Viruswaarheid eist rectificatie misleidende vaccininformatie

Datum:
 • zaterdag 30 januari 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • Staat moet bevolking juist en volledig informeren over veiligheidsrisico’s


  29-1-2021


  AANTEKENEN

  De Minister van VWS

  De heer H.M. de Jonge

  Postbus 20350

  25oo EJ  ’s-GRAVENHAGE

   

  De Minister-President, de heer M. Rutte

  Ministerie van Algemene Zak

  Postbus 20001

  2500 EA  ‘s-GRAVENHAGE

   

  Ministerie van VWS: per telefax vooruit: 070 – 340 78 34

   

  Gemonde, vrijdag, 29 januari 2021

  Ons kenmerk              : W – 20210101

  Uw kenmerk               : onjuiste overheidsinformatie; onrechtmatige daad;

  : overleg in het kader van rectificatie van ‘vaccinatie’-campagnes

  Inzake                          : STICHTING VIRUSWAARHEID / STAAT DER NEDERLANDEN

   

  Excellenties,

  Inleiding 

  Tot mij eveneens wendt zich cliënte, de stichting Stichting Viruswaarheid.nl, die nog steeds in de overige zaken wordt bijgestaan door mr. Gerben van de Corput te Breda (Lexxion advocaten). In verband met drukke werkzaamheden van mijn confrère wendt cliënte zich voor deze kwestie tot mij als advocaat.

  In dat kader geldt onverminderd dat mijn cliënte een belangenorganisatie is in de zin van artikel 2: 305a BW en dat mijn cliënte als statutaire doel heeft: de instandhouding van de democratische rechtsstaat.

  Daarbij schrijf ik u beiden en tegelijk aan, nu minister De Jonge primair verantwoordelijk is voor de reclamecampagnes die momenteel via het Ministerie van Volksgezondheid via de media in Nederland worden uitgezonden en worden gevoerd pro vaccinatie tegen het covid-19 virus.

  Eenzelfde verantwoordelijkheid geldt inzake de berichtgeving in het algemeen pro ‘vaccinatie’.

  De Minister-President schrijf ik tevens aan in het kader van diens functionele verantwoordelijkheid voor die campagnes en het functioneren en handelen in de meest ruime zin van minister De Jonge. Daarnaast is het zo dat u als M-P ook naar de Nederlandse burger een attitude pro vaccinatie etaleert.

  Problematiek

  Ik heb kennis genomen van de omstandigheid dat op woensdag 6 januari 2021 de eerste inenting heeft plaatsgevonden met het Comirnaty-‘vaccin’ van Pfizer-BioNTech.

  Definitie vaccin is onjuist in de campagnes pro-vaccinatie van de Staat

  Het woord “vaccin[1]” is daarbij bewust door mij van een notering met overdrachtelijk gebezigde aanhalingstekens voorzien, omdat ik meen dat de te injecteren mRNA-stof geen vaccin is. De te injecteren mRNA-stof bestaat uit genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De definitie van het lemma “vaccin” is volgens de Dikke van Dale echter anders, citaat:

  Preparaat dat oorspronkelijk afkomstig is van of gebaseerd is op (delen van) micro-organismen of andere parasieten en dat immuniteit opwekt tegen (infectie)ziekten, syn. entstof.

  Anders dan bij een echt vaccin, bevat de mRNA ggo-injectiestof geen micro-organismen in afgezwakte werking maar een genetische code in synthetische zin.

  Op de site www.rijksoverheid.nl is op 24-01-2021 te lezen:[2]

  In vaccins zitten drie soorten bestanddelen. In de bijsluiters van vaccins staan alle bestanddelen genoemd die in een vaccin kunnen zitten. De bestanddelen kunnen we verdelen in drie groepen:

  • Werkzame delen: delen van het virus of de bacterie waartegen bescherming wordt opgebouwd.
  • Hulpstoffen: stoffen die aan het vaccin worden toegevoegd om de werkzaamheid te verbeteren, de houdbaarheid te verlengen en de toediening te vergemakkelijken.
  • Reststoffen: resten van stoffen die tijdens het productieproces van het vaccin zijn gebruikt. Na productie worden ze zoveel mogelijk uit het vaccin gehaald. Zeer kleine hoeveelheden kunnen nog achter blijven.

  Genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) zoals mRNA vallen dus niet onder de definitie van

  ‘vaccin’. De Stichting vordert daarom dat de Staat de term “vaccin” niet langer gebruikt voor de in het

  kader van de coronavirus toe te passen mRNA injectiestof. De Stichting zoekt in dit kader overleg met u beiden om dit te bewerkstelligen.

