Den Helder wil de instroom van asielzoekers indammen, maar dat gaat de plaatselijke PVV niet ver genoeg.

Datum:
 • zaterdag 2 januari 2021
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • DEN HELDER ’Dit beleid is onverkoopbaar tegenover inwoners die jarenlang op een wachtlijst staan voor een woning’


  Delano Weltevreden 2-1-2021

  Het nieuwe Helderse beleid met betrekking tot asielzoekers mag dan strenger ogen, voor de Helderse PVV gaat het niet ver genoeg. ,,De PVV wil dat Den Helder direct stopt met zogenoemde statushouders met voorrang te huisvesten’’, zegt fractievoorzitter Vincent van den Born.

  De gemeenteraad moet er nog een klap op geven, maar burgemeester en wethouders weten het zeker: het beleid met betrekking tot asielzoekers moet worden aangescherpt. De opvangcapaciteit wordt niet uitgebreid. Daarnaast wil het college geen extra alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Bovendien willen burgemeester en wethouders voortaan alleen statushouders huisvesten die in een Helders azc hebben gezeten.

  Niks

  PVV vindt het voorgenomen beleid maar niks. Fractievoorzitter Vincent van den Born: ,,Het geeft aan dat het huidige college volop doorgaat met het opvangen van asielzoekers, waarbij Den Helder de meeste opvangt in Noord Holland. Het enorme aantal van 985. Daaronder vallen ook mensen over wie de beslissing is genomen dat zij Nederland moeten verlaten. Deze mensen moeten direct Nederland verlaten en terug vanwaar zij gekomen zijn.’’

  Verdringen

  Van den Born heeft vaker gezegd dat statushouders die een woning toegewezen moeten krijgen, andere woningzoekenden verdringen. Dat het college voortaan alleen woningen wil toewijzen aan statushouders die in een Helders azc hebben gezeten, stemt hem niet milder.

  ,,Op dit moment krijgt dertig procent van het aantal asielzoekers in een azc een verblijfsstatus. Dat is onbegrijpelijk en het belooft nog wat. De PVV wil dat Den Helder direct stopt met deze zogenoemde statushouders met voorrang te huisvesten. Onze eigen inwoners staan op lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Dit beleid is onverkoopbaar tegen deze inwoners en word in deze nieuwe visie weer volop voortgezet.’’

  Niet goed

  De opvang van asielzoekers is volgens Van den Born ook niet goed voor de veiligheid: ,,Het geeft veel extra criminaliteit en overlast. Volgens de laatste cijfers zelfs bijna twee incidenten per dag in Den Helder.’’

  In schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders eist hij duidelijkheid over contact met het provinciebestuur. ,,Onlangs is aangegeven dat Commissaris van de Koning Van Dijk en gedeputeerde Loggen van de VVD alle gemeenten langsgaan. Zij willen bespreken wat gemeenten nu doen of nog meer kunnen doen op het gebied van asielzoekersopvang. Wij willen weten of er inmiddels al een gesprek is geweest en wat toen is besproken.’’

  Wat PVV betreft moet Den Helder over het Nederlandse asielbeleid een ferm standpunt innemen. ,,Ik vind dat het college het Rijk kenbaar moet maken dat er niet ingezet moet worden op opvang maar juist op snelle remmigratie van de asielzoekers.’’

  COA

  Asielorganisatie COA kent de uitgangspunten van het Helderse college, zegt woordvoerster Alet Bouwmeeser van COA. ,,Uitbreiding van capaciteit is wat het COA betreft ook niet aan de orde en dat geldt ook voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Wij zijn de gemeente Den Helder erkentelijk voor het meedenken over de uitwerking van een effectiever asielsysteem en dat gebeurt in goed overleg. Dit is ook het uitgangspunt van de gesprekken die wij met andere gemeenten voeren.’’

  De aanscherping van het Helderse asielbeleid heeft onder andere te maken met de nieuwe Wet inburgering die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt. Gemeenten krijgen dan een belangrijke rol in de uitvoering van de nieuwe wet. Den Helder wil de integratie al ter hand nemen als de statushouder nog in het azc verblijft. De inburgering wordt strakker aangepakt. Na een jaar inburgering moeten er vorderingen zijn gemaakt ten aanzien van taalvaardigheid, zelfredzaamheid en participatie.

  Aanpak

  Het COA kan zich helemaal vinden in de door Den Helder voorgestane aanpak: ,,Wij willen ook zo vroeg mogelijk in de asielopvangperiode een basis leggen voor inburgering van kansrijke asielzoekers’’, zegt de woordvoerster van COA.

  Opvanglocaties

  Op dit moment zijn er in Den Helder vier opvanglocaties waar maximaal 1080 personen kunnen worden opgevangen. Er worden nu maximaal 985 asielmigranten gehuisvest.

  Behalve in azc Doggershoek en azc Nieuweweg wonen de vluchtelingen in de Doggerij aan de Doggersvaart en in de locatie Van Heemskerckstraat. Op de laatste twee locaties worden alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen.

  Grootste

  Den Helder is de grootste opvanglocatie van de provincie Noord Holland. Eerder waren er in Noord Holland Noord ook opvanglocaties in Schagen en Alkmaar maar die locaties zijn niet meer in gebruik. In Heerhugowaard en in Amsterdam worden ook asielzoekersopgevangen.

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Wij vragen ons dagelijks af waarom de Nederlandse politici, behoudens die van FvD en PVV, zo'n ongelooflijke hekel hebben aan de autochtone bevolking om veel van deze mensen dagelijks letterlijk en figuurlijk in de kou te laten staan. Velen hebben geen huis of wonen bij hun ouders. De ziektekostenverzekering die gratis is voor alle 100.000 migranten (per jaar incl de gezinsverenigingen) en alle bijkomende voordelen die voor iedere Nederlander niet verkrijgbaar zijn, en maar praten over discriminati. Natuurlijk discrimineren zwarten en moslims nooit, dat doen alleen de oudere "witte" mannen als we media en NPO moeten geloven.
  Een paar Nederlands jongens die wat vuurwerk in het gras van een moskee gooien 3 jaar gevangenisstraf geven en moslim "jongeren" die het halve Nederlandse wagenpark in brand steken een taakstrafje geven of helemaal geen straf. Een man celstraf geven omdat hij Silvana Simons bedreigd zou hebben(voor wat het waard is) en dan de dagelijkse doodsbedreigingen richting Wilders onbestraft laten. Kunnen we hier nog spreken van een Rechtsstaat of van een bananenrepubliek? Ik denk het laatste, maar ieder zijn eigen mening.

  Anoniem zei

  U kunt stemmen op 17 maart.

  Een reactie posten