Groep wetenschappers houdt hand aan de kraan van mijnbouw in Waddengebied

Datum:
 • dinsdag 1 december 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • DEN HELDER

  Wat mag er wel en niet op het vlak van mijnbouw in het Waddengebied? Een adviescollege van wetenschappers zal minister Wiebes van economische zaken daar over adviseren.

   Arie Booy 1-12-2020


  De NAM wint gas op de wadden en er vindt ook zoutwinning plaats. Deze activiteiten liggen steeds meer onder het vergrootglas van natuurorganisaties. Het Rijk heeft daarom een beleid ontwikkeld dat ’hand aan de kraan’ genoemd wordt. Tot op zekere hoogte kan mijnbouw in het natuurgebied plaats hebben, maar de kraan kan ook zo worden dichtgedraaid.

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin gevraagd is een wetenschappelijk panel in te stellen om het ’Hand aan de kraan principe’ voor mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee te evalueren. Wiebes stelt in een brief aan de Kamer: ’Dit adviescollege bestaat uit een onafhankelijke voorzitter in de persoon van prof. G.J. van der Zwaan, oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht en vier panelleden die verbonden zijn aan het NIOZ (Koninklijk Nederlands instituut voor Onderzoek der Zee), Technische Universiteit Delft, Deltares, Universiteit Utrecht en TNO.’

  Bodemdaling

  Volgens de minister hebben de leden van het adviescollege relevante deskundigheid op de verschillende technische domeinen van het ‘hand aan de kraan principe’. Dan gaat het om zaken als sedimentatie, zeespiegelstijging en bodemdaling door gas- en zoutwinning, maar ook kennis van kustsystemen en verbondenheid met relevante wetenschappelijke kennisinstellingen.

  Wiebes: ,,Het adviescollege heeft tot taak mij te adviseren over de effectiviteit van het ‘hand aan de kraan principe’ om de natuurwaarden in het Waddengebied te beschermen en de vraag of het toereikend is om de mogelijke langetermijngevolgen voor de beschermde natuurwaarden van het Waddengebied te beheersen.”

  Wiebes verwacht dat de adviseurs hun advies rond de jaarwisseling zullen geven.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten