Coniferen om de aanblik van datacenters te verzachten? ’Van dat voorstel vallen de vullingen uit mijn kiezen’ zegt adviseur van de provincie

Datum:
 • donderdag 21 januari 2021
 • in
 • Categorie: , , , ,

 •  HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  Over mooi of lelijk valt niet te twisten. Dit gegeven belette Steven Slabbers, adviseur van de provincie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland, niet een blad voor de mond te nemen over de datacenters bij Middenmeer.


  Winnie van Galen 20-1-2021

  ’Schrijnend’ noemde hij de spanningsloze aanblik van die gebouwen op Agriport die ’aan de vangrail van de A7 vastgeplakt lijken te zitten.’

  Slabbers was een van de insprekers tijdens de beeldvormende raadsvergadering dinsdag over de inpassing van datacenters in het landschap. Samen met onder meer vertegenwoordigers van Microsoft en Google. Slabbers zette de toon. Over de coniferen of cipressen die Microsoft wil neerzetten om het aanzicht van de blokkendoosachtige gebouwen te verzachten, zei hij: ,,Van dat voorstel vallen de vullingen uit mijn kiezen. Het maakt de situatie alleen maar schrijnender dan die nu al is. Zet groen neer dat bij het landschap past en dat zijn geen coniferen.’’

  Volwaardige plaats

  Slabbers daagde in zijn betoog een ieder uit plannen te maken die tot de verbeelding spreken. ,,Datacentra en distributiecentra horen bij het landschap van de 21e eeuw en verdienen een volwaardige plaats. Dat betekent ook dat de ontwikkelingen van deze centra moet worden aangewend om het landschap interessanter te maken. Laat het geen parasitaire ontwikkeling zijn, maar een ontwikkeling die het landschap verrijkt.’’

  Als lichtend voorbeeld noemde hij de Cono Kaasfabriek in de Beemster. ,,Dat plan is met een architectonische visie uitgewerkt. Het is een icoon van de nieuwe tijd gemaakt in het centrum van Unesco Werelderfgoed. De maatschappelijke acceptatie van dit soort plannen is essentieel. Een ontwikkeling moet betekenis hebben voor de regio als een belangrijke voorziening waar iedereen trots op is.’’

  Samenhang

  De digitale bijeenkomst eindigde in een eensgezinde stemming: de bouw van nieuwe datacenters moet met meer zorg worden omgeven. Stevige kaders over hoe nieuwe datacenters er uit dienen te zien, helpen daar bij, gaven Microsoft en Google aan. Slabbers gaf alvast een voorzet: ,,Kijk naar de samenhang der dingen, werk aan een visie. Borg de ruimtelijke kwaliteit. Maak een beeldkwaliteitsplan opgesteld door een onafhankelijke partij. Met status, zodat naleving afdwingbaar is. Met een kwaliteitsteam dat toetst op landschappelijke inpassing, meervoudig ruimtegebruik, circulariteit en architectonische ambitie.’’

  Die mening was ook GroenLinks raadslid Lilian Peeters toegedaan. ,,Wordt het niet de hoogste tijd dat we een datacenterbeleid gaan formuleren met duidelijke criteria die belemmerend of stimulerend zijn, behulpzaam of juist niet. Laten we een raamwerk maken zodat we weten hoe ontwikkelingen er aan het eind uitzien.’’

  Te zwak

  In ieder geval is aan de geldende situatie van beeldkwaliteitsplannen wel wat te verbeteren, aldus Slabbers ,,Ik praat weleens met mensen van welstandstoezicht Mooi Noord-Holland. Zij zeggen: ’De huidige status van Agriport is te zwak, we kunnen er niks mee.’’’

  In maart praat de gemeenteraad van Hollands Kroon verder over datacenters. Dan ligt onder meer de vraag hoe raadsleden aankijken tegen de bouw van een nieuw datacenter aan de Cultuurweg in Middenmeer op vijftig hectare land van een voormalig melkveebedrijf.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten