Rapport Remkes: ‘Geen oog voor effecten op de samenleving of haalbaarheid’

Datum:
 • woensdag 10 juni 2020
 • in
 • Categorie:
 • Boerenorganisaties en politici reageren wisselend op het definitieve stikstofrapport van de commissie Remkes. 10-6-2020
  De een ziet de adviezen voor het ministerie van Landbouw als een eerste stap in de goede richting om de natuurgebieden te beschermen, de ander vindt dat er te veel extra regels bijkomen voor boeren. Ook wordt er getwijfeld aan de haalbaarheid, onder meer door LTO en Agractie.

  LTO: Advies Remkes schiet ernstig tekort

  Land- en tuinbouworganisatie LTO baalt ervan dat de commissie Remkes niet heeft gekeken naar de haalbaarheid en volhoudbaarheid van de huidige Europese richtlijnen met betrekking tot het stikstofbeleid. Volgens LTO laat de adviescommissie van het Kabinet daarmee een fundamentele vraag onbeantwoord waardoor het maandag gepresenteerde rapport ernstig tekort schiet.
  ,,Boeren en tuinders leveren met een steeds lagere emissie door innovatie en verduurzaming al jaren hun bijdrage aan het stikstofvraagstuk”, reageert Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving op de website van LTO Nederland. ,,Toch is er nog altijd te veel stikstof voor de Natura2000-gebieden. Nederland is als klein, dichtbevolkt en bedrijvig land met de vele onhaalbare kritische depositiewaarden in die gebieden een doodlopende tunnel in gelopen.”

  Agractie: Geen oog voor haalbaarheid

  Agractie begint in het persbericht met een positief punt. De belangengroepering voor boeren is blij dat de commissie erkent dat ammoniak uit de landbouw en stikstof uit fossiele brandstoffen teveel van elkaar verschillen in samenstelling en effect om uitwisselbaar te zijn. ,,De commissie zet hiermee een streep door het voornemen van Rijk en provincies om bouw en industrieprojecten door te kunnen laten gaan met stikstof uit de landbouw. Iets wat door ons herhaaldelijk is bepleit.”
  Toch zet Agractie ook grote kanttekeningen bij andere adviezen uit het rapport. ,,Nu Nederland aan de rand staat van een recessie van enorme omvang, wegens de gevolgen van coronamaatregelen, adviseert Remkes stimulerings- en subsidiepakketten ter grootte van een veelvoud van de reeds aangekondigde vijf miljard aan maatregelen”, schrijft Agractie. ,,Hierbij is geen oog voor effecten op de samenleving of haalbaarheid, maar wordt slechts uitgegaan van gemaakte afspraken in Brussel en enkelvoudig natuurbelang.”

  MOB: Opnieuw naar de rechter

  Mobilisation for the Evironment (MOB), de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek, grijpt de adviezen aan voor een nieuwe rechtsgang. MOB wil bij de rechter het Kabinetsplan aanvechten om voor 26 procent emissiereductie te gaan in 2030. De commissie Remkes adviseert 50 procent. ,,Daarbij wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn. Er blijft nu geen andere keuze meer dan opnieuw naar de rechter te stappen om een beter plan af te dwingen. Het is onbegrijpelijk dat het Kabinet geen 50% emissereductie heeft opgenomen als harde doelstelling conform ook het bod van het Landbouw Collectief”, schrijft MOB op de eigen website.

  Melkvee.nl logo

  0 reacties :

  Een reactie posten