’Geen hagelslag van molens’

Datum:
 • woensdag 26 augustus 2020
 • in
 • Categorie: , , , , , ,
 • Schagen - Overal in de Noordkop velden met zonnepanelen en ’verdwaalde’ windturbines.


  Marten Visser 26-8-2020

  Geen goed idee, stellen natuurorganisaties. Ze pleiten voor concentratie. Veel politieke partijen in de gemeenteraad van Schagen zijn bezorgd over de plannen voor duurzame energie die zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategie. 

  De ambities van Noord-Holland Noord zijn veel te hoog, vinden veel raadsfracties. Diverse partijen geven ronduit aan dat ze geen heil zien in extra windmolens op land. Ze willen vermijden dat het landschap in Schagen straks net zo gedomineerd wordt door turbines als dat in de Wieringermeerpolder. 

  Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland pleiten voor concentratie. ’Voorkom een spaghetti van zonnevelden langs wegen. En windturbines die als hagelslag in het landschap zijn uitgestrooid’, schrijven ze in een reactie op de Regionale Energiestrategie. 

  Daarin wordt door de gemeenten in de regio vastgelegd waar en hoe in Noord-Holland Noord extra duurzame energie (zon en wind) opgewekt gaat worden. Om zo bij te dragen aan de landelijke halvering van de CO2-uitstoot, die nodig is om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. 

  Kanaal

  Verspreid door de regio zijn ’zoekgebieden’ aangewezen, waar plaats zou zijn voor windturbines en/of zonnepanelen. In Schagen kunnen onder meer langs de N9, de N245 en de N249 (De Stolpen-Van Ewijcksluis) molens en panelen komen. Hollands Kroon doet qua extra molens even niet mee: die gemeente stelt met al die turbines in de Wieringermeer al genoeg te doen. 

  Ook Texel moet worden ontzien, vinden de natuurorganisaties. Ze pleiten voor extra molens langs het Noord-Hollands kanaal, ’in meerdere rijen’. Molens bij natuurgebied De Putten achter de Hondsbossche Zeewering zijn uit den boze voor de natuurclubs, vanwege verstoring voor vogels. Ook het Schager gemeentebestuur (gesteund door de politiek) zit op die lijn. In de energiestrategie wordt vaak gesproken van het repoweren van turbines. Verhullend taalgebruik voor het vervangen van bestaande molens door veel grotere exemplaren die meer stroom opwekken. 

  Schrikbeeld 

  Dit zou ook voor molens langs de N245 kunnen opgaan. En dat gaat veel overlast geven voor omwonenden, betoogt ’bezorgd burger’ Christa Koenes uit Kalverdijk dinsdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad, waarin over de Energiestrategie wordt gesproken. ,,Molens van bijna tweehonderd meter hoog met licht bovenin, zoals in de Wieringermeer, zijn voor ons een schrikbeeld. De huidige molens geven al veel overlast, meer geluid en slagschaduw is echt onaanvaardbaar.’’ 

  Ook in de andere dorpen is veel weerstand, weet Arco Kleimeer van de dorpsraad Warmenhuizen/Tuitjenhorn. Er is volgens hem veel te weinig moeite gedaan om de mening van de bewoners te peilen. ,,Voor meer windmolens is geen draagvlak’’, weet Kleimeer. De Vereniging Het Zijper Landschap en de Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe willen dat Schagen vol inzet op zonnepanelen, niet op windmolens. Maar ook die panelen kunnen niet overal komen. Gebieden waar veel weidevogels zitten en agrarische percelen moeten worden ontzien. Leg eerst al die daken op bedrijventerreinen maar eens vol, aldus beide organisaties. 

  Onbespreekbaar 

  Op die lijn zitten ook veel fracties van de Schager gemeenteraad. Daken van bedrijven en boerenschuren bieden volgens de partijen nog voldoende plek om zonnepanelen op te leggen. Nieuwe windmolens op land zijn voor veel partijen (CDA, Jess, Seniorenpartij) onbespreekbaar. Meer molens gaan volgens de partijen ten koste van de leefbaarheid van de gemeente. 

  Bestaande molens vervangen door grotere exemplaren kan, maar dan moet wel goed worden gekeken naar de afstand tot de bebouwing. Molens moeten op minimaal zeshonderd meter van huizen staan, aldus veel raadsfracties. Andere fracties, zoals de PvdA, SP en Duurzaam Schagen zijn positiever. ,,We moeten allemaal ons steentje bijdragen’’, aldus Vera van Vuuren van de PvdA. ,,En wij kunnen hier in landelijk gebied nu eenmaal makkelijker iets doen dan de mensen in Amsterdam.’’ Dat mag dan zo zijn, stellen andere partijen: Noord-Holland Noord doet volgens hen nu wel heel erg zijn best om het braafste jongetje van de klas te zijn. 

  In de energiestrategie staat dat in de regio op termijn 4,2 terawattuur stroom op een duurzame manier moet worden opgewekt. Ter vergelijking: in heel Nederland wordt per jaar 180 terawattuur stroom verbruikt. ,,De regio doet een absurd hoog bod’’, vindt Perry Vriend van de Seniorenpartij. ,,Zeker als je bedenkt dat een groot deel van die stroom naar datacenters gaat. Te gek voor woorden.’’ 

  Haalbaar 

  Volgens wethouder Hans Heddes is het doel van 4,2 terawattuur tot stand gekomen na gesprekken met bewoners. ,,Wij hebben dit niet zelf bedacht. Dit is haalbaar volgens ons.’’ Als de gemeenteraad van Schagen de ambities wil verlagen, dan zal dat in overleg met de andere gemeenten in de Noordkop moeten, benadrukt Heddes. 

  De gemeenteraad neemt in september een definitief besluit over de Regionale Energiestrategie.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten