2020, beschrijving van een jaar corona

Datum:
 • vrijdag 1 januari 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Maar het belangrijkste doel betreft toch het kapot maken van intermenselijk contact. 


  2020, beschrijving van een jaar corona

  (Door: “Weethetwel”)

  Achteraf is het natuurlijk gemakkelijker praten, maar op het moment dat alle paniekregisters opengetrokken worden vanwege een pandemie die tot wel 5% van de bevolking zou laten sneuvelen, staat men wel even raar te kijken. Dat gebeurde in maart 2020. Het is niet vreemd dat op dat moment praktisch iedereen geneigd was zich aan nieuwe regels te houden, want als het waar was zou dat betekenen dat er in één jaar 400 miljoen mensen op aarde zouden sterven, 5x zoveel als normaal. Naarmate de stofwolken optrokken, bleek echter steeds duidelijker dat er sprake was van een uiterst minutieus voorbereid plan met een virtuele pandemie en hetzelfde aantal doden als normaal. Op gezondheidsgebied is er dus weinig aan de hand, maar het plan zelf ligt nog steeds op schema en zal kunnen leiden tot spectaculaire veranderingen van de wereld. Eigenlijk is het één grote show en iedereen heeft een rol in dit spektakel. Het is alleen jammer dat de show, op de organisatoren na, alleen maar verliezers kent. Dat zouden meer mensen moeten weten, want dan was het feest snel afgelopen. Maar zover is het nog lang niet en daarom volstaan we met een beschrijving van de gebeurtenissen.

  Macht

  Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat macht een lokmiddel is dat weinig mensen kunnen weerstaan. Het levert vaak een vertroebeld beeld op, want in de zucht naar macht ontstaat het gevoel van onoverwinnelijkheid. Tot nu toe is geen enkele leider erin geslaagd de eindoverwinning te behalen. De bekendste voorbeelden zijn Adolf Hitler en Lodewijk Napoleon, die uiteindelijk bakzeil moesten halen in hun veroveringstocht van de wereld. Dat wil evenwel niet zeggen dat er toch steeds weer nieuwe figuren opduiken die een gooi doen naar de wereldmacht. Dat is hetgeen zich op dit moment afspeelt. Het is alleen moeilijk te herkennen, want na 6000 jaar conventionele oorlog met de buren zijn we in een periode aangeland dat oorlog op een andere manier gevoerd wordt dan we gewend zijn. In deze moderne tijd kom je er niet meer met bommen en granaten. Macht is ook niet meer wie de meeste tanks en soldaten heeft, maar wie het meeste geld en uiteindelijk de economische macht heeft.

  Wat gebeurde er in 2020?

  Om de huidige gebeurtenissen te beschrijven is het even nodig u voor te stellen aan de spelers in deze show. Dat zijn eigenlijk maar twee partijen.

  Aan de ene kant is dat de groep van de ongeveer 2000 rijkste mensen op aarde die rijkdom alleen niet genoeg vinden en dit aan willen vullen met macht. Aan de andere kant staat de rest van de wereldbevolking, die meegesleept wordt in een adembenemend toneelstuk waarin iedereen één of meerdere rollen kreeg toebedeeld die er allemaal op neerkomen elkaar te bestrijden, het leven zuur te maken en vooral: de sociale cohesie tussen mensen te vernietigen. Er moet een maatschappij ontstaan van éénlingen die allemaal gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden en wat het belangrijkste is: die elkaar niet meer kunnen vertrouwen of op elkaar kunnen rekenen. Verzet tegen machthebbers is dan bijna niet meer te organiseren. Als succesvol voorbeeld geldt het Chinese communistische systeem, dat er in geslaagd lijkt te zijn de bevolking onder totale controle te krijgen. Dat gebeurt met een uitgekiend systeem van straffen en belonen waarbij iedere persoon op zichzelf aangewezen is en er geen sociale verbanden meer zijn. Sociale verbanden opheffen is daarom van cruciaal belang om dat systeem ook hier in te kunnen voeren.

  Echter, om de Westerse mensen zover te krijgen dat ze hun tradities van gezinnen, familie, vrienden, verenigingen, vakbewegingen, dorpen, buurten, steden en ontmoetingsplaatsen (horeca!) op willen geven, heb je heel wat propaganda nodig. Dat wordt al tientallen jaren op allerlei manieren geprobeerd. Het is de reden dat christelijke feestdagen en andere tradities weg moeten en bevolkingen met immigratie door elkaar gehutseld en tegen elkaar opgezet worden. Daarom mag het gezin en geborgenheid geen hoeksteen van de maatschappij meer zijn. Iedereen moet nieuwe wereldburger worden, als gemakkelijk controleerbare éénling die niet meer terug kan vallen op sociale verbanden en structuren en in zijn eentje alleen nog maar braaf kan doen wat hem opgedragen wordt.

  De term “globalisten” heeft eigenlijk een dubbele betekenis: enerzijds wordt hiermee de groep aangeduid die onafhankelijke staten en alle sociale verbanden wil slopen om zodoende verdere macht en rijkdom te verkrijgen met een steeds kleinere kans op tegenstand. Aan de andere kant zijn het de zielige eenlingen die menen dat ze als globalist een ruime kijk op de wereld hebben. Ze voelen zich niet beperkt door grenzen of andere vormen van solidariteit en hun enige nut is braaf te doen wat anderen hen opdragen. Doen ze dit niet, dan worden zij gestraft en hebben dan niets meer voor troost of niets en niemand om op terug te vallen. Ze zullen er daarom voor waken niet ongehoorzaam te zijn.

  Ondanks tientallen jaren verwoede pogingen wilde die globalisering in het Westen tot nu toe nog steeds niet best lukken en kreeg zelfs steeds meer tegenstand. Klaus Schwab, oud, rijk en machtig, woonachtig in Zwitserland en oprichter en eigenaar van het World Economic Forum, heeft daarom een kunstje bedacht om die ontwikkelingen er versneld doorheen te kunnen jagen. Hij noemt dat “The great Reset”. Om die hardnekkige Westerlingen zover te krijgen dat ze luisteren en zich gaan gedragen als gewillige Chinezen moet je hun hele maatschappij en vooral de sociale verbanden die er zijn zo kapot maken als maar mogelijk is. Als gunstige bijvangst om de milieubeweging te paaien zullen op korte termijn op andere plaatsen in de wereld miljoenen mensen van honger omkomen.

  Die Great Reset is in 2020 van start gegaan. Daar hebben we nu allemaal mee te maken. Helemaal toevallig is dit jaar niet gekozen: het heeft te maken met een tegenbeweging van mensen die het spelletje doorzien met als belangrijkste exponent de Amerikaanse president Donald Trump. Koste wat het kost moet zijn herverkiezing voorkomen worden. Als Trump president blijft, is de kans groot dat het gedaan is met de globalisten en zal een flink aantal van hen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Met opzet de economie, de welvaart en het geluk van bevolkingen te vernietigen, is een misdaad van formaat. Ook de regeringsleiders realiseren zich dat en zetten tegen beter weten in hun vernietigende werk voort. Ook voor hen is het nu alles of niets.

  The Great Reset

  The Great Reset is een term die afkomstig is uit de virtuele wereld, waarbij je door een druk op de knop een systeem opnieuw op kunt starten. Het is op voorhand discutabel of dit in een samenleving met mensen ook zo zal werken. Sterker nog: het is zeer onwaarschijnlijk. Om iets opnieuw op te bouwen, moet het oude eerst afgebroken zijn. Socialistische en communistische experimenten (bijv. Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot) zijn tot nu toe nog altijd mislukt ten koste van miljoenen doden. Nu lijkt er (voor zolang het duurt) een communistisch succesje te zijn in China,  maar om dat na te apen en daarom op deze schaal de wereldbevolking te willen veranderen, is in de geschiedenis nog nooit vertoond. Er is sprake van een immens en gevaarlijk experiment. Wie bepaalt dat het een goede keuze is dat luchtvaartmaatschappijen, de horeca, de recreatie, winkels, kappers en andere dienstverleners afgebroken worden om een betere toekomst te verkrijgen? Het enige zekere is dat duizenden mensen hun inkomen kwijtraken en vooral die zaken verdwijnen die wat lol en plezier in het leven brengen. Het is een duidelijke planmatige actie om de schwung uit de maatschappij te halen, middenstand kapot te maken en zodoende ruim baan te verlenen aan de grote bedrijven van de top 2000.

  Maar het belangrijkste doel betreft toch het kapot maken van intermenselijk contact. Iedereen moet op zichzelf teruggeworpen worden en is straks een gemakkelijke prooi voor de gehoorzaamheidscontrole. Als je braaf doet wat er gezegd wordt, mag je op reis of naar de winkel of naar de sport. Zo niet, dan ben je een paria.

  Voor grote delen van de bevolking wordt het volstrekt oninteressant om nog wat te doen, om nog verder te leven. Maar de reikwijdte van deze Great Reset is veel groter dan wat wij hier in de Westerse wereld beleven. Hier worden de stilgelegde bedrijven rustig gehouden door geld voor ze te drukken. In grote delen van de wereld bestaan dit soort voorzieningen niet en daar breekt onmiddellijk de hongersnood uit. Volgens medeorganisator Bill Gates moet door “goede gezondheidsvoorzieningen” het aantal mensen op korte termijn met meer dan een miljard dalen. Geen 400 miljoen door corona, maar 1000 miljoen van de honger.

  Hoe kunnen tweeduizend rijken toch van de wereldbevolking winnen

  Voor 2000 mensen lijkt een strijd tegen 8 miljard mensen onmogelijk te winnen. Er is daarom goed over nagedacht en dat heeft geleid tot een briljante oplossing. Stook die 8 miljard mensen tegen elkaar op en laat ze tegen elkaar vechten. Dat voorkomt vuile handen en het bespaart een heleboel moeite. Wie niet sterk is moet slim zijn.

  Achteraf is het duidelijk te zien hoe de vork in de steel zit. Het is van groot belang medestanders te vinden die met een uitgekiend systeem van beloningen bereid zijn mee te doen in ruil voor de kruimels die van de tafel vallen. Jensen (www.jensen.nl) noemt het nuttige idioten die men voor het karretje kan spannen. Daarnaast is het van het grootste belang dat er zodanige omstandigheden geschapen worden dat de meeste mensen uit hun normale doen raken en daardoor gemakkelijker te beïnvloeden zijn. Uit ervaring is gebleken dat dit het beste lukt met levensbedreigende omstandigheden (angst). Daar is druk en succesvol mee geëxperimenteerd.  Het kost niet heel veel moeite om mensen (vooral met behulp van de gesubsidieerde media) in de paniekmodus te krijgen. Succesvolle experimenten waren de SARS-epidemie, de Mexicaanse griep alsmede de Vogelpest waar de mensen bereid bleken hun geliefde huisdieren zonder blikken of blozen de nek om te draaien en bij het huisvuil te zetten. Dat beloofde veel goeds als het er om zou gaan hoe ver je de mensen kunt krijgen als je ze maar op de “ juiste”  manier van informatie voorziet. Dat is corona geworden. Daarom: Welkom in het tijdperk van de corona-pandemie. We zetten daarbij een aantal van de nuttige idioten, die dit alles mogelijk maken, voor u op een rij.

  Nuttige idioten 1: de regeringsleiders

  Al tientallen jaren worden alle regeringsleiders jaarlijks in Davos bij het World Economic Forum uitgenodigd , verwend en bijgepraat over de ontwikkelingen die er aan gaan komen. Achteraf blijkt dat het een soort oefening was en een gezamenlijke voorbereiding op een nieuw feodaal systeem, waarbij gesteld werd dat een toekomstige wereld slechts kan functioneren met een verregaande mate van controle en dienovereenkomstige vermindering van mensenrechten. Voor de geachte aanwezigen zou de beloning zijn dat ze in ruil voor hun deelname aan het systeem een bijna onbeperkte macht zouden krijgen waar de Zonnekoning jaloers op zou zijn. Dat was natuurlijk niet tegen dovemans oren en is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat er overal op dezelfde manier gereageerd wordt op de “pandemie”. Het lijkt op een mondiale bezorgdheid over een virus, maar in wezen is het niet meer en niet minder dat de regeringsleiders overal ter wereld hun beloofde onbeperkte macht hebben geïncasseerd. Ze lijken daar nu met volle teugen van te genieten, maar het feit blijft bestaan dat ze allemaal op de hoogte zijn dat corona een nep-pandemie is. Door hun draconische maatregelen worden nu de levens van duizenden mensen vernietigd en het is de vraag of ze langdurig opgewassen zijn tegen de mentale druk die dat met zich meebrengt. Wellicht hebben ze zich dat te weinig gerealiseerd toen hen de worst van de onbeperkte zeggenschap werd voorgehouden. Ze zitten nu in een moeilijk parket, want toegeven dat het allemaal nep was is net zo veel als een schuldigverklaring en zal tot vervolging leiden. Het is daarom doorgaan met de moed der wanhoop in de hoop dat de komende chaos en ontreddering in de maatschappij zo groot zal zijn dat iedereen aan de slag gaat om zichzelf te redden en zij daardoor de dans kunnen ontspringen.

  Nuttige idioten 2:  de schnabbelaars

  We hebben het dan over de groep die direct aan de pandemie verdient en er dus alle belang bij heeft dat het een succes wordt. Dat is een brede groep. Er zijn de pseudowetenschappers en deskundigen die zich dik beloond voelen als ze dagelijks in de media hun ego mogen laten strelen. Veel van hen (“de virologen”) hebben daarnaast grote of kleine belangen in de farmaceutische industrie en verdienen daar flinke bedragen mee als ze er in slagen de mensen hun praatjes te laten geloven. Zo is er naast de nep-pandemie nu ook een nep-vaccin ontwikkeld. Het voornaamste doel daarvan is de mensen te verplichten tot een vaccinatiepaspoort, waardoor ze tot absolute gehoorzaamheid gedwongen kunnen worden. Dit in ruil voor gunsten die tot op heden onder de noemer “vrijheid” vielen. Uiteraard een zorgelijke ontwikkeling die pas omgekeerd kan worden als men het spel doorziet.

  Nuttige idioten 3: de handhavers

  Menig diender, boa of handhaver bezwoer bij de start van de pandemie dat hij zich nooit zou lenen om de eigen bevolking te knechten of tot belachelijke regels zou verplichten. De goeden niet te na gesproken, is het hemd toch nader dan de rok. Voor veel van hen is het gevoel van macht toch te sterk gebleken en langzaam zijn ze gegroeid in hun taak. Het geeft een heerlijk gevoel om blindelingse gehoorzaamheid te eisen in de wetenschap dat rechters, burgemeesters en alle andere “gezagsdragers” achter hen staan. Het wordt helemaal fantastisch wanneer men weet dat hetgeen geëist wordt volstrekte onzin is en dan vooral als het iemand betreft die weet dat het een nep-pandemie is en daarmee het bloed onder de nagels vandaan wordt gehaald. Het is nu al duidelijk te zien dat het ietwat sullige gelaat van de handhaver inmiddels verbeten trekken heeft gekregen en je hoeft er alleen nog maar een SS-pet bovenop te denken om te weten hoe het 80 jaar geleden was.

  Nuttige idioten 4: de staatsruifvreters

  Meer dan de helft van de banen in Nederland wordt betaald met de belastingen die geheven worden bij een minderheid van de bevolking. Bij dit soort banen geldt dat iedere maand het salaris automatisch wordt bijgeschreven, wat er ook gebeurt. In deze corona-tijd mogen velen daarnaast niet eens meer komen werken en beleven als thuiswerker een fantastische tijd. Plichtsbesef is volledig verdwenen. Als je geen zin hebt om te werken, ga je in quarantaine. Onderwijskrachten mogen de kinderen niets meer leren, gesteld dat ze dat nog zouden willen.

  Ze maken echter één kardinale denkfout en dat is het eenvoudige gegeven dat de Great Reset bedoeld is om de economie kapot te maken. Het verraderlijke is dat ook het financiële systeem daar bij hoort. Op volkomen onverantwoorde wijze wordt de geldpers gebruikt om alle onzin te bekostigen. Juist door het geldsysteem te laten knappen, zal de economie volgens wens in elkaar zakken. In de hele geschiedenis van de mensheid is het nog nooit voorgekomen dat er ongebreideld geld bijgemaakt kon worden zonder dat dit zijn waarde verloor. De loonzakjes zullen dus wel automatisch gevuld blijven, alleen kan er steeds minder voor gekocht worden. Dat zal sneller het geval zijn dan menigeen denkt. Door bedrijven die gedwongen stil liggen te voorzien van extra gedrukt geld wordt wél tijd gewonnen. De ernst van de situatie dringt dan pas veel later door en de klap zal daardoor veel groter en onherstelbaarder worden. De tijd tikt langzaam weg. Onze overheidsdienaren zullen de dans niet ontspringen, al denken de meesten nog steeds van wel.

  Nuttige idioten 5: de milieubeweging

  De belangrijkste maatschappelijke stroming die de Great Reset een warm hart toedraagt, is de milieubeweging. Vijftig jaar hersenspoeling hebben er toe geleid dat menig burger denkt dat hij de temperatuur op aarde kan regelen en het niveau van de zeespiegel. In het verlengde daarvan ligt de stelling dat de mensheid te talrijk is en de aarde aan het uitputten is. 9 van de 10 mensen zullen spontaan beamen dat er te veel mensen op de wereld zijn, maar niemand is van mening dat hij zelf overbodig is. Dat zijn altijd anderen. Evenwel: de club van 2000 heeft ontdekt dat dit de beste voedingsbodem is om zijn doelstellingen te bereiken. De (linkse) milieubeweging is hierdoor de belangrijkste bondgenoot geworden van de kleine club van rijksten. Om aan deze samenwerking gestalte te geven, is er een gezamenlijke doelstelling geformuleerd voor ná “The Great Reset”. Men noemt dat: “Building Back Better”. Dat was ook de slogan van Biden vanuit zijn kelder bij de Amerikaanse verkiezingen. Voor de rijksten betekent het dat ze in een nieuw systeem de volledige zeggenschap krijgen en de absolute macht, naar het voorbeeld van de communisten in China. Ze suggereren daarbij dat ze op die manier de aarde beter kunnen beschermen. De milieubeweging denkt in haar naïeve opvatting dat er daarna een nieuw bestaan wordt opgebouwd in harmonie met de natuur en het milieu en dat zij daar dan bij zullen zijn.

  Nuttige idioten 6: de angsthazen

  Veruit de grootste groep nuttige idioten zijn toch wel de angsthazen die zich door de overweldigende start van de pandemie in een soort staat van hypnose hebben laten brengen en daar niet meer uit kunnen of willen komen. Ze weigeren categorisch zich te informeren over de werkelijke gang van zaken en blijven onophoudelijk de propaganda slikken van de door de staat gesubsidieerde media. Het kan ze niks schelen of ze daarbij hun eigen vader en moeder in grote eenzaamheid laten sterven of hun eigen kleinkinderen al een jaar niet hebben aangeraakt. Dit zijn de mensen voor wie de Great Reset uiteindelijk bedoeld is. Zij hebben de boodschap begrepen dat ieder ander mens hun vijand is en een potentiële moordenaar. Ze willen met niemand meer iets te maken hebben en houden grote afstand tot ieder ander. In grote eenzaamheid zullen ze de rest van hun leven door moeten brengen en zijn daardoor de ideale nieuwe wereldburgers die niets anders meer kunnen doen dan wat hen opgedragen wordt. Hun corona-paspoort is het venster op de wereld. Daar zijn ze verschrikkelijk dankbaar voor.

  Mijn wens voor 2021 is dat deze mensen uit hun angsten ontwaken en tóch nog een gelukkig verder leven tegemoet kunnen zien. Dat is dubbel voordeel, want door hun gedrag verpesten ze natuurlijk ook de maatschappij voor de mensen die wél hun verstand gebruiken en er absoluut niet voor kiezen als quasi-robot verder door het leven te moeten gaan.

  Door:
  “Weethetwel”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten