Wat leert The Social Dilemma ons over digitale duurzaamheid?

Datum:
 • zaterdag 5 december 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Ad Verbrugge in gesprek met Marleen Stikker (Waag), Focco Vijselaar (EZK) en Douwe Lycklama (Innopay) over de vraag: Wat leert The Social Dilemma ons over digitale duurzaamheid?


  5-12-2020
   


  Doe mee met ons onderzoek in samenwerking met Innopay: https://www.innopay.com/digitale-duur... In dit tafelgesprek geeft Lycklama de aftrap met een column. Hij vergelijkt wat er nu op het gebied van digitalisering gebeurt met het proces van industrialisering eind 19e-eeuw: nieuwe industrieën die opkomen hebben grote impact op mens, milieu en samenleving. Lycklama wijst op de gevaren, zoals digitale vervuiling, machtsconcentratie van big tech en een gebrek aan zeggenschap over data. Dat roept de vraag op: “Wat moeten we doen om een duurzame invulling te geven aan onze digitale wereld?” Marleen Stikker is al jaren een pleitbezorger van een andere inrichting van het internet. Ze gaat in op de geschiedenis van onze digitale werkelijkheid en legt uit wat de keerzijde is van de huidige orde: “Een klein aantal partijen weet steeds meer over bedrijven en overheden, en daarmee kunnen ze hen ook beïnvloeden”. Stikker voorziet voor ons continent een eigen rol op het wereldtoneel: “Als Europa nog iets te melden heeft in het digitale domein, dan is het waarden gedreven.” Ze doelt hierbij op het waarborgen van mensenrechten, privacy, soevereiniteit en autonomie. Volgens Vijselaar wordt op Europees niveau aan dergelijke zaken gewerkt. “Mensen hebben niet de diepte gezien van wat er gebeurt, maar dat besef is nu wel aan het doordringen. Het bewustzijn dat we hier iets aan moeten doen is wel bij beleidsmakers aanwezig.” In dit gesprek verkennen de drie welk pad Europa kan volgen. Stikker pleit voor een ander narratief over digitale diensten, het opknippen van big tech en alternatieve ontwerpen – ethics by design. Lycklama spreekt over ‘interoperabiliteit’: de plicht diensten compatibel te maken met dezelfde dienst van andere aanbieders. De problemen zijn groot, maar de gasten zien tevens kansen. Stikker: “We hebben een rijksinstituut van maatschappelijke vraagstukken nodig.” Lycklama ziet dat men het thema van digitale duurzaamheid belangrijk vindt, maar dat veel mensen pas mee gaan doen als er iets op gang komt. “Dat doorbreken is cruciaal. Als dat lukt, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren.” -- 0:54 Introductie ‘Digitale duurzaamheid’ 3:30 Column Douwe Lycklama 5:49 Reactie Ad Verbrugge op de column 8:41 Reactie Marleen Stikker op de column 14:18 “De kritische technologie bevraging is Europees van aard” 15:00 Reactie Focco Vijselaar 19:03 Wat staat er eigenlijk op het spel? 25:32 Wordt er ook vanuit EZK met zorg naar de Europese waarden gekeken? 29:00 Hoe raakt het mkb ingeklemd? 31:34 Over het verschil tussen data-extractiemodel en soevereiniteit of ‘the commons’ 34:35 Hoe kun je het ‘winner takes all’ mechanisme doorbreken? 40:25 Is er in de politiek of bestuurlijke wereld nu mogelijkheid om over protocollen te praten? 45:00 In hoeverre is er aandacht voor de gedragsveranderingen op het gebied van data? 52:28 Over de tweede laag van gedragsverandering: wat doet de technologie zelf? 59:45 De oplossingen: ander narratief, opbreken big tech en alternatieven bouwen 1:05:32 Zie je een traject hier naartoe? Het moet op de een of andere manier politiek afgedwongen 1:10:55 Slotwoord -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, Centrum Ethos en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld


  De Nieuwe Wereld


  0 reacties :

  Een reactie posten