Landbouworganisaties: ’Schort heffing toeristenbelasting voor arbeidsmigranten

Datum:
 • zondag 1 november 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,

 • HOLLANDS KROON

  De land en tuinbouworganisaties LTO en KAVB vragen de gemeenteraad van Hollands Kroon om de heffing van toeristenbelasting voor arbeidsmigranten op te schorten. Dit omdat agrarische ondernemers volgens beide organisaties hierover te laat zijn geïnformeerd.


  1-11-2020

  ,,In al haar wijsheid heeft de gemeenteraad in 2019 besloten om ook voor arbeidsmigranten toeristenbelasting te gaan heffen. Met betrekking tot de informatievoorziening hieromtrent bent u er ongetwijfeld van uitgegaan dat deze vroegtijdig (lees eind 2019) uit zou gaan naar de betrokken ondernemers die hiermee te maken zouden krijgen’’, schrijft Matthé van Lierop namens beide organisaties in een brief aan de fractievoorzitters. ,,Pas onlangs echter zijn (in ieder geval) de agrarische ondernemers met vergunde huisvesting voor arbeidsmigranten hiervan in kennis gesteld door de gemeente. Dit is natuurlijk veel te laat! De meeste arbeidsmigranten zijn inmiddels alweer vertrokken en voor de betrokken agrarische ondernemers is het onmogelijk om nu achteraf nog de toeristenbelasting bij de arbeidsmigranten te innen. Deze lasten komen nu dus volledig voor rekening van genoemde ondernemers.’’

  Van Lierop meldt dat hierover al contact is geweest met wethouder Theo Meskers met het verzoek voor dit jaar de heffing op te schorten. ,,Hij heeft hierop geantwoord dat deze heffing een besluit van de gemeenteraad is geweest en deze dus als enige ook de bevoegdheid heeft de heffing voor dit jaar op te schorten. Daarom het verzoek aan u als gemeenteraad om de heffing voor dit jaar op te schorten gezien de (zeer) gebrekkige informatievoorziening vanuit de gemeente. U zult het zelf ook niet accepteren indien u achteraf geconfronteerd wordt met heffingen waarvan u vooraf geen weet had.’’

  Ook verzoekt Van Lierop om het standpunt toeristenbelasting te innen als het gaat om arbeidsmigranten nog eens te heroverwegen. ,,Met het oog op de komende raadsvergadering waarin over de begroting wordt gestemd kunt u de vorig jaar in onze ogen onjuist genomen beslissing herstellen door de vrijstelling van toeristenbelasting voor arbeidsmigranten weer op te nemen in de verordening. Deze stond er niet voor niets in.’’

  Parasiteren

  In de brief die de gemeente aan de agrarische ondernemers heeft verstuurd, staat volgens Van Lierop dat de vrijstelling voor arbeidsmigranten is vervallen ’omdat ze net zo goed gebruik maken van de voorzieningen als de toeristen’. ,,Welke voorzieningen dat zijn licht men niet nader toe. Daarnaast draagt een arbeidsmigrant al meer dan voldoende belasting af omdat zie hier werkzaam zijn en dit als zodanig over hun inkomsten verschuldigd zijn. Welke toerist die hier verblijft doet dat? Arbeidsmigranten zijn geen toeristen. En laten wij wel zijn; hondenbelasting hef je ook niet voor katten. De gemeente die zich agrarische hoofdstad van Nederland noemt moet juist zijn agrarische ondernemers faciliteren en niet hierop willen parasiteren’’, aldus Van Lierop. 


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten