160 seizoensarbeiders op terrein Joods Werkdorp? Dat zijn er volgens de buurt nog steeds veel te veel.


Hollands Kroon - SLOOTDORP  Honderd auto’s die een paar keer per dag heen en terug rijden’
Lydia Jasper 1-1-2021


Omwonenden van het Joods Werkdorp in Slootdorp staan afwijzend tegenover de plannen die Joep Karel heeft voor het terrein. De angel zit ’m in de verblijfsaccommodaties voor 160 seizoensarbeiders.

Over het realiseren van het herinneringsmuseum in het hoofdgebouw zijn omwonenden sceptisch, maar dit onderdeel van het project stuit niet op weerstand. Het gaat om de zeven accommodaties voor seizoensarbeiders op het omliggende terrein. Die passen volgens hen absoluut niet.

,,Dit is eigenlijk precies hetzelfde plan als datgene wat dertien jaar geleden werd ingediend en vervolgens werd afgeschoten’’, stelt Albert van Bruggen uit Nieuwesluis. Samen met Peter van Unen uit Slootdorp maakt hij deel uit van een selecte groep omwonenden dat een zienswijze gaat indienen op het plan van ontwikkelaar Karl.

Handtekeningen

,,Er werden toen 1200 handtekeningen van tegenstanders opgehaald. Bij ons overheerst het idee dat we niet serieus worden genomen in onze bezwaren. We worden hier niet bij betrokken.’’

Vanwege de coronamaatregelen is de groep nog niet fysiek bijeen gekomen om haar strategie te bepalen. Van Bruggen en Van Unen schatten echter in dat ze voor zo’n 120 mensen op de buurt spreken. Ze baseren zich daarbij op de appgroep waar buurtbewoners zijn aangesloten.

Waarde

Het probleem is volgens de groep dat er zeven verblijven op het terrein komen met daarin ruimte voor 160 arbeidsmigranten. Dat is te veel. De plek aan de Nieuwesluizerweg is daar absoluut niet op berekend. Komt ook nog bij dat de locatie vanwege de historische waarde volgens hen minder geschikt is voor deze vorm van de huisvesting.

,,Dertien jaar geleden werd er in een plan gesproken over 350 man’’, aldus Van Bruggen. ,,Dat aantal is door de jaren aangepast, maar 160 is nog steeds te veel.’’

Fiets

Het Joods Werkdorp staat volgens hen op een te grote afstand van de plekken waar arbeidsmigranten aan het werk gaan. ,,Agriport – een van de belangrijkste werkgevers - is gewoon te ver weg om op de fiets heen te gaan. Huisvest ze dan daar. Want wat krijg je in Slootdorp? Er staan hier straks honderd auto’s achter het gebouw geparkeerd. Honderd auto’s die een paar keer per dag heen en terug rijden. Dit is al een gevaarlijke weg en de situatie wordt dan alleen maar erger.’’

Komt ook nog bij dat er in de omgeving weinig vermaak is. ,,Om eerlijk te zijn: er is hier gewoon niets te doen. Je kan in het water springen als je wil zwemmen, maar daar houdt het wel mee op. Zelfs voor een boodschap moet je in de auto stappen.’’

Wat voor aantal zou dan wel acceptabel zijn voor de locatie? Van Unen schat in dat dat veertig man zou kunnen zijn. ,,Veertig zal wel te weinig zijn om de plek winstgevend te maken. Als ik het zo zeg, lijkt het wel koehandel. Maar veertig mensen hebben een gezicht en een naam, 160 niet. Daarnaast ben ik bang dat het niet bij 160 blijft.’’

Binding

De crux is dat het volgens hem mensen zijn zonder binding met het gebied. Of het er nou veertig of 160 zijn. ,,Ze werken hier en ze zijn weer weg. Volgende club. Ik vind bovendien niet dat het ons probleem is – van de omwonenden - of het probleem van de gemeente om adequate huisvesting te organiseren. Ik ben het ermee eens dat ze een goede slaapplaats nodig hebben, maar niet op deze plek.’’

Het plan moet er komen. Daar lijkt het op, aldus de omwonenden. Koste wat het kost. ,,De trein rijdt al’’, aldus Van Bruggen. ,,Het kon zo snel opgetuigd worden omdat het een plan in een nieuw hoesje is. We zullen een zienswijze indienen. Desnoods moet de Raad van State kijken of dit allemaal wel volgens de regels van het spel is gedaan.’’

Ook bestaat het gevoel dat corona in het nadeel van de omwonenden heeft gewerkt toen het plan in april van dit jaar werd goedgekeurd door een meerderheid van de gemeenteraad. Een volle publieke tribune is een duidelijk signaal. Zoiets kan niet worden overgebracht als de gemeenteraad digitaal vergadert, iedereen achter de eigen computer.

Denkbeelden

Wat betreft het herinneringsmuseum schat Van Unen in dat er niemand is die daar tegen zal zijn. Zolang er niets aan het gebouw verandert. ,,Het zijn mooie denkbeelden, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Ik voorzie daarin problemen. In bijvoorbeeld het bemensen van het museum. Dit centrum zal moeten draaien op vrijwilligers. Ik verwacht niet dat er duizenden mensen jaarlijks op af komen zodat er betaalde krachten aan het werk kunnen.’’

En wat gaat er dan met zo’n gebouw gebeuren, als dat deel van het plan niet lukt? Omwonenden zijn wantrouwend. Want dit zet wellicht de deur open voor een andere invulling. Bijvoorbeeld het huisvesten van werknemers.

(Tekst gaat door onder de foto)

De beoogde nieuwe situatie op het terrein van het Joods Werkdorp.
© Archieffoto illustratie TPAHG Architecten BV

Over dat laatste kan woordvoerder Noortje Slot van de gemeente Hollands Kroon kort zijn. ,,Dat kan niet. Binnen het beoogde bestemmingsplan wordt daar geen ruimte voor geboden. Het gebouw heeft nu een ’gemengde bestemming’. De museale functie past daarbinnen.’’ Het Joods Werkdorp is een rijksmonument.

,,De raad heeft op 23 april een principebesluit genomen over de ontwikkeling van het Joods Werkdorp. De voorwaarden die de raad heeft gesteld, moeten worden vastgesteld in de planvoorschriften van het bestemmingsplan. Dus de bestemming wordt aangepast.’’

Zienswijzen

Bij de gemeente zijn op dit moment nog geen zienswijzen ingediend. Logisch. ,,De aanvraag omgevingsvergunning gaat pas lopen als het college besluit om het ter inzage te leggen’’, aldus gemeentewoordvoerder Slot. ,,Pas als het ter inzage ligt, kan men dus een zienswijze indienen. De omwonenden en geïnteresseerden hebben hierover ook een brief ontvangen van de initiatiefnemer met daarin hoe de procedure loopt.’’

Noordhollands Dagblad

2 reacties :

Anoniem zei

Het GELD wint het altijd dus komen er gewoon hordes arbeidsmigranten in Slootdorp. Het aantal werkelozen onder de Nederlanders zal gigantisch stijgen maar het kapitaal vindt het nodig nog meer migranten te importeren om zodoende de salarissen van de Nederlanders nog meer onder druk te zetten. Noortje Slot draait zoals gewoonlijk om de waarheid heen want ze weet zelf ook wel dat een bestemmingsplan in Hollands Kroon net zoveel waard is als vuil toilet papier, maar daar ben je ook ambtenaar voor is de laatste tijd gebleken ook met de toeslagen affaire.

Anoniem zei

Er zouden ook nooit datacenters komen aan de westkant van de A7, maar deze belofte blijkt in de praktijk ook helemaal niets waard. Ze zeggen maar wat als ze een plannetje willen doordrukken.

Een reactie posten