Den Helder damt de instroom van asielzoekers en alleenstaande minderjarige vluchtelingen in.

Datum:
 • woensdag 30 december 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • DEN HELDER En voortaan kunnen alleen statushouders die in een Helders azc hebben gezeten, in de marinestad een woning krijgen


  Op dit moment zijn er in Den Helder vier opvanglocaties waar in totaal maximaal 1080 personen kunnen worden opgevangen. Er worden nu maximaal 985 asielmigranten gehuisvest. Behalve in azc Doggershoek en azc Nieuweweg wonen de vluchtelingen in de Doggerij aan de Doggersvaart en in de locatie Van Heemskerckstraat. Op de laatste twee locaties worden alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen.

  Grootste

  Den Helder is de grootste opvanglocatie van de provincie Noord Holland. Eerder waren er in Noord Holland Noord ook opvanglocaties in Schagen en Alkmaar maar die locaties zijn niet meer in gebruik. In Heerhugowaard en in Amsterdam worden ook asielzoekers opgevangen.

  Het college zegt dat Den Helder de afgelopen jaren tolerant is geweest voor wat betreft de opvang van asielmigranten en de huisvesting van statushouders. Het is belangrijk dat dit zo blijft, aldus het gemeentebestuur. Voorwaarde voor de opvang van asielmigranten is dat Den Helder zelf de regie wil voeren. Den Helder is een grote opvanglocatie maar dit moeten COA en andere gemeenten niet als vanzelfsprekend zien, waarschuwt het college.

  Geen beroep

  Concreet betekent dit dat COA geen beroep meer hoeft te doen op Den Helder om de opvangcapaciteit uit te breiden. Op de locatie Nieuweweg wil het college alleen kansrijke asielmigranten opvangen. Ook als dit betekent dat de opvangcapaciteit verlaagd wordt. Wat het college betreft overstijgt de opvangcapaciteit de 405 niet. De capaciteit voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) wordt niet uitgebreid. Meer AMV’s zijn dus niet welkom. Het stadsbestuur blijft open staan voor de opvang van asielzoekers op locatie Doggershoek. Statushouders mogen alleen uit de eigen azc’s komen. Deze doelgroep begint vanaf 1 januari 2022 direct aan de inburgering vanuit het azc.

  De aanscherping van het asielbeleid heeft onder andere te maken met de nieuwe Wet inburgering die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt. Gemeenten krijgen dan een belangrijke rol in de uitvoering van de nieuwe wet. Den Helder wil de integratie al ter hand nemen als de statushouder nog in het azc verblijft.

  Overal

  Nu kunnen statushouders nog overal vandaan komen. Dat moet anders, vindt het gemeentebestuur. Aan asielorganisatie COA wordt gemeld dat Den Helder alleen statushouders die in een Helders azc hebben gezeten hier woonruimte wil bieden.

  De inburgering wordt strakker aangepakt. Na een jaar inburgering moeten er vorderingen zijn gemaakt ten aanzien van taalvaardigheid, zelfredzaamheid en participatie.

  Asielzoekers met een tijdelijke vergunning tot verblijf worden gekoppeld aan een gemeente voor huisvesting. De gemeenten krijgen per half jaar een taakstelling opgelegd in de huisvesting van statushouders. Er spelen verschillende factoren bij het maken van een koppeling aan een gemeente.

  Opleidingsniveau

  Arbeidsverleden en opleidingsniveau spelen een rol. COA probeert volgens de gemeente zoveel mogelijk rekening te houden met de taakstelling van de verschillende gemeenten en de toekomstmogelijkheden van de vergunninghouders.

  Er zijn volgens het college wisselende meningen in deze regio over de huidige ’potentie’ onder de vergunninghouders. De indruk is dat er de laatste jaren ook veel kansarme asielmigranten aan Den Helder zijn gekoppeld en daar zijn opgevangen terwijl er nadrukkelijk is gevraagd om kansrijke asielmigranten.

  Landbouwvacatures

  Een mogelijke oorzaak zijn de vele landbouwvacatures in de regio. Er worden statushouders aan deze regio gekoppeld die in het land van herkomst boer waren. In de praktijk blijkt deze doelgroep moeilijk bemiddelbaar. Het gaat voornamelijk om vluchtelingen uit Eritrea.

  Een andere verklaring is dat COA bij het koppelen van een vluchteling aan een gemeente ook kijkt naar een inschrijving aan een opleidingsinstituut. Omdat het grootste gedeelte van de opleidingen in Alkmaar of Amsterdam zijn, zou dit kunnen betekenen dat de kansrijke statushouders naar die steden vertrekken.

  Achterover leunen

  Hoewel in de Kop van Noord-Holland alleen in Den Helder asielzoekers worden opgevangen, betekent dat wat het Helderse stadsbestuur betreft niet dat de andere gemeenten in de regio achterover kunnen leunen. Het college verwacht ’een constructieve samenwerking met andere gemeenten om te onderzoeken hoe zij Den Helder bij de opvang kunnen ondersteunen’.

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Wanneer stopt deze, kansloze uitvoering? We willen geen mensen meer uit landen waar ze je kop afhakken volgens de Pislam.
  En ze willen allemaal een huis he? Ingericht en al.

  Anoniem zei

  Niet te vergeten het overmatige gebruik van medische zorg die kosteloos is voor de (illegale)migranten. Zelfs dure tandheelkundige behandelingen zijn gratis, wij betalen wel.

  Een reactie posten