RES kan verder

Datum:
 • dinsdag 6 oktober 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • HAARLEM - Honderd zoekgebieden voor zon- en windenergie in NH


  Peter Schat 6-10-2020

  Probleemloos zijn de twee Regionale Energiestrategieën - een voor het noordelijk deel van de provincie en een voor het zuidelijke - door Provinciale Staten geloodst. Gedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) kan nu het bod waar hij zo trots op is, 6,9 Twh (terrawattuur), op de landelijke tafel deponeren. 
  ,,Er zijn in de RES honderd zoekgebieden aangewezen voor zonnepanelen en windturbines. We doen het niet heel mathematisch, er kunnen zoekgebieden bijkomen en af gaan, het gaat ook om draagvlak’’, zei Stigter, memorerend dat zo’n drieduizend Noord-Hollanders bij de totstandkoming van de RES betrokken zijn. 

  Provinciale Staten kon er maandag hun zegje over doen en dat deden ze ook met het inbrengen van 22 moties. Die gingen over biomassa en kernenergie, en over het schilderen van zwarte strepen op de wieken van turbines om vogels op het gevaar te attenderen. Omdat de vergadering digitaal plaatsvond, is de stemming pas definitief als de 52 aanwezige Statenleden hun stem schriftelijk hebben bevestigd. Achter de RES scharen zich 37 Statenleden. Tegen zijn Forum voor Democratie, PVV, SP en Ouderenpartij/50Plus. 

  Hun bezwaren richtten zich op het RES-proces. Volgens Daniël van den Berg (Forum) is drieduizend niet representatief voor een provincie met 2,8 miljoen inwoners. Een referendum is beter. Echter, ook voorstemmers toonden bedenkingen. Joost van Gilse (VVD) was kritisch op de geringe ruimte voor afwijkende meningen en zijn opsomming ervan ontlokte Eric Smaling (SP) de reactie: ,,Verbijsterend, ik kan me niet voorstellen dat de VVD gaat instemmen.’’ 

  Maar dat gebeurde dus toch. Aan de RES blijft geschaafd worden, de ’financiële participatie’ van de Noord-Hollanders krijgt daarin meer aandacht. Want, als er ook voor inwoners met de kleine portemonnee wat te verdienen valt, zal het draagvlak groeien. Ook wil Stigter jongeren er meer bij betrekken. ,,Ze vinden klimaat erg belangrijk maar waren in het proces onzichtbaar.’’

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten