Gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer toegestaan

Datum:
 • zaterdag 28 november 2020
 • in
 • Categorie: ,
 •  In een uitspraak in hoger beroep, ingesteld door Nefyto en Artemis, heeft het Gerechtshof in Den Haag een streep gehaald door het wettelijk verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Volgens het Gerechtshof ontbreekt voor dit gebruiksverbod een wettelijke grondslag.

  28-11-2020


  Onkruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen die in de landbouw zijn toegelaten mogen, volgens de strikte voorschriften van het etiket, ook buiten de landbouw worden gebruikt door professionals. Dit heeft het Gerechtshof bepaald in een hoger beroep dat was ingesteld door Nefyto en Artemis. Het hof haalt daarmee een streep door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  Sinds oktober 2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, later voor alle professioneel gebruik buiten de landbouw, met uitzonderingen. In de loop van de tijd werden deze uitzonderingen steeds verder beperkt. In haar uitspraak stelt het Gerechtshof dat een wettelijke grondslag voor dit gebruiksverbod ontbreekt en het daardoor onverbindend is. Ze verwijst daarbij concreet naar het Koninklijk Besluit van maart 2016 tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

  Consequenties

  De directe consequentie van deze uitspraak is dat het professioneel gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer volgens de strikte voorschriften van het etiket is toegestaan. Daaronder vallen ook o.a. innovatieve biologische oplossingen als bacteriën tegen eikenprocessierups en nuttige schimmels tegen ziekten in sportvelden en golfterreinen.

  Verheugd

  In een verklaring stellen Nefyto en Artemis verheugd te zijn over de uitspraak. „Bedrijven kunnen de investering in de ontwikkeling en registratie van nieuwe producten alleen maar verantwoord doen, als de beslissing tot toelating, die na een jarenlange toelatingsprocedure wordt genomen, niet wordt doorkruist door een gebruiksverbod op politieke gronden”, aldus beide organisaties.

  Zorgvuldig gebruik

  Zij onderstrepen dat de bedrijven die bij hun zijn aangesloten, conform de geldende praktijk, voor hun producten een zorgvuldig gebruik adviseren volgens de beginselen van geïntegreerde gewasbescherming. Dit ter verkoming van vermijdbaar gebruik.

  0 reacties :

  Een reactie posten