'Fysiek onderwijs op de universiteit onmisbaar.' Een gesprek met hoogleraar Casper Albers

Datum:
 • dinsdag 27 oktober 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Ad Verbrugge in gesprek met hoogleraar toegepaste statistiek en datavisualisatie Casper Albers over het huidige gedigitaliseerde onderwijs. “Je hebt de fysieke component nodig om met de studenten het gesprek aan te gaan over de stof.”

  27-10-2020


  Ad Verbrugge in gesprek met hoogleraar toegepaste statistiek en datavisualisatie Casper Albers over het huidige gedigitaliseerde onderwijs. “Je hebt de fysieke component nodig om met de studenten het gesprek aan te gaan over de stof.”

  Albers heeft onlangs in een artikel een pleidooi gehouden over het belang van fysiek onderwijs. Nu vanwege de coronacrisis steeds meer naar de digitale sfeer verhuist, staat de kwaliteit van opleidingen aan universiteiten onder druk, zo betoogt hij. “Een aantal zaken gaan prima online. Maar er zijn ook een heleboel dingen, essentiële zaken in het onderwijsprogramma, die niet of nauwelijks online kunnen.” Albers doelt dan vooral op het praktijkgedeelte, maar ook bijvoorbeeld op het proces van groepsvorming dat veel moeizamer verloopt zonder echte samenkomst. Veel vakken worden momenteel volledig online aangeboden. Albers vertelt dat daarmee alles een stuk theoretischer wordt. Dat heeft impact op het leertraject van studenten. “Dan krijg je opeens een heel andere opleiding. Dan krijg je geen psychologie, maar theoretische psychologie. En geen natuurkunde, maar theoretische natuurkunde.” Zeker voor werkgroepen is de huidige manier van werken geen alternatief. “Je hebt de fysieke component nodig om met de studenten het gesprek aan te gaan over de stof.” De nabijheid van docent en medestudenten draagt bovendien bij aan de zogenaamde Bildung van de student. Albers: “Studeren moet ook een creatief proces zijn.” Op de eigen benen leren staan, zelf onderzoek doen en studeren, persoonlijke ontwikkeling: het hoort allemaal bij het universiteitsleven. Volgens Albers is het dan ook tijd om een stap terug te doen en te kijken of opleidingen hun eigen eindtermen nog wel kunnen waarmaken. “We moeten niet alleen zeggen: de trein is aan het rijden en hoe kunnen we de schade zo klein mogelijk houden.” Hij draagt ook een mogelijke oplossing aan. “Misschien moeten we sommige vakken nu wel schrappen en vervangen voor extra stages of iets dergelijks. Daar heb je vaak wel intensievere begeleiding.” -- 2:40 Kun je schetsen wat jouw belangrijkste bezwaren zijn tegen de digitalisering van het onderwijs? 4:56 Jij zegt: met digitaal onderwijs kan een universiteit niet meer zijn wat ze pretendeert te zijn? 8:40 Herken je het belang van het groepsgevoel van fysiek onderwijs op locatie? 14:08 Hoor je ook van collega’s dat het lastig is om eerstejaars les te geven? 16:09 Hoe is de situatie wat betreft lesgeven op dit moment in Groningen? 20:15 Waarom kun je statistiek en datavisualisatie niet online doen? Heb je niet gewoon een extra ‘tool’ nodig? 23:46 Kun je toelichten wat je bedoelt met dat studenten die online zijn opgeleid niet hetzelfde diploma krijgen? 28:33 Ik zie dat het online model wel eens blijvend kan zijn. Hoe kijk jij daar naar? 37:41 Over het onderscheidende van een universiteit t.o.v. een school: “Studeren moet ook een creatief proces zijn” 39:41 Begrijp jij dat er stemmen opgaan dat studenten hun collegegeld terug willen? 43:47 Wat zouden we kunnen doen om verstandiger om te gaan met de coronacrisis in het hoger en universitair onderwijs? --Website: https://www.denieuwewereld.tv Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld

  0 reacties :

  Een reactie posten