   Vraag 1: Namens de Stichting verzoek ik u mij te berichten of u openstaat voor de aanpassing  van de campagnes en uitingen van de Staat op dit onderdeel. Bijvoorbeeld om in plaats van de  te dezen onjuiste term ‘vaccin’ de correctere aanduiding te gebruiken: “mRNA-ggo-injectie”.

  Wat is daarop uw reactie?

  Uitzending: “ De avond van de vaccinatie” op woensdag 6 januari 2021

   Het programma “De avond van de vaccinatie” op NPO-1 op dinsdag 5 januari 20213 heb ik op TV gevolgd. Ik besteed hier de nodige aandacht aan in mijn brief, omdat daaruit volgt dat de Staat de Nederlandse burger onvolledig en onjuist en daardoor onrechtmatig informeert. Vraag 2: De uitlatingen van de personen die figureerden in deze uitzending als geïnterviewden worden aan de Staat toegerekend, tenzij u beiden mij binnen zeven dagen na heden laat weten dat die toerekening onjuist is en dat u beiden, namens de Staat, die uitlatingen verre van u werpt.

  Vraag 2: Wat is daarop uw reactie?

  Emiel van Oers

   Tijdens het programma deelde de heer Emiel van Oers mede dat het ‘vaccin’ “synthethisch”, ergo:

  kunstmatig, is nagemaakt. Hij zei tevens onder meer, citaat:

  Natuurlijk mede mogelijk gemaakt door geld.

  Zo’n vaccin krijg je natuurlijk niet voor een prik.

  3 Live uitgezonden op dinsdag 5 januari 2021 te Utrecht, op de locatie van het UMC, gepresenteerd door dhr. Rob Trip en Malou Petter en Kysia Heksterpresent. Dit, onder medewerking van o.a. (in willekeurige volgorde):

  • de heer Jaap van Delden, directeur vaccinatie covid-19 RIVM
  • de heer André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland;
  • mevrouw Sanna Elkadiri, Eindhoven (39 jaar) verpleegkundige in Boxtel;
  • mevrouw Anne Wensing, arts-viroloog UMC Utrecht;
  • mevrouw Leonoor Wijnans, senior klinisch beoordelaar College Bescherming Geneesmiddelen (CBG);
  • de heer Emiel van Oers, van NOS op 3;
  • mevrouw Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie;
  • mevrouw Cécile van Els, immunoloog RIVM;
  • de heer Bart-Jan Kullberg, voorzitter Gezondheidsraad;
  • mevrouw Hedwig te Molder, hoogleraar Taal en Communicatie VU Amsterdam;

  Normaal volgden de investeringen pas nadat allerlei zekerheden al zijn ingebouwd.

  Maar nu is alles anders.

  Door snel opgang komende geldstromen van onder meer overheden speelde geld dit keer geen rol. Volgens de beoordelaars[3] zijn er ondanks deze ongekende versnelling dezelfde hoge eisen gesteld en zou een goedgekeurd coronavaccin dus even veilig moeten zijn als elk ander vaccin dat je ooit hebt gehad.

  Tijdens de uitzending deelde mevrouw Marjolein van Egmond o.m. mede, citaat (accentuering: advocaat):

  Het is een RNA-vaccin.

  Daar zijn zorgen over dat het het DNA aantast maar dat doet het dus absoluut niet.

  DNA ligt in een afgesloten compartiment van de cel, daar komt het RNA niet bij. Het kan dus ook geen veranderingen geven aan DNA waardoor je later gekke ziektes zou kunnen krijgen.

  Het is gewoon net zo veilig als elk andere vaccin.

  Vanaf het begin af aan is gezegd dat er ook geen enkele stap wordt overgeslagen.

  Belangrijkste ingrediënt van het vaccin is een klein stukje genetisch materiaal van het virus, Rna, en dat zit in een vetbolletje om te zorgen dat het stabiel blijft zodat het niet meteen wordt afgebroken. Verder zit er nog een beetje zout bij om te zorgen dat het lijkt op vloeistof van het lichaam en een beetje suiker om te zorgen dat bij invriezen de vetbolletjes niet kapot gaan.

  Naar aanleiding van die stelling: “Het is gewoon net zo veilig als elk ander vaccin.” formuleer ik de vraag:

  Vraag 3: Staat u beiden achter de stelling: “Het is gewoon net zo veilig als elk ander vaccin “?

  Zo ja, waarom en op grond waarvan?

  Garandeert u beiden dan dat de mRNA-ggo-injectie veilig is?

  Zo ja, hoe verklaart u dan dat juist de producenten van de mRNA-ggo-injectie juist die  vrijwaring bedingen ter uitsluiting of beperking van hun aansprakelijkheid voor de lange  termijneffecten?

  Hoe verklaart u dan eveneens de omstandigheid dat u beiden namens de Staat akkoord bent  gegaan met die bedongen vrijwaring?

  En later in de uitzending: (advocaat: de spreektaal is overgenomen)

  Deze vaccins zijn op precies dezelfde manier onderzocht als alle andere vaccins dus alle verschillende stadia en fases van onderzoek zijn allemaal gedaan en ook allemaal beoordeeld en ja, deze vaccins zijn veilig.

  Jansen heeft gebruik gemaakt van een onschuldig menselijk verkoudheidsvirus.

  En AstraZeneca Oxford die hebben gebruik gemaakt van chimpanseeverkoudheidsvirus.

  Het risico met deze vaccins is dat als je al een keer verkouden, dit verkoudheidsvirus hebt gehad dat ons afweersysteem dat al herkent en afbreekt voordat het zijn werk kan doen, en als je het

  chimpanseeverkoudheidsvirus neemt dan weet je zeker dat dat niet kan gebeuren want de kans dat wij eerder in aanraking zijn gekomen met een chimpanseeverkoudheidsvirus is heel erg klein. (…)

  Er zijn inmiddels ook al 10.000 mensen gevaccineerd met deze vaccins, deze mensen zijn er niet ziek van geworden. Dus ook niet van dat onschuldige verkoudheidsvirus maar wat wel zo kan zijn is ook bij deze vaccins dat deze mensen korte termijnbijwerkingen kunnen hebben (…)

  Naar aanleiding van die stelling: “Er zijn inmiddels ook al 10.000 mensen gevaccineerd met deze vaccins (…).” en naar aanleiding van de stelselmatig in de campagnes pro-vaccinatie door de Staat gebezigde woorden ‘de goedgekeurde vaccins’, en ‘dat de vaccins op vele tienduizenden mensen zijn getest’, merkt mijn cliënte op dat dit niet juist is.

  1. Het is niet juist dát er één vaccin al – onvoorwaardelijk – goedgekeurd zou zijn door het EMA; er is sprake van – en u beiden weet dat heel goed, van slechts één voorwaardelijke toelating op de Nederlandse markt van alleen het Pfizer-BioNTech Comirnaty-mRN-ggo;

   

  1. Het is niet juist dat er sprake zou zijn van ‘vele tienduizenden mensen op wie het vaccin vooraf getest is’. Naar ik heb begrepen is er een controlegroep geweest van 20.000 mensen die het mRNA-ggo als test hebben ontvangen en een placebo-groep van eveneens 20.000.

   

  Vraag 4: Bent u beiden bereid het voormelde te corrigeren en te rectificeren in de campagnes en uitingen van de Staat?

  Tijdens de uitzending deelde mevrouw Cécile van Els o.m. mede, citaat:

  Op de vraag van Rob Trip of je na de 1e prik nog wel besmet kon raken:

  Ja dan kan je nog wel degelijk besmet raken maar je bent ook wel al een stukje immuun. En wat je eigenlijk doet door twee keer het vaccin toe te dienen is het lichaam nog een tweede keer trainen.

  Als je echt een vastgestelde corona-infectie zou krijgen dan is het een beetje onzinnig om dan heel snel daarna die tweede prik te geven. Maar ik denk dan dat je hem dan later af kan maken. (…)

  De bijsluiter en de fabrikant hebben eigenlijk getest tot en met 6 weken – de interval tussen de 1e en 2e prik – maar doe het niet langer, want je wilt toch die training af maken.

  Ik stel zelf vast dat mevrouw Van Els een rechtstreekse vraag van Rob Trip naar de bijwerkingen op lange termijn ontwijkt en niet beantwoordt, althans dat zij antwoordt, citaat:

  Dat soort bijwerkingen dat zou dan misschien kunnen betekenen dat jouw immuunsysteem toch een beetje op een rare manier heeft gereageerd op die prik en nou ja die moeten natuurlijk ook goed gemonitord worden en dat is ook precies wat we actief gaan doen

  Op de vraag van Rob Trip of iemand die gevaccineerd is en beschermd is (advocaat: en daarbij formuleert de heer Trip een vraag op suggestieve wijze) maar toch besmet raakt, iemand anders nog kan besmetten, antwoordt zij:

  Dat weten we inderdaad nog niet helemaal precies. Eigenlijk het enige vaccin waar we daar een beetje data over hebben is van AstraZeneca het Oxford vaccin daar hebben ze namelijk echt gemeten in die testfase of mensen het virus bij zich hadden als ze gevaccineerd waren en het leek alsof dat vaccin daar ook tegen beschermde. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws.

  Dat weten we nog niet zeker van de Rna vaccins maar er is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat die dat ook niet kunnen.

  Ook de rol van het EMA en het CBG komt aan bod. Echter, niet wordt belicht dat er slechts sprake is van een tijdelijke goedkeuring en een tijdelijke toelating op de markt van een of meerdere vaccins. Op enig moment wordt in de uitzending het transport over de weg van het ‘vaccin’ in beeld gebracht. Te zien is dat een kleine vrachtwagen geëscorteerd wordt door diverse motoragenten, hetgeen bij mijn cliënte een grotesk beeld oproept.

  Op enig moment worden cirkeldiagrammen in beeld gebracht waaruit zou volgen dat 42% van een groep ondervraagden beweerdelijk gezegd zou hebben ‘tegen een verplichte vaccinatieplicht door de overheid te zijn’. Een groep van beweerdelijk 30% van de respondenten zou dat beweerdelijk wel een goed idee vinden, dat is dan de minderheid.

  Presentatrice Malou Petter houdt voor dat op de vraag of de coronamaatregelen van de overheid wel duidelijk zijn, dat dat tegen valt omdat nog niet de helft van de Nederlanders het begrijpt en dat dit sinds september 2020 niet is verbeterd.

  De helft van de Nederlanders begrijpt de coronamaatregelen niet

   Juist uit die mededeling leidt mijn cliënte af dat omdat niet eens de helft van de Nederlanders het begrijpt, er dus een grote behoefte is aan een veel duidelijkere berichtgeving, en dat is waar mijn cliënte zich dan ook onder meer sterk voor maakt.

  Uit de presentatie op NPO-1 volgt dat de beoordeling van u beiden in de afgelopen periode van “slecht tot zeer slecht” steeg naar 26% en 30%. Dat was op 6 januari 2021 en dus vóór de val van het kabinet op grond van de Toeslagenaffaire.

  Aan bod komt dat dagprogramma’s van mensen in verzorgingstehuizen drastisch omgegooid worden en dat hen dat ‘niet uitgelegd kan worden’. Bezoek is weliswaar mogelijk maar onder zeer strenge voorwaarden.

  Viruswaarheid maakt zich ernstig zorgen over: ‘vaccinatiebewijs’; verboden discriminatie

   Aan bod komt door de heer Rob Trip dat een ‘vaccinatiebewijs’ een rol kan gaan spelen de komende tijd en ‘dan kan ik misschien wel iets meer’.

  De heer Kullberg antwoordt dat een commissie van de Gezondheidsraad samen met ethici en juristen naar zo’n ‘vaccinatiebewijs’ gaat kijken en de regering daarover van advies zal dienen.

  Naar aanleiding van dit feit maakt mijn cliënte zich ernstig zorgen. Elke vastlegging van medische aard die ook nog eens verplicht getoond zou moeten worden druist in tegen absolute grondrechten. En, juist de koppeling van de suggestie van ‘een coronapaspoort’ met het reizen of deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in een programma gericht op het stimuleren van vaccinatie tegen het covid-19 virus, maakt dat de Nederlandse burger in feite niet eens meer een vrije keus heeft bij zijn beslissing zich wel / niet te laten injecteren met het mRNA-ggo tegen het covid-19 virus.

  Aldus wordt een soort van ‘valse vrijheid’ geschapen. Men hoeft zich wellicht niet in te laten  enten met de mRNA-ggo-injectie, maar als je dat niet doet, dan is de consequentie daarvan:

  • dat je niet kunt reizen;
  • dat je niet naar een concert, theater of de bioscoop kunt, etc. etc.

  Vraag 5: Erkent u beiden dat met een dergelijke suggestieve koppeling er invloed op de  Nederlandse burger pro vaccinatie wordt uitgeoefend?

  Zo neen, waarom niet dan?

  Reeds 3.600 mutaties

   In beeld wordt gebracht dat er inmiddels al 3.600 mutaties van het covid-19 virus zouden zijn, hetgeen wordt bijgehouden door Nextstrain dat alle mutaties trackt en registreert.

  De heer Emiel van Oers verhaalt, citaat:                                        (advocaat: de spreektaal is overgenomen)

  Waar het op neer komt is dat het virus zichzelf voortdurend kopieert en dat bij dat repliceren er kleine kopieerfoutjes kunnen ontstaan. Maar de gemuteerde variant lijkt altijd nog wel veel meer op zijn voorganger dan dat hij daarvan verschilt. En bij verreweg de meeste mutaties betekent het helemaal niets voor de eigenschappen van het virus. Maar ja, als je pech hebt …. dan kan een mutatie per toeval zo uitpakken dat het spike-eiwit zich effectiever aan je cellen weet te hechten.

  Zo wordt inmiddels aangenomen dat de D614G mutatie die in het voorjaar eerst Europa veroverde en van daaruit de wereld overging een besmettelijkere variant is dan het originele virus uit China. En hetzelfde geldt voor de Britse variant die dus nog besmettelijker is.

