Tankstation voor waterstof in Kooyhaven is eerste in zijn soort in Nederland

 DEN HELDER

Het tankstation voor waterstof, dat komend jaar in Kooyhaven gebouwd, wordt is het eerste in zijn soort van Nederland. Het is ook de eerste bouwactiviteit op het terrein van de insteekhaven dat al jaren braak ligt.


Arie Booy 5-11-2020

Eind 2021 moeten bij dit tappunt schepen brandstof kunnen laden, maar ook voertuigen die op waterstof rijden. Een gebouw waarin de waterstof opgeslagen is komt iets verder van de kade te staan op het achterliggende terrein. De waterstof wordt met een pijpleiding naar het tankstation gevoerd.

,,We noemen dit project ZephyrosNHN”, zegt Kees Turnhout van Port of Den Helder. ,,De waterstof in Kooyhaven wordt gemaakt van groene elektriciteit van Liander. Het is een ander project dan de fabriek voor waterstof die we elders in het havengebied gaan bouwen.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Een tankstation waar auto’s waterstof kunnen laden. In Den Helder gaat dit ook voor schepen gelden.

Voor ZephyrosNHN hebben het Rijk en Waddenfonds aanzienlijke subsidies beschikbaar gesteld. Turnhout wil geen bedragen noemen, maar bevestigt dat de subsidies in de miljoenen lopen. ,,Een tankstation zoals we in Kooyhaven gaan bouwen, dat de hele keten afdekt, bestaat nog niet in Nederland. Om die reden wordt ZephyrosNHN met bijzondere belangstelling gevolgd door de rijksoverheid.”

Afgevangen

In de Helderse gemeenteraad worden de ontwikkelingen nauwlettend bezien. Zeker door raadsnestor Frans Klut die al sinds jaar en dag overtuigd is van de kansen die waterstof biedt. Klut: ,,Wat de productie van waterstof betreft zullen wij voorlopig nog wel aan de blauwe vorm vastzitten.” Blauw betekent dat CO2 wordt afgevangen bij verbranding van aardgas. Hij vervolgt: ,,Want er is nog niet voldoende elektrocapaciteit om volledig over te gaan naar groene waterstof. Ik ben blij met de inspanning die havenwethouder Kees Visser op dit moment doet om dit allemaal op de rails te zetten.”

Kees Turnhout geeft aan dat het waterstofverhaal past in een scala van maatregelen om de ontwikkeling van de Helderse haven verder te brengen. Al jaren wordt er op het havenkantoor gewerkt aan een antwoord op de transitie die gaande is van fossiele energie bronnen naar meer duurzame energie zoals zon, wind en waterstof. Qua dienstverlener aan het bedrijfsleven wil Port of Den Helder zich positioneren als goed geoutilleerde thuishaven vanwaar activiteiten op de Noordzee ontplooid kunnen worden.

Aanlanden

Turnhout: ,,Daarvoor praten we met bedrijven die actief zijn op het gebied van windparken en andere vormen van duurzame energie. We willen weten wat hun wensen zijn en hoe we als Port of Den Helder kunnen faciliteren zodat voor de Kop van Noord-Holland gekozen wordt.”

Waar de windparken dicht bij de kust komen is al bekend. De komende jaren gaan daar bouwactiviteiten beginnen. Na 2030 komen er ook windparken verder van de Noord-Hollandse kust. Turnhout verwacht dat de waterstofproductie van die parken op zee gaat gebeuren. Met pijpleidingen wordt de energie dan naar het vasteland gevoerd.

,,Net zoals Den Helder nu het aanlandpunt is voor aardgas, kan de stad in de toekomst ook de aanlandplek voor waterstof worden. Het is lange termijn, maar door voorop te lopen in de ontwikkeling van waterstof en het gebruik daarvan, krijgen we een voorsprong in kennis en ervaring.”

Sleutelrol

Ook Shell zet steeds nadrukkelijker in op alternatieve vormen van energie. Waterstof speelt volgens het bedrijf een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO₂.

Noordhollands Dagblad

0 reacties :

Een reactie posten