Jip Pankras (Senioren Hollands Kroon) over gemor datacenters: ’Als je als politieke partij wilt overkomen, dien je je verantwoordelijkheid te dragen.’

Datum:
  • woensdag 18 november 2020
  • in
  • Categorie: , , , , ,
  • Een discussie over de toekomstige inrichting van de Wieringermeer. Vanzelfsprekend. Tornen aan de afspraken die zijn gemaakt over de komst van datacenters bij Agriport? Geen peinzen aan.    Met die opstelling zet de coalitie van Hollands Kroon (Senioren Hollands Kroon (SHK), VVD en CDA) zich schrap tegen het afbrokkelen van de steun wat betreft gemaakte afspraken over de komst van datacenters in de Wieringermeer. Dat blijkt uit de reacties van de drie fractievoorzitters van genoemde partijen. Directe aanleiding is het opstappen van Jeff Leever als raadslid voor SHK. Hij stoorde zich aan de geëiste fractiediscipline over het datacenterbeleid in de gemeente, terwijl burgers in de Wieringermeer meer en meer blijk geven van hun scepsis over de datacenters.

    Van 17 naar 15 stemmen

    Zo werd Leever samen met indiener en partijgenoot Pim de Herder door de top van de partij gesommeerd de kritische vragen aan het college van B en W over plannen voor een datacenter ten westen van de A7 in te trekken. Opgeteld bij het vertrek van Lars Ruiter uit de VVD (ook vanwege zijn kritische houding jegens de datecenters) verschrompelde de meerderheid van de coalitie in de gemeenteraad van Hollands Kroon van 17 naar 15 stemmen. Eentje meer dan de oppositie heeft.

    Voor de coalitie is die nieuwe verhouding geen reden de koers te verleggen, maakt VVD-fractievoorzitter Erik Annaert duidelijk. ,,Op basis van wat er de afgelopen periode is gebeurd, is er voor ons geen aanleiding om te zeggen: we moeten ermee stoppen. De lopende trajecten willen we afhandelen. Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon heeft het aardig verwoord: de hele raad heeft er bijgezeten toen er over de datacenters is besloten.’’

    Onderwerp leeft

    Over de periode na de lopende trajecten komt er vanzelf discussie, vanwege de nieuwe Omgevingsvisie die op de agenda staat, aldus Annaert. ,,Het onderwerp datacenters leeft in de politiek en de gemeenschap, dat is goed. We gaan praten over de vraag of we wel of niet verder moeten met datacenters.’’

    Fractievoorzitter Jip Pankras van SHK zegt de betrokkenheid van de burgers bij het onderwerp toe te juichen. In gesprekken tussen politiek en burgers moet duidelijk worden hoe de hazen gaan lopen. ,,Een goed debat is heel erg op zijn plaats. De gemeenteraad is daarvoor het gremium.’’ Dat betekent niet dat Pankras wil sleutelen aan bestaande afspraken. ,,Alles is mogelijk, maar er ligt ook een coalitieakkoord waarover de gemeenteraad uitspraken heeft gedaan. Misschien zijn ze geschrokken van de eigen besluiten, zijn ze verrast dat de datacenters groter en massaler zijn dan gedacht. Dan moet je daar naar kijken. Maar ze moeten zich wel realiseren waar ze voor hebben gestemd. Als je als politieke partij wilt overkomen, dien je je verantwoordelijkheid te dragen.’’

    Onverwachte hoek

    Over de smalle bestuurlijke marge die er voor de coalitie is ontstaan, zegt Pankras dat je niet op voorhand weet welke gevolgen dat zal hebben. ,,De realiteit van de politiek is politiek. Misschien komt er wel steun uit onverwachte hoek.’’

    Het CDA blijft niet achter wat betreft de opvatting dat je niet moet piepen als je de consequentie van je keuze ervaart, maakt fractievoorzitter Sjaak Vriend van die partij duidelijk. Terugkeren op beleidsschreden is er voor hem niet bij. Vriend stelt zich op het standpunt de lopende initiatieven moeten doorgaan. Het opstappen van Jeff Leever uit de fractie van Senioren Hollands Kroon (SHK) doet daar niets aan af, aldus Vriend. Verder zegt hij dat het hem vooralsnog onduidelijk is waarom Leever SHK nu precies de rug heeft toegekeerd. ,,Gaat het nou om de lopende initiatieven (in onderhavig geval het uitrollen van de datacenters red.) of alles eromheen.’’ 

    Noordhollands Dagblad


    0 reacties :

    Een reactie posten