  En de vaccins … die zijn niet ineens nutteloos. Het is niet zo dat er een compleet nieuw virus rondgaat. Zo’n spike-eiwit bestaat uit zo’n 1.200 van die aminozuren en daarvan is uiteindelijk slechts een handvol gemuteerd. Volgens deskundigen is de kans daardoor heel erg klein dat een vaccin ineens niet meer zou werken. Bovendien richten de vaccins zich op meerdere onderdelen tegelijk en die zijn niet allemaal veranderd.

  Die vaccins hoeven dus niet de prullenbak in. Maar ja, als het virus blijft muteren – en dat zal het blijven

  doen – kan het zo zijn dat op den duur de vaccins zullen moeten ‘meebewegen’.[4] Het blijft vinger aan de pols.

  Het is volgens mijn cliënte nog maar de vraag of de ‘vaccins’ bescherming bieden tegen alle mutaties.

  Mevrouw Cécile van Els, citaat:

  Wij weten op dit moment eigenlijk nog niet precies wat die varianten doen, ze zijn wat besmettelijker, daar lijkt het op, maar in hoeverre die grijparmpjes van het immuunsysteem ze niet meer zouden herkennen als je nu zou vaccineren met het huidige vaccin, we weten het eigenlijk nog niet precies maar we hebben niet de indruk, dat het, nou ja, dat de immuniteit helemaal niet zou werken. Dus nu nog niet maar we moeten het wel in de gaten blijven houden.

  De heer Rob Trip stelt de grote onzekerheid aan de orde waarop mevrouw Van Els reageert door te stellen, citaat:

  Ja maar dat hebben we natuurlijk het gehele jaar gehad. We wisten helemaal niets van het virus en de wetenschap is meteen opgestaan en er is ongelooflijk hard gewerkt en het is een ongelooflijke prestatie denk ik dat we nu al een vaccin hebben wat dit virus kan aanpakken maar we moeten alert blijven en we moeten al die eigenschappen blijven monitoren.

  Aan het woord komt mevrouw Hedwig te Molder, die zegt, citaat:

  Dat is mijn kritiek, maar ik denk dat dit niet meer een originele kritiek is, het is wel heel belangrijk dat het te laat is begonnen – een hele actieve pro-actieve informatiecampagne van de overheid – maar ik moet ook zeggen daarnaast is informatie natuurlijk niet het enige dat van belang is. (…)

  Op de vraag van Rob Trip naar het onderzoek door Te Molder naar baarmoederhalskanker, citaat:

  Nou, alle vaccinaties verschillen een beetje van elkaar maar wat een overeenkomst is tussen alle vaccinaties is dat juist de houding ten opzichte van de overheid, ten opzichte van wetenschap, dat is ontzettend belangrijk. Je moet vooral ook vertrouwen kunnen hebben in die overheid. Wij kunnen niet allemaal weten hoe een vaccin in elkaar zit dus we moeten op die overheid vertrouwen en dat betekent ook dat die overheid ook dat vertrouwen waar moeten kunnen maken.

  Op de vraag van Rob Trip aan Te Molder ‘wat zou helpen om vertrouwen in de overheid te hebben’, antwoordt zij, citaat:

  Goeie informatie en op tijd natuurlijk, maar ook een beroep doen op waarom je zou moeten vaccineren. (…). Jarenlang is het beleid geweest omdat dat individuele voordelen zou opleveren. Vaccins zijn een beetje behandeld als een product. Hier heb je de informatie over de vaccins, is het wat voor jou, zo niet, nou ja, oké, dan laat je het zitten.

  En we staan nu eigenlijk op een breekpunt, zou je kunnen zeggen. We moeten daar echt in veranderen. Want er is een collectief probleem, en collectief belang en daar moet de overheid ook duidelijk een beroep op doen.

  Vaccineren doe je voor elkaar en doe je uit solidariteit met elkaar en dat is toch een ander verhaal dan te kijken, nou ja, goed, is dit wat voor mij, en doe ik dit alleen omdat het mij individuele vrijheid geeft.

  Vervolgens zegt Rob Trip dat wij de laatste tijd heel veel hebben gemist en aansluitend worden beelden getoond van:

  • mensen in een voetbalstadion;
  • opeengepakte mensen op een station en van reizigers in de trein, dicht op elkaar gepakt;
  • mensen die elkaar een hand geven, met Mark Rutte in overhemdsmouwen;
  • mensen die zoenen of lekker dicht tegen elkaar aankruipen voor een groepsselfie;
  • de Koning die handen schudt;
  • Koningin Maxima die zoent;
  • niet van Netflix, maar juist van de bios (met mensen met een bak popcorn op hun schoot);
  • bezoekers, die voor het schilderij “de Nachtwacht” in het Rijksmuseum staan;
  • mensen die uit zijn, en van een avondje theater genieten;
  • een massaal bezocht openlucht concert;
  • mensen tijdens het uitgaan, dansen, springen, feesten;
  • en mensen, niet meer in eigen tuin of op hun balkon, maar mensen die echt op vakantie zijn, met beelden van het strand.

