Ondernemingsraden van twaalf megavervuilers willen uitstel invoering CO2-tax

Datum:
 • woensdag 9 september 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • AMSTERDAM
  Werknemers van twaalf megavervuilers in Nederland roepen het kabinet op om voorlopig af te zien van de invoering van CO2-tax, een nieuwe belasting op luchtvervuiling.
  9-9-2020
  Onder meer de centrale ondernemingsraad van Tata Steel IJmuiden heeft zich bij het pleidooi aangesloten. Enkele andere ondertekenaars zijn de ondernemingsraden van Esso, Dow Benelux, Nouryon, OCI Nitrogen en Gunvor Petroleum Rotterdam.
  De ondernemingsraden roepen de Nederlandse politiek op om het de industrie niet moeilijker te maken dan die het al heeft. ,,Voer in crisistijd geen maatregelen in die onze industriebedrijven te zwaar belasten. Sluit aan bij Europa. Zo krijgt de Nederlandse industrie tijd en ruimte om te verduurzamen en nieuwe, groene banen te creëren.”
  De ondernemingsraden sluiten aan bij een gelijkluidend advies van de Sociaal Economische Raad (SER), een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet.
  ,,Wij, de ondernemingsraden van de industriebedrijven in Nederland, maken ons grote zorgen over de toekomst van onze sector. De coronacrisis laat bij vele bedrijven diepe sporen en wellicht permanente littekens achter. We roepen het kabinet op om met de vormgeving van de CO2-heffing voor de industrie geen onnodige risico’s te nemen met onze banen en de toekomst van onze gezinnen. Juist in deze tijden van crisis moeten we zuinig zijn op onze industrie en zorgen dat de bedrijven de tijd en ruimte krijgen om de overgang te maken naar een duurzame, co2-neutrale productie. We zijn daarom blij dat de SER het kabinet nu tot de orde roept en een pleidooi doet om Nederland aan te laten sluiten bij de Green Deal-plannen van Europa”, schrijven de ondernemingsraden.
  FNV sluit zich bij de oproep aan. ,,FNV staat nog steeds achter de CO2-heffing zoals die is uitonderhandeld in het klimaatakkoord”, zegt vice-voorzitter Kitty Jong. ,,Maar nu de industrie onder druk staat door de coronacrisis, vinden we dat je in alle redelijkheid kan kiezen voor uitstel als dat aantoonbaar werkgelegenheid behoudt. Maar het mag absoluut niet tot afstel leiden. De vraag is dus: wat zet de industrie er tegenover?”
  Jong benadrukt dat FNV niet van mening is veranderd. ,,Als er uitstel nodig is door de coronacrisis moet de industrie met een eigen plan komen en tonen hoe het wel kan. De CO2-heffing zou tenslotte weer kunnen worden terugverdiend als een bedrijf met groene plannen komt: een industrieplan met stok achter de deur.”
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten