Paus wil met ondersteuning van de islam “Nieuwe Wereldorde” creëren!

Datum:
 • maandag 5 oktober 2020
 • in
 • Categorie:
 • Allah heeft de paus bijzonder geïnspireerd.....  Paus wil met ondersteuning van de islam “Nieuwe Wereldorde” creëren!

  (Door: Michael van Laack – Vertaling: E.J. Bron)

  “Fratelli tutti” werd aangekondigd als sociale encycliek over broederschap en sociale vriendschap. Vandaag is een lange sociale utopie in marxistisch gewaad naar buiten gekomen, die talrijke thema´s aansnijdt, vaak vaag blijft en toch in veel hoofdstukken zinnen bevat die waarschijnlijk elke Marxist het hart sneller zal doen kloppen.

  “Marxisme is christendom zonder het geloof in God”. Deze irriterende zin viel in 1985 in een gesprek, dat ik in Juiz de Fora bij Sao Paolo in Brazilië voerde met een medebroeder van mijn oudoom, die daar destijds leider was van het priesterseminarie van de Steyler missionarissen. Deze pater wilde me met het beginsel van de bevrijdingstheologie vertrouwd maken.

  Tegenwoordig hebben we een Argentijnse paus, die zich weliswaar af en toe minzaam – ja zelfs orthodox en dogmatisch – voordoet, in de kern echter de marxistische bevrijdingstheologie aanhangt. Daarom had hij in zijn tijd als bisschop een huisverbod in meerdere huizen van de Jezuïetenorde, waartoe hij tot zijn verkiezing op de zetel van Petrus zelf behoorde.

  Migratie: Een ieder heeft het recht om te leven waar hij wil!

  “Elk land is ook een land van de buitenlanders”, verklaart de alleen nog maar in naam Heilige Vader. Ieder mens zou het recht hebben om “een plek te vinden, waarop hij niet alleen zijn fundamentele behoeftes en die van zijn familie kan nakomen, maar zichzelf ook als persoon volledig kan ontplooien.”

  De nieuwe wereldorde, die de bisschop van Rome voor ogen staat, noemt hij een “broederlijke wereld”, waarin het verschillende geloof niet zou tellen. Überhaupt is het hele document doorspekt met religieuze onverschilligheid en links-groen besmette visies van een betere wereld, een grote gemeenschap van alle broeders en zusters.

  Corona – signaal van het opbreken naar een nieuwe tijd

  De pandemie zou aangetoond hebben: niemand zou zich alleen kunnen redden. Iedereen zou met iedereen moeten samenwerken om deze gesel der mensheid te overwinnen. Dit zou nu ook op alle andere terreinen moeten gelden. Er zou een wereldgemeenschap met een uniforme klimaatpolitiek en economische politiek ontwikkeld dienen te worden. Grenzen zouden geen betekenis meer hebben, religieuze verschillen zouden irrelevant zijn.

  “Het uur van de waarheid” zou aangebroken zijn, waarin iedereen zich zou moeten onderwerpen aan “EEN GLOBALE ETHIEK van solidariteit en samenwerking”. Bij voorkeur zou de VN deze nieuwe ethiek moeten uitwerken en daarna bijvoorbeeld in samenwerking met de EU en de vereniging van Afrikaanse landen, andere continentale organisaties en vertegenwoordigers van diverse religies moeten helpen aan algemene geldigheid.

  Allah heeft de paus bijzonder geïnspireerd

  De inspiratie voor deze encycliek zouden hoofdzakelijk niet-katholieken aan de paus hebben geleverd, laat hij de gelovigen vreugdevol weten. Talrijke ideeën van Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Ghandi, die de katholieke kerk als de “hoer van Babylon” beschouwen, zouden in de encycliek zijn gevloeid.

  Franciscus bedankte echter speciaal de Egyptische grootimam Ahmad Al-Tayyb, wiens diepe gedachten een grote invloed op de ideeën van het naar ketterij riekende hoofd van de rooms-katholieke met betrekking tot de nieuwe wereldorde gehad zouden hebben.

  Kortom: een syncretisch wereldeenheid plan, dat huichelachtig aansluit bij de traditie van Leo XIII. en zijn grote sociale encyclieken en uiteindelijk zelfs durft te verwijzen naar de heilige Franciscus van Assisi. Deze eminente heilige van de katholieke kerk, wiens nagedachtenis door de kerk in ere wordt gehouden, zou liever gestorven zijn dan dat hij de leren en geboden van zijn God ondergeschikt gemaakt zou hebben aan een globale ethiek.

  Recht op arbeid als plicht – Geld voor bewapening naar de armen

  Franciscus noemt het weliswaar anders, maar exact dit bedoelt hij. Iedereen heeft een recht op werk, voor iedereen moet dus een plek gecreëerd worden waarop hij zijn geld kan verdienen. Alleen omdat een beroep waardigheid zou verlenen. Absurd. Of dit geld dan ook werkelijk van de werkende is, is echter een heel ander verhaal, want recht op eigendom zou niemand hebben.

  Atoomwapens zouden afgeschaft dienen te worden. De Europeanen en Amerikanen zouden daar het best mee kunnen beginnen. Het hierbij en bij de aankoop van militaire vliegtuigen, vliegdekschepen en tanks bespaarde geld zouden eerst de armen in Afrika moeten krijgen, vindt de paus. Goed idee, Heilige Vader, dan hebben ze in ieder geval al een startkapitaal wanneer ze daarna voor zichzelf Duitsland als nieuw vestigingsgebied uitkiezen, waarop ze volgens hem een (natuur?)recht zouden hebben.

  Geen recht op privé-eigendom

  “Het recht op privé-eigendom kan ALLEEN MAAR als een secundair natuurrecht beschouwd worden.” Deze zin staat op het eerste oog in de traditie van de kerkelijke leer en de filosofie die hier aan ten grondslag ligt.

  In de tekst van de encycliek wordt echter duidelijk dat de Argentijn hier iets heel anders op het oog heeft. Alle is van de wereldgemeenschap (niet God) en daarom heeft ook de wereldgemeenschap, of kleinere eenheden, op elk moment het recht om per besluit en naar believen eigendom van de ene af te pakken en het aan de ander te geven. Of het te ontbinden en met de opbrengst “goede dingen” in de zin van de meerderheidsbeslissing van de desbetreffende gemeenschap te doen. Dat is puur socialisme.

  Natuurrecht en eigendom vanuit christelijke optiek

  In de filosofie betekent natuurrecht een universeel geldend ordeprincipe, dat er van uitgaat: uit de natuur van de mens kunnen de normen van het samenleven gestaafd worden. De uitwerking van verschillende voorschriften is dus niet nodig, omdat deze vanzelf ontstaan. Zo is het bijvoorbeeld voor iedereen duidelijk: het is een misdaad en zodoende tegen het natuurrecht wanneer men iemand vermoordt of zomaar verwondt.

  Onder het secundaire natuurrecht vallen derhalve alle rechten die door een gemeenschap als noodzakelijk voor het behoud van de orde worden beschouwd. Het is dus geen recht uit de natuur van de mens. Thomas van Aquino zegt in het tweede deel van het tweede boek van zijn “Summa theologica” in vraag 66:

  “Alles wat tegen het natuurrecht is, is verboden. Volgens het natuurrecht echter zijn alle dingen algemeen bezit; deze gemeenschappelijkheid echter is in tegenspraak met het eigen bezit. Dus is het de mens niet toegestaan om zich andermans zaken toe te eigenen.”

  Dat betekent echter volgens hem niet dat eigendom een overtreding van het natuurrecht zou zijn. Het zou in tegendeel verstandig zijn, want a) met hetgeen men bezit, gaat men zuiniger om dan met hetgeen van een ander is; b) iedereen in de gemeenschap zou weten wie voor de verzorging van het object, grondstuk of wat dan ook verantwoordelijk zou zijn en wat er aan gedaan zou kunnen worden; c) “Kapitaal verplicht”. Zo noemde het Aquino onder verwijzing naar Aristoteles weliswaar niet, maar daar draait het wel op uit. Want alles is van God, zodoende is eigendom iets wat door God is toevertrouwd. Het aan hem toevertrouwde dient de mens ook voor het algemeen welzijn in te zetten.

  Slotopmerking

  Veel samenzweringstheoretici oreren over al in het geheim voltrokken nieuwe wereldordes. Ze zouden hun blik beter op het heden en de levensrealiteit moeten richten. Want daar ontwikkelt zich op dit moment en zeker in de komende maanden en jaren intensiever een scenario, dat hun ergste vrees zou kunnen overtreffen:

  Een onder leiding van goddeloze, want religieloze opgerichte wereldheerschappij, die niet meer zal kennen wat Franciscus in de encycliek tig maal eist: solidariteit, barmhartigheid, naasten- en vijandliefde.

  Ik weifel nog: Is deze paus alleen maar naïef, echt gek (dom) of draagt hij een heel ander masker dan de mond- en neusbescherming?

  Bron:
  www.philosophia-perennis.com
  Door: Michael van Laack

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron

  (www.ejbron.wordpress.com

  0 reacties :

  Een reactie posten