   

  En vervolgens wordt de vraag gesteld door de heer Trip:

  Komt het terug na de prik?

  Dat “het” slaat dan op de goeie ouwe tijd met intermenselijk contact.

  De Stichting meent dat dergelijke beelden mét een dergelijke suggestieve vraagstelling ook een voldoende vrije keus voor de Nederlandse burger om dan niet te vaccineren negatief beïnvloedt.

  Dat mevrouw Te Molder verkondigt wat zij verkondigt, is onbegrijpelijk. Als taal- en dus communicatiedeskundige roept zij het Nederlandse publiek op ‘om vooral vertrouwen te hebben in de overheid’. Hoe zo zou de Nederlandse burger bij dit ‘vaccin’, een genetisch gemodificeerd microorganisme, vertrouwen in de overheid moeten kunnen hebben?

  Om de Toeslagenaffaire maar gemakshalve even te vergeten. Of de bonnetjesaffaire (Teeven/Opstelten[5]) of het Hawija-bombardement (2019). Allemaal ernstige voorbeelden van hoe de overheid de Nederlandse burger opzettelijk onjuist informeert.

  Campagne van de Staat en de Minister

   Dan de campagnes en uitingen van de overheid in het corona-tijdperk. De Staat is recentelijk een campagne aangevangen met frequent op nationale TV getoonde campagnes en uitingen die worden gekenmerkt door een onvoldoende juiste berichtgeving en die een sterk manipulatieve inhoud hebben:

  mijn cliënte doelt op slogans met als inhoud:

  Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid.

  Minister Hugo de Jonge

   Ik heb tevens kennis genomen van de uiting op Twitter door minister De Jonge op woensdag 6 januari 2021, citaat:

  Woensdag 6 januari 2020: Twitter-bericht van Min VWS, Hugo de Jonge :

  Zojuist heeft verzorgende Sanna de eerste vaccinatie gekregen van verpleegkundige Wies. Het is deze prik in de bovenarm die ziekte voorkomt en levens redt. Het begin van het einde van de crisis is nu begonnen. Wat een mijlpaal!

  Mijn cliënte heeft kennis genomen van het EMA-rapport waarin ten aanzien van het Pfizer-BionTech is bepaald dat dit ‘vaccin’ een voorwaardelijke goedkeuring heeft van drie maanden, hetgeen het – grote – publiek niet wordt voorgehouden, althans: onvoldoende duidelijk.

  De supra aangehaalde uiting op Twitter van de heer De Jonge, de vermelde slogan en het niet voldoende duidelijk informeren van het Nederlandse publiek, is op meerdere gronden onrechtmatig jegens het Nederlandse publiek. Waarom?

  Er wordt in feite een doel-resultaat-redenering toegepast. Men wil een bepaald resultaat bereiken en aan dat doel wordt alles ondergeschikt gemaakt. Men redeneert simpelweg vanuit het gewenste resultaat en bagatelliseert de onzekerheden. Lessen uit het verleden (Thalidomide (Softenon), Des-dochters)  zouden juist moeten leren dat lange termijneffecten zich pas op …. langere termijn voordoen. Daarom heten dat ook: lange termijneffecten.

  Juist het huidige gebrek aan voldoende data over het ‘vaccin’, de ‘vaccins’, zou tot een grotere voorzichtigheid dienen te nopen dan de al te eenvoudige oproep: ‘mensen laat je vaccineren, want dan wordt alles snel weer beter’, maar dat is wel de portee van de uitingen die door of namens de Staat worden gedaan en daarvoor bent u beiden verantwoordelijk.

  Juist het gebrek aan voldoende objectieve betrouwbare data zou meer en pregnanter gecommuniceerd moeten worden naar het Nederlandse publiek.

  Ergo, er wordt een verboden redenering, een klassiek voorbeeld van een drogredenering, en niet vreemd bij de oude volksmenners uit de Oudheid, toegepast.

  Juridisch kader; informed consent

  Het internationale recht, laat staan de Nederlandse wet, voorziet niet in de mogelijkheid om vrije gezonde burgers gedwongen een medische behandeling te laten ondergaan. Mijn cliënte meent dat de vrije keuze van de Nederlandse burger wordt beïnvloed en wordt beperkt door de wijze waarop de Staat vorm geeft aan haar campagnes en uitingen pro vaccinatie.

  De Stichting meent daarom dat door wat er momenteel gebeurt in de maatschappij en op TV, namelijk het uitoefenen van – sociale – druk op het grote publiek om zich maar te laten vaccineren, de Nederlandse burger in feite zijn vrije keuze wordt ontnomen.

  Dat mevrouw Te Molder zich, bekend gemaakt als hoogleraar Taal & Communicatie, op TV uitlaat, zoals zij doet pro vaccinatie, acht mijn cliënte onbegrijpelijk, nu het programma op NPO-1 in het teken van de vaccinatie stond en niet in het teken van taal en/of communicatie. Een dergelijke oproep vanuit mevrouw Te Molder heeft dan niets met de wetenschappelijke discipline van mevrouw Te Molder te maken; echter: dat wordt anders als mevrouw Te Molder wél de actieve oproep doet, juist vanwege haar achtergrond en vanwege haar vakkennis op taal- en communicatiegebied, om mensen te bewegen om iets te gaan doen. Dat is dan weer onrechtmatig. Dat mevrouw Te Molder aldus een podium krijgt op nationale televisie, acht mijn cliënte een voorbeeld van ongewenste beïnvloeding.

  Vraag 6: wat is hierop uw reactie, op de geschetste wijze van beïnvloeding van de vrije keuze  van de Nederlandse burger door een zeer ervaren taalkundige academicus?

   

  Informed consent & informatieplicht; RIVM & WHO

   De vergelijking met het leerstuk van informed consent uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dient zich aan. In de WGBO is de wettelijke verplichting opgenomen voor de hulpverlener om de patiënt eerlijk, volledig en tijdig te informeren omtrent de behandeling, maar tevens ook over de gevolgen en de risico’s van de behandeling alsook over de mogelijkheid om niet te behandelen, alsook dat de patiënt uitgenodigd wordt om juist vragen te stellen. Tevens rust op de zorgverlener de plicht om de patiënt op een voor die patiënt begrijpelijke manier dit een en ander uit te leggen. Daaraan is nog lang niet voldaan, nu dit in het programma bevestigd werd.

  De campagne van de overheid lijkt er sterk op gericht te zijn: Big Brother knows what’s good for you.

  Deze wetgeving is door de Nederlandse overheid tot stand gekomen.

    Vraag 7: juist omdat de WGBO uitgaat van informering, risico’s, alternatieven en soms: het  achterwege laten van een ingreep: vindt u het dan niet juister én meer in overeenstemming met  die WGBO om de Nederlandse burger met name, nu de heer J. van Dissel uitspreekt dat 98%  van de burgers geen klachten zal ontwikkelen, actief te informeren dat massale inenting met een  mRNA-genetisch gemodificeerd organisme geen garantie biedt op niet ziek worden, of niet  alsnog besmetten van anderen, laat staan: op de onbekendheid van de gevolgen voor de burger? 98% van de Nederlandse burgers krijgt nauwelijks klachten

   Immers, in dit kader klemt te meer dat de u wel bekende heer Jaap van Dissel zegt[6] dat 98% van mensen die het coronavirus krijgt, nauwelijks klachten krijgt. Anderhalf procent moet worden opgenomen in het ziekenhuis en o,4 procent komt terecht op een ic.

  Sommatie

  Gelet op het hiervoor gestelde sommeer ik u beiden om mij te berichten of u bereid bent uitingen te rectificeren en de slogan aan te passen. De uiting door Minister De Jonge is als volgt te rectificeren per Twitter-bericht:

  Op 6 januari jl. heb ik getweet over de 1e vaccinatie in Nederland bij verzorgende Sanna. Ik schreef daarbij dat die prik in de bovenarm ziekte voorkomt en dat het begin van het einde van de crisis nu is begonnen. Ik heb mij daarbij te veel laten leiden door hoop en optimistische gevoelens. Op basis van de huidige informatie is hetgeen ik twitterde niet juist. Zie overheid.nl/coronavirus.

  De slogan is als volgt te rectificeren:

  Als overheid hebben wij de slogan gepromoot:

  Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid.

   Hierdoor laten wij u als overheid weten dat deze tekst niet juist is. Wij hopen op een goede werking van het vaccin maar kunnen dat niet in elk geval en ten opzichte van iedereen garanderen. Er is in feite geen sprake van een vaccin, omdat het hier gaat om genetisch gemodificeerd materiaal.

  Momenteel zijn er helaas nog te weinig gegevens voor handen. Volgens het RIVM wordt 98% van mensen die besmet raakt met het covid-19 virus daar niet eens ziek van. U zou ook kunnen besluiten om af te zien van injectie met het mRNA-ggo. Zie voor meer informatie: overheid.nl/corona.

  De Minister-President Mark Rutte en

  De Minister voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Hugo de Jonge

  Het bovenstaande is dan tevens op de site overheid.nl/corona te publiceren door de Staat.

   

  Huidige aanprijzende informatie van de Rijksoverheid

  Namens mijn cliënte verwijs ik naar de bijgevoegde pagina’s als PDF. De zogenaamde “praatplaat coronavaccin”. De namens de Staat bekend gemaakte informatie is volstrekt onjuist. Zonder volledig in haar bemerkingen op de praatplaat te willen zijn, merkt mijn cliënte op als volgt:

  Vermeld wordt: Het vaccin is veilig. Het is heel goed getest.

  Mijn cliënte betwist dat er gesproken kan worden van een vaccin.

  Mijn cliënte betwist op grond van de slechts voorwaardelijke toelating dat het ‘vaccin’ heel goed getest is.

  Mijn cliënte betwist eveneens dat het ‘vaccin’ veilig is; er zijn niet eens lange termijneffecten bekend.

  Vermeld wordt: Als meer mensen de prik nemen, wordt het veiliger voor iedereen.

  Mijn cliënte betwist dit. De stelling kan niet waar zijn, omdat heel duidelijk gezegd wordt door virologen dat niet met zekerheid gezegd kan worden of iemand die de injectie heeft gehad nog anderen kan besmetten. Evenmin is duidelijk of men niet nogmaals ziek kan worden.

  Vermeld wordt: Na de prik moet je je nog wel steeds aan de regels houden.

  Dat is dan in strijd met de opmerking van minister De Jonge als geuit in zijn tweet en in andere berichten.

  Vermeld wordt: Het vaccin beschermt je tegen het coronavirus. Je kan dan dus niet meer heel erg ziek worden van het coronavirus.

  Empirisch feitenmateriaal hiervoor ontbreekt.

  Vermeld wordt: De regels voor vaccins zijn in Nederland erg streng. Voordat een vaccin gebruikt mag worden, moet het goed zijn getest. Het vaccin dat je krijgt is dus veilig.

  Empirisch feitenmateriaal hiervoor ontbreekt. Het ‘vaccin’ is niet goed getest, want overhaast gemodificeerd.

  De voor toelating doorgaans geldende strenge procedures zijn in de EU Verordening 2020/1043 juist buiten werking gesteld.

  Vermeld wordt: Daarom krijg je na een paar weken nog een prik.

  In de media zijn berichten verschenen dat er productieproblemen en leveringsprobelemen zijn.

  Vraag: Kan de overheid tijdige levering garanderen. Ja of neen?

  Vermeld wordt: De prik is voor niemand verplicht. Je mag dus zelf kiezen of je de prik neemt of niet.

  De Stichting betwist zulks als supra uiteengezet. Er is sprake van sociale druk en suggestieve koppelingen met ‘een vaccinatiepaspoort’.

  De Staat dient die suggesties zonder meer uit te bannen.

  Vermeld wordt: Als meer mensen de prik hebben gekregen wordt het veiliger voor iedereen. Dan zijn minder mensen besmettelijk. En worden minder mensen ziek.

  De Stichting betwist zulks. Empirisch feitenmateriaal hiervoor ontbreekt.

   

  Kort geding procedure; aankondiging

  Mocht uw bevestigende reactie uitblijven en/of een bevredigende reactie op de supra geformuleerde vragen, dan dient mijn cliënte het er voor te houden dat u vrijwillig niet tot een dergelijk juistere berichtgeving bereid bent, in welk geval mijn cliënte mij verzoekt een kort geding-procedure aanhang te maken.

  Uw gecombineerde antwoord op voormelde vragen zie ik graag binnen zeven dagen na heden tegemoet.

  Voorzoveel nodig dient deze brief gezien te worden als een poging om het gevorderde door het voeren van overleg met u beiden te bereiken.

  Hoogachtend,

  Mr. J.A.A. van der Weijst, advocaat

  [1] L. vaccina: koepokken, koepokstof, van vacca (koe).

  [2] Bron: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/watziterin per 24-01-2021 (laatste wijzigingsdatum:

  10-09-2020).

   [3] Waarbij het logo van het European Medicines Agency(EMA) in beeld wordt gebracht met als onderschrift: Science Medicines Health.

  [4] Niet wordt uitgelegd wat zou moeten worden begrepen onder: ’het meebewegen van de vaccins’. Hier wordt het voorgesteld alsof het ‘vaccin’ zelfdenkende eigenschappen zou hebben.

  [5] Ook deze affaire hield Nederland meerdere jaren in haar greep (2000-2019); pas in oktober 2019 erkende oudminister de heer I. Opstelten “cruciale fouten” gemaakt te hebben.

  [6] Bron: https://www.skipr.nl/nieuws/rivm-zet-systeem-op-om-tweede-coronagolf-sneller-te-herkennen/.

   

  VIRUSWAARHEID

  0 reacties :

  Een reactie posten