Miljoenen euro’s voor fossielvrije waddenvloot

Den Helder - Het Waddenfonds trekt acht miljoen euro uit voor schonere scheepvaart. En waterstof is de toekomst.


Hedzer Faber 4-7-2020

Dit betekent volgens Port of Den Helder een geweldige stap voor de transitie van de Helderse haven. 

Met een bijdrage van acht miljoen euro uit het Waddenfonds kan nu gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het project Green Shipping wil de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2030 met zestig procent zijn afgenomen. 

Beroepsvaart 

Ook moeten alle schepen in de beroepsvaart in dat jaar op waterstof varen. De totale investering voor Green Shipping bedraagt de komende vier jaar 26 miljoen euro. Het project is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies, een meerjarig programma om grote investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken. 

De Helderse haven wil van onderhoudshaven voor de olie- en gasindustrie een belangrijke speler worden in de duurzame energiemarkt, onder meer op gebied van waterstof. Adjunct-directeur Kees Turnhout: ,,We willen een belangrijke doorvoerhaven worden voor Noordzee-waterstof en als haven ook duurzamer worden. Dit past perfect in dat plaatje.’’  

Windparken 

Noordzee-waterstof wordt geproduceerd door windparken op zee. Waterstof produceren en vervoeren is tien keer zo goedkoop als wanneer je elektriciteit zou opslaan in een accu. Behalve doorvoeren wil Port of Den Helder waterstof ook aanbieden via een tankstation voor scheepvaart en wegvervoer. Turnhout: ,,We roepen bedrijven in de Kop van Noord-Holland die interesse hebben in vervoer op waterstof zich bij ons te melden.’’ 

Green Shipping bestaat in totaal uit tien deelprojecten, waarvan de eerste vijf tot 2024 worden uitgevoerd. De komende vier jaar wordt er onder andere concrete kennis, expertise en ervaring opgedaan met het ontwikkelen van schone technologie en varen op waterstof. Botenbouwers in de Waddenregio kunnen op die manier ook een kennisvoorsprong opbouwen in de vergroening van de scheepvaart.  

Waterstof 

Het eerste project heet Waterstof voor walstroom, een pilot waarbij een mobiele brandstofcel-aggregaat op basis van waterstof wordt ontworpen en getest in Groningen Seaports en de havens van Den Helder en Harlingen. Deze installatie kan groene stroom leveren aan schepen, ook op plekken in havens waar vaste walstroom niet voorhanden is, omdat de aanlegkosten hoog zijn. 

Een ander project is de ombouw van het zeiljacht Ecolution van ruimtevaarder Wubbo Ockels zodat op waterstof is te varen. Als dit lukt kunnen ook andere middelgrote en grotere schepen volgen. 

Behalve het varen op waterstof wordt onderzocht of bio-methanol in een brandstofcel geschikt is te maken voor de elektrische aandrijving van schepen. 

De twee laatste projecten worden gerealiseerd in de haven van Den Helder. Daarbij wordt een servicevaartuig ontwikkeld door Damen Shipyards dat elektrisch vaart op waterstof. Het schip zal onder andere gebruikt worden door onderzoeksinstellingen. 

 Zonnepark 

Daarnaast wordt een lokaal zonnepark gebouwd, een elektrolyser die de zonnestroom omzet in waterstof; een leiding om waterstof naar de haven in Den Helder te brengen en een opslagtank voor waterstof.

Noordhollands Dagblad

0 reacties :

Een reactie posten