Boris moet zijn Covid-strategie dringend heroverwegen

Datum:
 • dinsdag 13 oktober 2020
 • in
 • Categorie:
 • Drie professoren (Sunetra Gupta, Carl Heneghan en Karol Sikora) hebben een brief gestuurd naar Boris Johnson.


  In deze brief geven zij aan dat ze constructieve input willen leveren bij de keuzes met betrekking tot de beleidsreactie rond Covid-19. Ook uitten zij hun zorgen over aspecten van de bestaande beleidskeuzes.

  Onderdrukken virus

  Het huidige beleid lijkt er op gericht te zijn om het virus te onderdrukken totdat er een vaccin ingezet kan worden. Ze stellen dat deze doelstelling in toenemende mate onhaalbaar wordt en leidt tot aanzienlijke schade voor alle leeftijdsgroepen. Hierdoor compenseren we eventuele voordelen geven ze aan.

  Gerichte maatregelen

  In plaats daarvan zijn meer gerichte maatregelen die de meest kwetsbaren tegen Covid-19 beschermen, zonder nadelige gevolgen voor degenen die geen risico lopen, beter te ondersteunen. Gezien het hoge percentage Covid-sterfgevallen in verzorgingshuizen, moeten deze prioriteit krijgen. Dergelijke gerichte maatregelen moeten dringend worden onderzocht, aangezien zij de logische hoeksteen van onze toekomstige strategie zijn.

  Polarisatie

  Ook deze experts onderkennen dat er mensen overlijden aan Covid-19, maar het huidige debat lijkt gepolariseerd te zijn rond de opvatting dat Covid-19 buitengewoon dodelijk is voor iedereen en dat grootschalige beleidsinterventies effectief zijn. En aan de andere kant heb je ook degenen die geloven dat Covid helemaal geen risico vormt. 

  In het licht hiervan, en om keuzes te maken die onze kansen op het behalen van betere resultaten in de toekomst vergroten, denken ze dat dit het juiste moment is om ‘een stapje terug te doen’ en de weg voorwaarts fundamenteel te heroverwegen.

  Opmerkingen die zij hebben rond het  bestaande beleidsplan

  Doel strategie moet duidelijk zijn

  • Er moet een duidelijk omschreven doel zijn voor de algehele reactie op Covid-19. Zonder dit kunnen noch de overkoepelende strategie, noch de individuele beleidskeuzes daarin worden geëvalueerd. Ten tijde van de eerste grote beleidsinterventies (de lockdown van 23 maart), was de doelstelling voornamelijk omkaderd rond “flatten the curve” en “de NHS beschermen”. Een duidelijk geformuleerde doelstelling ontbrak echter al enige tijd.
  • Elke doelstelling moet breder worden geformuleerd dan Covid-19 zelf. Om al het mogelijke te doen om het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 terug te dringen, worden de complexe afwegingen die hiermee gemoeid zijn, genegeerd: (i) binnen elk gezondheidszorgsysteem; en (ii) tussen gezondheidszorg, samenleving en economie.

  Strategie baseren op feiten

  • Individuele beleidskeuzes binnen de strategie moeten gebaseerd zijn op feiten. Door het gebrek aan beleidsinterventies die vergelijkbaar zijn met die welke in het verleden werden uitgevoerd, in combinatie met de nieuwe aard van het virus, is er beperkt empirisch bewijs om de effectiviteit van genoemde maatregelen te ondersteunen. Dit betekent dat het meeste gewicht moet worden toegekend aan: (i) het analyseren van wat er werkelijk gebeurt in relatie tot de resultaten die we zoeken; (ii) statistieken die het meest nauwkeurig kunnen worden gemeten en gerapporteerd; en (iii) robuuste evaluaties van opgelegde interventies om ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijke voordelen opleveren. De professoren maken zich daarom zorgen over het enige vertrouwen in ‘case numbers’ en de ‘R’ om nationaal en lokaal beleid te voeren, aangezien deze statistieken onderhevig zijn aan aanzienlijke meet- en interpretatie-uitdagingen (en bovendien is geen van beide een resultaat dat belangrijk is voor de samenleving).

  Variatie risico naar leeftijd en gezondheidstoestand

  • Het meest relevante epidemiologische kenmerk van Covid-19 is een sterk variërend sterfterisico per demografie. Overlijdensrisico is sterk gekoppeld aan leeftijd, met 89% van de gevallen met dodelijke afloop bij 65-plussers. De sterftekans is ook geconcentreerd bij mensen met reeds bestaande medische aandoeningen (95 procent van de Covid-sterfgevallen). Deze grote variatie in risico naar leeftijd en gezondheidstoestand suggereert dat de schade die wordt veroorzaakt door uniform beleid (dat voor alle individuen geldt) groter zal zijn dan de voordelen.

  Gevolgen algemene maatregelen 

  • Algemene Covid-beleidsinterventies zullen waarschijnlijk hoge kosten met zich meebrengen, aangezien eventuele nadelige effecten de hele bevolking treffen. Deze omvatten: (i) lichamelijke en geestelijke gezondheidseffecten op korte en lange termijn; en (ii) sociale en economische gevolgen.
   • In het kader van gezondheid is de impact op kanker bijzonder treffend. “2-weken-wachttijd” verwijzingen voor kankerdiagnostiek liepen tijdens de lockdown met 84% terug. De impact hiervan alleen al wordt geschat op een extra 1.200 sterfgevallen door kanker in 10 jaar (23.000 verloren levensjaren). Cancer Research UK schat dat er 2 miljoen vertraagde of gemiste kankerscreenings, tests of behandelingen zijn. De impact van deze bredere onderbreking is onzeker. Er wordt echter geschat dat dit kan leiden tot 60.000 levens.
   • In termen van economie voorspelt de OBR dat de werkloosheid 11,9% zal bereiken in het vierde kwartaal van 2020. Vanaf juli 2020 was de netto schuld voor het eerst gestegen tot £ 2 biljoen en de nettoschuld van de publieke sector zal naar verwachting 106,4% bedragen van het bbp aan het eind van het jaar.
  • Afgezet tegen de hoge kosten van dit beleid, blijft de effectiviteit ervan bij het verminderen van Covid-sterfgevallen onduidelijk. Als we ons concentreren op het VK, is er geen duidelijk waarneembaar patroon tussen het tot dusver genomen beleid en het profiel van Covid-sterfgevallen. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het vermoeden dat een dergelijk beleid de toekomstige Covid-mortaliteit met succes zal verminderen.

  Interventie op risico

  • In het licht van het bovenstaande moet onze strategie zich daarom richten op interventies ter bescherming van degenen die het meeste risico lopen. Het sterftecijfer bij patiënten ouder dan 70 jaar in Duitsland is bijvoorbeeld hetzelfde als in de meeste Europese landen. De effectieve vermindering van het aantal sterfgevallen is echter gebaseerd op een succesvolle strategie om infecties bij mensen ouder dan 70 jaar te verminderen.

  Heroverweeg gedragsinterventies

  • Tenslotte moeten gedragsinterventies die de persoonlijke dreigingsperceptie van Covid-19 proberen te vergroten, worden heroverwogen, aangezien ze waarschijnlijk zullen bijdragen aan een nadelige invloed op de fysieke en mentale gezondheid.

   

  Bronnen:

  https://www.spectator.co.uk/article/boris-needs-to-rethink-his-covid-strategy

  https://www.spectator.co.uk/writer/prof-sunetra-gupta-prof-carl-heneghan-and-prof-karol-sikora 

  Viruswaarheid 12-10-2020


  0 reacties :

  Een reactie posten