Tot 2030 duizenden extra huizen erbij in Noordkop

Datum:
 • woensdag 17 juni 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Schagen - In de nabijheid van het spoor tussen Alkmaar-Schagen-Den Helder komen er tot 2030 zo’n drieduizend woningen bij.


  Winnie van Galen 17-6-2020

  Voor Den Helder gaat het om een groei van vijftienhonderd huizen. 

  Genoemde ontwikkelingen staan beschreven in de Woondeal Noord-Holland opgesteld door de regio’s Noordkop, Alkmaar en Westfriesland in samenspraak met de provincie die deze week wordt gepresenteerd. 

  Via de Woondeal willen de regio’s tot 2030 vaart maken met het realiseren van 40.000 woningen, waarvan ruim tien procent in de Noordkop. Met als voornaamste doelen de woningdruk in de Metropool Regio Amsterdam te verminderen en de economische positie in de kop van Noord-Holland te verstevigen. 

  Ambitie 

  Met de Woondeal leggen de gemeenten in de Noordkop een hogere ambitie neer. In plaats van de geplande tweeduizend woningen willen Hollands Kroon, Schagen en Den Helder gezamenlijk zo’n vijfduizend nieuwe huizen realiseren. 

  De toename van het volume moet de doorstroming op de huizenmarkt bevorderen. Zodoende ligt de nadruk op huizen voor starters, alleenwonenden en doorstromers. Met daarbij de aandacht op bereikbaarheid: nabij spoorverbindingen en werklocaties. In een latere fase komt er aandacht voor een betere weginfrastructuur. 

  Los van ’gewone’ huizen zijn er de komende tien jaar 3100 plekken nodig (voor drie kwart kort- en middellang verblijf) voor arbeidsmigranten, bovenop de bestaande hoeveelheid van 3500. Deze berekeningen zijn aan de krappe kant, waarschuwen cijferaars in de Woondeal. 

  Een groot deel van de 40.000 woningen neemt Alkmaar voor zijn rekening. Binnenstedelijk, aan de oevers van het Noordhollands Kanaal, is ruimte voor 15.000 huizen. Andere bouwlocaties zijn te vinden in het stationsgebied van Heerhugowaard, de binnenstad van Hoorn en de delen Poort van Hoorn en Holenkwartier in Hoorn. 

  De opstellers: ’Meer stedelijke dynamiek in en rond de centrumsteden Alkmaar en Hoorn leidt tot extra druk op de woningmarkt in heel Noord-Holland Noord, dit terwijl de druk op de woningmarkt vanuit de regio’s zelf al sterk is. Dit betekent dat het wenselijk is om naast de genoemde locaties in de zone Alkmaar en Hoorn, ook locaties ten noorden en oosten hiervan versneld tot ontwikkeling te brengen. Vooral locaties in de noordelijke (N245 spoor Alkmaar-Schagen, Den Helder) en de oostelijke corridor (Westfrisiaweg/ spoor Hoorn-Enkhuizen) hebben perspectief.’ 

  Verhuurderheffing 

  Bij de realisatie van de plannen is een belangrijke rol weggelegd voor woningbouwverenigingen. De kosten zijn deels te betalen door een lagere afdracht van de verhuurderheffing aan de overheid. In de Woondeal wordt er vanuit gegaan dat het rijk hiermee instemt vanwege de woningschaarste in Noord-Holland. 

  Daarnaast vragen de opstellers de overheid ruimte voor experimenten en meer rek in het toepassen van de regels om de gewenste woningaantallen vlot te realiseren. De plannen moeten in samenhang worden gezien ’met mobiliteit, groen, energietransitie en duurzame ontwikkeling.’ 

  De Woondeal Noord-Holland wordt naar verwacht donderdag aangeboden aan de Kamercommissie Wonen in de Tweede Kamer.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten