De kosten voor huishoudelijke hulp zijn vorig jaar verzesvoudigd in Hollands Kroon. Bezuinigen dus? ’Het gaat om mensen, niet om een zak aardappels’

Datum:
 • vrijdag 8 januari 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  


  HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA


  Onder meer door vergrijzing, echtscheiding met veel problemen voor kinderen tot gevolg, een toenemende vraag om huishoudelijke hulp maken dat Hollands Kroon alle zeilen moet bijzetten om rond te komen met het beschikbare budget voor Wmo en Jeugdzorg.

  19 euro

  In de begroting voor 2021 is hiervoor een kleine 21 miljoen euro opgenomen. Op dit bedrag probeert de gemeente twee ton te besparen, onder meer door meer grip te krijgen op de doorverwijzingen van huisartsen. Als dat niet lukt en ook op andere terreinen zijn er tegenvallers, dan moet rekening worden gehouden met een tekort van 1,1 miljoen euro.

  Bijvoorbeeld in het geval het beroep op huishoudelijke hulp blijft toenemen. In 2019 kostte dit de gemeente nog een ton en vorig jaar stegen de uitgaven naar zo’n 600.000 euro. Dat heeft te maken met de inkomensonafhankelijke maximale bijdrage van 19 euro per maand voor deze vorm van hulp. Volgens wethouder Mary van Gent wordt er in Den Haag gewerkt aan het veranderen van de regels, meer in samenhang met het inkomen van de aanvrager.

  Reserve

  Op zich is het geen probleem dat er mogelijk een miljoen euro extra moet worden uitgetrokken, omdat er een reserve beschikbaar is. Maar op dit potje kan niet al te lang een beroep worden gedaan, aldus een ambtenaar van de gemeente. Die uitleg volgde donderdagavond tijdens een beeldvormende raadsvergadering over de vraag welke richting het op moet met de financiering van de Wmo en de Jeugdzorg.

  Om grip te houden op de kosten wordt door de gemeente gedacht aan het instellen van budgetplafonds: dus geen geld er meer bij als het gereserveerde bedrag op is. Op specialistische jeugdzorg bijvoorbeeld. Het is aan de politiek of die koers wordt gevolgd. Zo lang dit nog niet het geval is, wordt ingezet op besparingen en het doelmatiger inzetten van middelen.

  Zak aardappels

  Jan Eichhorn van GroenLinks wees erop dat besparingen op de huishoudelijke zorg tot uitgaven op andere fronten kan leiden die veelal duurder zijn. ,,Hiervoor wordt gewaarschuwd in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau en dan heb ik het niet over de de gevolgen voor de mensen zelf’’, aldus het GroenLinks raadslid.

  De discussie over besparingen bij de Wmo en Jeugdzorg is Sylvia Buczynski (PvdA) te klinisch. ,,Het klinkt alsof we mensen een richting opduwen om vooral maar niet duurder uit te zijn. Het gaat om mensen, niet om een zak aardappels. Ik snap ook dat je de kosten moet zien te beheersen, maar het bieden van de meest passende zorg dient voorop te blijven staan.’’

  Verplichting

  Raadslid Enno Bijlstra (VVD) uitte kritiek op het noemen van een streefbedrag bij bezuinigingen. ,,Het noemen van een bezuiniging is ook meteen een verplichting. De afgelopen jaren hebben we regelmatig aangegeven bezuinigingen te willen die we niet haalden. Daar zit ik een klein beetje mee, we houden elkaar voor de gek. We fixeren ons op de getallen en achteraf valt het tegen. Bezuinigen is prachtig maar noem geen getal.’’

  Op 18 februari neemt de gemeenteraad een besluit over de koers die voor de Wmo en de Jeugdzorg wordt ingeslagen.

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten