee onderzoeken die zijn voortgekomen uit de gesprekken, lopen nog. Ons standpunt is: denk mee en oordeel over de regeling als die er is’’, reageert een provinciewoordvoerder op de brief.

  De vier collectieven zijn Water, Land & Dijken, Hollands Noorden, Noord-Holland Zuid en het Texelse De Lieuw. DNNie maken zich grote zorgen over het beheer op de nog te realiseren NNN-gronden. Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

  Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. ,,Het uitgangspunt van de provincie Noord-Holland in alle gesprekken die we voeren is altijd geweest: na dertig jaar moeten we het NNN voltooien. Dat doen we voor een gezonde leefomgeving, de natuurkwaliteit en uiteindelijk ook voor de Noord-Hollandse economie. Dat is geen verrassing voor alle deelnemers aan de pilots’’, aldus de provincie.

  De collectieven voelen zich echter voor spek en bonen aan de adviestafel gezet. ,,We willen dat boeren het beheer doen, maar zadelen ze met maatregelen op die niet werkbaar zijn. Als we dat inbrengen, legt de provincie dat naast zich neer’’, klaagt Frank de Wit van Water, Land & Dijken, die van de achterban het verwijt krijgt in plaats van op te komen voor de boeren een uitvoeringsorganisatie van de provincie te lijken. Dat steekt.

  Zes jaar geleden besloten Provinciale Staten vanaf 1 januari 2023 geen geld meer beschikbaar te stellen voor agrarisch natuurbeheer binnen NNN. Vorig jaar zocht de provincie in drie pilotgebieden naar alternatieve mogelijkheden geld te verdienen.

  De pilots zijn gestaakt zonder dat in de ogen van de collectieven een effectief, werkbaar en toekomstbestendige regeling voor het beheer is vastgesteld. Toch wil de provincie door ’gebiedsgerichte aanpak’ doorgaan met het uitbreiden van het NNN en daarbij tegelijk problemen die er zijn met stikstof, bodemdaling, recreatie, waterkwaliteit et cetara oplossen.

  ,,Zonder een werkbaar, toekomstbestendig alternatief voor het beheer door onze leden, zien de collectieven geen rol meer in deze gebieden. Wij willen ons blijven inzetten voor natuurinclusief boeren in samenwerking met provincie en natuurbeheerders. Maar met lege handen naar de boeren gaan doen we niet’’, stelt De Wit.

  De provincie zegt veel te hebben geleerd van de pilot in de Mijzenpolder, Eilandspolder-West en Wormer- en Jisperveld. ,,Het is nu tijd die kennis om te zetten in een regeling voor duurzaam agrarisch natuurbeheer, in lijn met de overeenkomst die gemaakt is en waar de collectieven achter stonden. We hebben eigen rollen in het proces, maar ook gezamenlijke belangen, zoals gezonde agrarische ondernemingen, goed beheer van het buitengebied en solide natuur.’’

  De collectieven beraden zich met hun achterbannen op hoe het nu verder moet.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten