Helderse haven lijkt betere vooruitzichten te hebben dan grotere zeehavens in Nederland

Vergeleken met andere zeehavens in ons land zijn de vooruitzichten voor de Helderse haven niet slecht. Dat valt te leren uit een economisch rapport van het ministerie van infrastructuur en waterstaat.De rijksoverheid wilde weten wat het effect van de coronacrisis op de havens is en vroeg Erasmus Universiteit dit uit te zoeken. De klap komt volgens de studie vooral hard aan in havens waar fossiele brandstoffen worden aangevoerd. Deze trend was al geruime tijd gaande door de transitie naar zon- en windenergie. Voor havens als Rotterdam en Amsterdam betekent het een zwart scenario, maar voor Port of Den Helder, waar ingezet wordt op veel werk door alternatieve energie, is het juist een pluspunt.

De kleine zeehaven, die het niet moet hebben van overslag, kan juist profiteren van de ontwikkeling dat er steeds meer vraag is naar alternatieve energie. In de routekaart die Port of Den Helder maakte om de strategie te bepalen, staat dienstverlening aan bedrijven in windenergie op zee als een van de voornaamste pijlers onder het beleid. Daar is inmiddels waterstof aan toegevoegd. In Den Helder wordt een fabriek voor de opwekking van waterstof gebouwd.

Drager

Waterstof ziet het Rijk als een belangrijke drager voor energie die in windparken op zee wordt opgewekt. Een aantal Helderse bedrijven, zoals DHSS, is reeds actief in de service aan ondernemingen die nu windparken aanleggen. ,,We hebben een schat aan kennis van maritieme zaken, van olie- en gaswinning en ook van duurzame energieproductie op zee”, prijst directeur Jacoba Bolderheij de faciliteiten van Port of Den Helder aan. De komende jaren worden parken in de buurt van de Noordkop gebouwd.

De onderzoekers van Erasmus Universiteit wijzen op de combinatie van de coronacrisis met de ’schokkende’ ontwikkeling in de oliemarkten: ’Er is een vraaguitval van bijna 20% door de lockdown in de luchtvaart en de werkplekken. Dit betekent voor de offshoresector een dramatische ontwikkeling waarbij de leidende bedrijven banenverlies hebben aangekondigd’, schrijven ze in het rapport.

Al ruim een halve eeuw speelt de Helderse haven een leidende rol in de dienstverlening aan offshorebedrijven op het Coninentaal Plat. Logisch dus dat de terugloop in olie en gas Port of Den Helder en de lokale ondernemingen parten speelt. Van de andere kant kan het bouwen van windparken - en vooral het onderhoud dat daarna dient te gebeuren - prima het verlies aan werkgelegenheid op gaan vangen. De strategische ligging van de zeehaven plus de aanwezigheid van een luchthaven bieden Den Helder wat dat betreft volop kansen. 


Noordhollands Dagblad


0 reacties :

Een reactie posten