Aanslag gemeentelijke belastingen 2021 eind februari in de brievenbus

Datum:
 • dinsdag 23 februari 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon -  Op 26 februari 2021 ontvangt u van ons de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking.
  Op 26 februari 2021 ontvangt u van ons de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking. Op het biljet staat aangegeven voor welke belastingen u wordt aangeslagen en de vastgestelde WOZ-waarde(n) van uw object(en) voor 2021.

  Aanslagen digitaal verstuurd via Mijn Overheid

  Ook dit jaar versturen wij de aanslagen digitaal via de berichtenbox van Mijn Overheid. Dit doen wij alleen als u bij Mijn Overheid heeft aangegeven dat u deze berichten digitaal wilt ontvangen. U ontvangt dan een e-mail waarin wordt aangegeven dat er een bericht voor u klaar staat. Na inloggen met uw DigiD kunt u de aanslag bekijken. In dit geval ontvangt u de aanslag niet meer op papier.

  Informeel contact over WOZ-waarde: een beller is sneller

  huis en rekenmachine

  Wij hebben de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond voor het jaar 2021 opnieuw vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij willen, net als u, dat de WOZ-waarde klopt, want wij hebben er namelijk geen enkel belang bij om de waarde te hoog (of te laag) vast te stellen. U kunt hiervoor bellen met de medewerkers van team WOZ/Belastingen via telefoonnummer 088 – 321 50 00.

  Ontwikkeling WOZ-waarden

  Ondanks de Coronacrisis zijn de huizenprijzen in 2020 flink gestegen. Ook in Hollands Kroon. De gemiddelde stijging bedraagt 11%. Let op: dit is een gemiddelde. Dit kan per woning verschillen. Bij de niet-woningen is er een gemiddelde stijging van ongeveer 5%. Dus ondanks dat onze tarieven nauwelijks zijn gestegen (alleen 1% inflatieverhoging), kan uw WOZ waarde fors hoger uitvallen dan vorig jaar. U vindt hier meer informatie over op de website van de Waarderingskamer.

  Taxatieverslag

  Als u het gevoel heeft dat de WOZ-waarde niet correct is, raden wij u aan om eerst het taxatieverslag te bekijken. U kunt het taxatieverslag downloaden via Mijn HK . Als u de aanslag via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvangt, kunt u het taxatieverslag daar ook inzien. Op het taxatieverslag kunt u ook zien of de bij ons bekende gegevens van uw object(en) juist zijn. Als u van mening bent dat een aanslag en/of de WOZ-waarde onjuist is, kunt u ons bellen. Dit informele contact is mogelijk tot vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

  Formeel bezwaar

  Komt u er met een van onze medewerkers van team WOZ/Belastingen niet uit, dan kunt u alsnog formeel (binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet) bezwaar maken. Ook formeel bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Een bezwaar moet schriftelijk worden ingediend. Bezwaar per e-mail kan alleen als u uw getekende bezwaar als bijlage meestuurt.

  Kwijtschelding

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kwijtschelding met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. U kunt via de website van het hoogheemraadschap kwijtschelding aanvragen. U logt op deze website in met uw DigiD en kunt de verdere instructies op uw scherm volgen. Voor vragen over kwijtschelding neemt u contact op met de medewerkers van team Invordering.

  Corona

  Bent u zelfstandige/ondernemer en bent u geraakt door de corona-crisis, neem dat contact op over de mogelijkheden voor een betalingsregeling op maat via invordering@hollandskroon.nl.

  Vragen?

  Heeft u nog vragen? Kijk eerst of u een antwoord krijgt in de lijst van veelgestelde vragen WOZ of bij de veelgestelde vragen belastingen. Ook de tarieven vindt u hier terug. Staat uw vraag er niet bij of heeft u andere vragen of twijfels over uw WOZ-waarde of over één van de gemeentelijke heffingen? Belt u dan met de medewerkers van WOZ/Belastingen. U bereikt hen tussen 8.00 en 17.00 uur op het algemene telefoonnummer 088 – 321 5000. Ook kunt u uw vraag/opmerking melden via het contactformulier. Daarnaast is het mogelijk om uw vraag te stellen via Facebook, Twitter of WhatsApp. Wij helpen u graag!

  0 reacties :

  Een reactie posten