Verhuurders, zorgverzekeraars en energiebedrijven moeten betalingsachterstanden aan gemeenten melden.

Datum:
 • donderdag 14 januari 2021
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Delano Weltevreden 14-1-2021

  Gemeenten in de Kop van Noord-Holland moeten  vanaf dit jaar waarschijnlijk meer inwoners helpen om betalingsachterstanden weg te werken. Schagen verwacht ’enkele honderden’ nieuwe aanmeldingen per maand.

  Met ingang van dit jaar moeten gemeenten verplicht vroegtijdig signaleren of hun inwoners in de schulden dreigen te raken. Zij moeten dat doen op basis van signalen van woningbouwbedrijven, zorgverzekeraars en nutsbedrijven.

  Hollands Kroon is al in 2018 begonnen met de zogenoemde vroeg-signalering, vertelt woordvoerster Noortje Slot: ,,Elke maand krijgen we van instanties betalingsachterstanden door. Met die inwoners nemen we contact op. Bij inwoners van wie we meerdere signalen ontvangen, gaan we langs.’’

  Signaalpartners

  In 2018 maakte Hollands Kroon afspraken met de woningbouwverenigingen en de zorgverzekeraars Univé/VGZ. Energiemaatschappijen stuurden via mail ook betalingsregelingen door. ,,Om extra signaalpartners aan boord te krijgen zijn we in november 2020 overgestapt naar een systeem dat de meldingen aan elkaar kan koppelen, om zo efficiënter aan de slag te gaan. We ontvangen nu signalen van woningbouwverenigingen, waterbedrijf PWN, meerdere zorgverzekeraars en meerdere energiemaatschappijen. Daarnaast willen we meedoen aan een pilot om ook hypotheekachterstanden te ontvangen.’’

  Gemiddeld duurt het volgens de woordvoerster jaren voordat iemand met schulden zich meldt bij de gemeente. ,,Door eerder met deze inwoners in contact te komen zijn de financiële problemen/schulden vaak lager en gemakkelijker op te lossen’’, zegt woordvoerster Slot. ,,We merken dat we nu meer honderd procent betalingsregelingen kunnen opstarten. Dat betekent dat de achterstand volledig wordt ingehaald. Bij een schuldregeling vraag je een organisatie een deel kwijt te schelden. Daarnaast kan eerder in contact komen en sneller de achterstanden aanpakken ook zorgen voor het voorkomen van een langdurige ernstige schuldensituatie, Zo ook minder stress, minder ziekte-uitval op het werk, minder relatieproblematiek, minder benodigde hulpverlening of instanties die hun rekeningen niet betaald zien worden. Dus hoe eerder we in contact komen, hoe beter dat is voor de gezondheid van onze inwoners en het scheelt maatschappelijke kosten. We zetten dus vol in op vroeg-signalering.’’

  Wat het effect van de nieuwe wet in Hollands Kroon is, moet worden afgewacht. ,,In december hebben we 180 meldingen ontvangen in ons matching systeem. Dat is nog exclusief de energiemeldingen. We verwachten wel dat met alle nieuwe partijen die worden toegevoegd het aantal meldingen omhoog gaat.’’

  Den Helder

  De gemeente Den Helder ontvangt meldingen van woningcorporaties als Woningstichting Den Helder en Woontij, nutsbedrijven (gas, water en licht) en zorgverzekeraars.

  ,,Als gemeente zijn wij hier vorig jaar mee gestart’’, vertelt woordvoerster Florentine de Maar. ,,De gemeente en het Financieel Fit Team willen de inwoners die achterstand in betalingen hebben ondersteuning bieden en adviseren bij het oplossen van eventuele schulden.’’

  Ook het gemeentebestuur van Den Helder wil vroeg hulp bieden zodat de schuldenproblematiek overzichtelijk blijft en erger wordt voorkomen. Het aantal aanvragen voor schuldhulp is vrij constant: ,,Over de afgelopen twee jaar hebben wij gemiddeld 23 aanvragen per maand. Daarnaast vindt er gemiddeld twee keer per maand een crisisinterventie plaats. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het voorkomen van een huisuitzetting.’’

  Texel

  In geval van betalingsachterstanden krijgt de gemeente Texel krijgt meldingen van de woningcorporatie, energiebedrijven,het waterschap en de belastingdienst.

  ,,Wij hadden al afspraken met woningbedrijf Woontij’’, zegt woordvoerster Muriëlle Bergman. ,,Zij geven een signaal als huurders in de problemen dreigen te komen, altijd met goedkeuring van huurders. Het Sociaal Team kijkt samen met de huurder die een betalingsachterstand heeft, wat het achterliggende probleem is en hoe en of de huurder is te helpen. Vanaf nu gaan in het kader van vroeg-signalering vaste lasten partners achterstanden in betalingen melden aan de gemeente via een speciaal voor dit doel ontworpen applicatie.’’

  De aanpak moet voorkomen dat inwoners in grote schulden raken. ,,De ervaring van ons en in het land is dat inwoners uit schaamte vaak te lang geen hulp zoeken waardoor het probleem groter wordt.’’

  In 2019 zijn vijftien trajecten schuldhulpverlening gestart, in 2020 waren het er veertien.

  Schagen

  Voor 1 januari dit jaar had de gemeente Schagen afspraken met woningbedrijf Wooncompagnie over het melden van huurachterstanden. ,,Daarnaast krijgen wij van diverse energiemaatschappijen meldingen zodra zij voornemens zijn om het leveringscontract te beëindigen. Wij proberen dan in contact te komen met de inwoner om na te gaan of wij hen kunnen ondersteunen’’, vertelt woordvoerster Ans Heijne.

  Met de nieuwe wet is dat melden makkelijker, weet zij. ,,Voorheen was er extra nauwkeurigheid geboden in de verwerking van dergelijke gegevens gelet op de privacywetgeving. Vanaf dit jaar is er echter een wettelijke grondslag voor het mogen (moeten) doorgeven van achterstanden door woningverhuurders, energieleveranciers, waterbedrijven en zorgverzekeraars. Als gemeente moeten en willen wij in dat geval een aanbod voor hulp doen. Vanaf 1 januari dit jaar worden daarom met Wooncompagnie, Woonzorg, mogelijk particuliere verhuurderorganisaties in Schagen, alle energieleveranciers, waterbedrijf PWN en alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten om dergelijke meldingen bij ons te doen.’’

  Hulpaanbod

  Inwoners die door deze ’signaalpartners’ worden gemeld, krijgen in ieder geval schriftelijk een hulpaanbod. ,,Het komende half jaar gaan wij onderzoeken wat het meest efficiënt en het meest effectief is om inwoners met mogelijke schuldenproblematiek te benaderen ter ondersteuning. Zo zullen we inwoners ook per email, telefonisch of via Whatsapp gaan benaderen. En als de corona maatregelen het toelaten, gaan we ook huisbezoeken afleggen. Later gaan we mogelijk ook andere partijen vragen om betalingsachterstanden te melden.’’

  Het geluk van de inwoners staat centraal, zegt woordvoerster Heijne: ,,Wij vinden het daarom belangrijk om (beginnende) schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk te signaleren. Mogelijk is daardoor de schuldenproblematiek immers minder groot op het moment dat de inwoner bij ons in beeld komt.’’

  Uitgebreider

  Concrete cijfers kan Schagen nog niet leveren. ,,Maar er zijn gemeenten die zich hier de afgelopen jaren al uitgebreider mee bezig hebben gehouden. Het lijkt er daar op dat de gemiddelde totale schuldenlast, van mensen die daadwerkelijk geholpen worden met het oplossen van schulden, lager is. De veronderstelling is dat dit in Schagen ook zo zal zijn.’’

  Dubbele

  De gemeente Schagen verwacht ’een paar honderd meldingen van (beginnende) achterstanden’ per maand. ,,Daar kunnen overigens ook dubbele tussen zitten, dus van mensen die maandelijks weer nieuwe achterstanden opbouwen. Of meldingen van meerdere bedrijven over eenzelfde persoon. De hoeveelheid ‘nieuwe’ inwoners per maand van wie (beginnende) achterstanden worden gemeld zal zodoende een stuk lager liggen. De komende maanden zal dit vermoedelijk snel beter inzichtelijk worden.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten