Waterstof om te koken en je huis te verwarmen. De gemeenteraad van Den Helder trekt de stekker uit het idee voor een warmtenet

Datum:
 • woensdag 1 juli 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De gemeenteraad van Den Helder heeft de stekker getrokken uit plannen voor een warmtenet in Den Helder. Wat de raad betreft stappen huishoudens op termijn over van aardgas op waterstof.  Milieuwethouder Remco Duijnker mag het nieuws vandaag vertellen aan de stuurgroep die zich buigt over de mogelijke aanleg van een Helders warmtenet. Een warmtenet is een vorm van stadsverwarming met buizen onder de grond die warm water naar huizen en gebouwen voeren.

  HVC

  Tot nu toe zag Den Helder het als een van de alternatieven voor aardgas. Afvalverwerker HVC, de Koninklijke Marine en Woningstichting Den Helder onderzoeken de mogelijkheden. In november 2018 heeft HVC van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning gekregen voor aardwarmte in Den Helder. Aardwarmte zou als duurzame bron voor een warmtenet kunnen fungeren. Daarnaast zou restwarmte van installaties zoals die van de NAM op Oostoever gebruikt kunnen worden.

  Motie

  D66 en PvdA hebben burgemeester en wethouders bij de behandeling van de kadernota dinsdagavond gevraagd af te zien van een warmtenet en de focus te verleggen naar waterstof. Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft zich achter de motie geschaard.
  Volgens D66 en PvdA is de aanleg van warmtenetten risicovol en zeer kostbaar. Bovendien is het lastig om er draagvlak voor te vinden onder inwoners. Onder meer omdat zij op kosten zullen worden gejaagd.

  Kapitaalvernietiging

  De indieners zeggen ook dat het buiten gebruik stellen van de gasinfrastructuur een enorme kapitaalvernietiging is. Frans Klut van D66 is enthousiast over het vooruitzicht: ,,Dezelfde infrastructuur die nu voor gas wordt gebruikt, kan worden gebruikt voor waterstof.’’ Hij weet dat het nog lang niet zo ver is dat waterstof in woningen kan worden gebruikt. ,,Maar er wordt hard aan gewerkt. Voorlopig is er nog voldoende aardgas om die periode te overbruggen.’’

  De Schooten

  Harmen Krul (CDA) vindt dat Den Helder voorop moet lopen in deze ontwikkeling. Wat Harrie van Dongen (Stadspartij) betreft moet aan inwoners in De Schooten zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft. Daar zou namelijk worden proefgedraaid met een warmtenet. Dat plan heeft daar voor onrust gezorgd.
  Wethouder Duijnker deelt de stuurgroep vandaag, woensdag, mee dat Den Helder een punt zet achter het idee voor een warmtenet. ,,Ik heb daar al twee keer gezegd dat onze focus daar niet mee op gericht is. Buitenveld was een van de twee locaties waar mogelijk een boortoren voor aardwarmte zou komen. Maar op die plek hebben andere ontwikkelingen nu voorrang.’’
  Noordhollands Dagblad

  6 reacties :

  Unknown zei

  Lijkt mij een uitstekend plan zeker Den Helder ook waterstof ambities heeft. we zijn al met groot team met dat onderwerp bezig enn in Hoogeveen zal volgend jaar de eeste wijk op waterstof komen.

  Unknown zei

  Hierbij een beetje informatie over dat waterstof project en de waterstofketel testen die momenteel lopen. We produceren in de komende maanden aanzienlijk meer publieke informatie. https://www.hoogeveen.nl/waterstof/hoogeveen-op-weg-naar-groene-waterstof-met-aanvraag-aardgasvrije-wijken

  Anoniem zei

  Bij de productie van waterstof is veel energie nodig. Van de 100% die er in gestopt wordt blijft slechts 17% over dus moeten de energiecentrales over uren maken om aan de vraag van voldoende waterstof in de toekomst te kunnen voldoen, dus meer centrales en dat is nou precies wat men niet wil.

  Anoniem zei

  Mijn idee:
  Betreft: Octrooi NL 1016461, https://nl.espacenet.com/ vergisting van biomassa d.m.v. holtes in aardlagen.
  Het idee om echte biomassa in holtes in de aarde te laten vergisten is door
  emeritus hoogleraar dr. R.D Schuiling van Geochem Research en een medewerker van TNO-NITG zeer positief ontvangen.

  "De BV Nederland kan profiteren van de uitwerking van een echte innovatie, de beschikking over een nieuwe vrij belangrijke alternatieve energiebron, een extra mogelijkheid om aan de Kyoto-normen te voldoen, en de oplossing van het slepende probleem van de mestoverschotten". Aldus dr. R.D. Schuiling.

  Kolenmijnen
  De diepte van de kolenmijnen is in de orde van 600-800 meter. De biomassa zal er uit zichzelf vergisten. Bij een gemiddelde jaartemperatuur van 11 graden aan het aardoppervlak is de temperatuur op deze diepte 30 a 35 graden, een ideale temperatuur voor vergisting.
  De exploitatie van gedeelten van de mijnen is realiseerbaar.

  Zoutmijnen
  De cavernes liggen tot ca. 500 meter diep. Het milieu is geschikt voor vergisting.
  De methaanvorming stopt zelfs niet bij een pekelgehalte van 20%. De wanden van de mijnen kunnen met een coat bedekt worden waardoor er geen contact van biomassa met de wanden is.
  Kolenmijnen kunnen gedeeltelijk geschikt gemaakt worden voor exploitatie.
  Bij SodM Heerlen, zijn 15 staatsmijnen. Volgens de heer Wiel Miseré is een verbinding maken met de ondergrond realiseerbaar.
  Volgens Ir J.A.M.J. Franssen, manager Business Development van Chemelot Services bij DSM, is er gelegenheid tot faciliteren.
  Ik heb tevens contact gehad met de heer Joost Sandberg Business Development Manager bij Nouryon.
  Zijn reactie:
  “Ik zie een mogelijke link naar de cavernes die Nouryon maakt. Wij hebben echter geen positie in de biomassa-/mestmarkt.
  Frits de Groot, Teammanager Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening, Transporten Infrastructuur VNO-NCW–MKB-Nederland reageerde op mijn informatie met o.a.: “Ik denk dat u een zeer interessante innovatie bij de kop heeft en verwacht dat dit in de markt zeker zal aanslaan. Ik wens u daar alle succes mee.”

  Geert Henk Wijnants zei

  De vraag is wat mij betreft of je warmtenetten altijd direct zo grootschalig neer moet zetten. De combi centrale en zwembad op restwarmte is natuurlijk altijd een mooie. Het zou voor den Helder goed zijn als dit verknopen van restwarmte met warmtebehoefte in ieder geval planologisch opgepakt zou worden middels de bestemmingsplannen (voor zover dat nu niet al het geval is). Dan hou je het kleinschalig en pak je wel de voordelen.

  Dekker zei

  Mestoverschotten: uit de Oceanen en moerassen komt een veelvoud aan methaan, gaan we dat ook opslaan in aardlagen?
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Methaan
  Mensen scheiden, net als iedere andere diersoort, ook methaan uit, ook maar opslaan in aardlagen, of het aantal mensen reduceren?
  Vreemd allemaal, want deze regering importeert jaarlijks ongeveer 100.000 methaan uitscheidende migranten.(incl. gezinshereniging)
  We hebben eerst het CO2 verhaal gehad en nu dat bij de meeste mensen is ingedaald dat het ontzettend schadelijk is krijgen we nu het stikstofverbindingen verhaal. En de mensen maar bang maken, dag in dag uit en het domme volk gelooft het ook nog.
  Nog even over CO2: Co2 maakt voor 0,04% deel uit van onze lucht. Van die 0,04% is 95% van natuurlijke oorsprong, dus waar hebben we het over?

  Een reactie posten