De mensheid lijkt eindelijk een hekel aan zichzelf te krijgen

Datum:
 • maandag 29 juni 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • De doden zullen bij bosjes vallen. En onze politici treft geen blaam. Corona-virus weet u wel.

  29-6-2020

  De mensheid lijkt eindelijk een hekel aan zichzelf te krijgen


  Screenshot (10)
  (Door: “Weethetwel”)
  Inmiddels worden de contouren van onze toekomst steeds duidelijker uitgetekend. Aan de basis van die verandering ligt het zeer succesvolle milieu- en natuurbeleid zoals dat vooral de afgelopen dertig jaar in steeds toenemende intensiteit werd gepropageerd. Het werd voorgesteld als een veldslag tussen de aarde en de mensheid. Omdat de aarde niet kan praten of zich in de discussie kon mengen, werden de honneurs waargenomen door de milieuactivisten en de media. De mensheid was dus aanklager en verdediger tegelijk. De boodschap is heel vaak voor het voetlicht gebracht en de mensheid heeft zichzelf volgens de media eindelijk schuldig verklaard. Er zijn veel te veel mensen op aarde die de aarde volledig uitputten. Het aantal mensen moet hoe dan ook verminderen, luidt het oordeel. Dat oordeel is volledig overgenomen door de politici van met name de westerse wereld. Het standpunt van die bestuurders staat evenwel lijnrecht tegenover het grootste deel van hun kiezers. In het verkiezingsprogramma stond nooit: “Als je op ons stemt, verminderen we jullie aantal”. Maar dan komt het probleem: hoe verminder je de bevolking als de tijd voorbij lijkt dat je nog gewoon een oorlog kunt beginnen of doodgewoon volkerenmoord kunt plegen? Dan volg je gewoon een meersporenbeleid met van alles een beetje.
  Opgave voor de politieke elite
  In plaats van het beloofde verkiezingsprogramma uit te voeren, heeft de politieke elite zichzelf dus als opdracht gesteld:
  1. Hoe kunnen we het aantal mensen op aarde terugbrengen?
  2. Hoe kunnen we de ecologische voetafdruk van de mensen die er zijn zoveel mogelijk terugdringen, m.a.w. hoe kan het gebruik van grondstoffen en energie radicaal teruggedrongen worden?
  Ad 1. Op wereldschaal wordt dit probleem aangepakt door enkele grote organisatie zoals de World Health Organisatie (WHO), waar behalve landen ook grote particuliere partijen bij betrokken zijn. Zij werken op wereldschaal aan het terugbrengen van de bevolking met 10 à 15%. Ruim 1 miljard mensen. Volgens woordvoerder Gates gebeurt dat door een optimaal programma van gezondheidszorg, vaccinaties en abortussen.
  Wat dat precies inhoudt, zal de toekomst leren, maar in de door hem gebruikte rekensom kan abortus niet de door hem aangekondigde krimp veroorzaken. De vermindering van de populatie moet dus uit zijn gezondheidszorg of van zijn vaccinaties komen. Veel mensen op aarde vinden het geen prettig vooruitzicht in zo’n programma mee te moeten draaien, omdat meedoen voor zo’n 15% van de deelnemers niet goed afloopt. Het is wrang te constateren dat onze 150 Kamerleden in ons land de eigen bevolking wettelijk willen verplichten aan een inentingsprogramma deel te nemen op straffe van uitsluiting aan het maatschappelijke leven. Veel mensen hebben terecht wantrouwen gezien de doelstelling van het programma. Maar op landelijke schaal nemen de politici ook steeds minder een blad voor de mond als het gaat nog eerbied voor het leven te hebben. Wetsvoorstellen over voltooid leven, euthanasie en beperkte toegang tot gezondheidszorg voor ouderen zijn aan de orde van de dag en leiden niet meer tot grote verontwaardiging. Misschien een beetje cru gesteld, maar het komt er op neer dat de oude hap uit milieuoverwegingen beter opgeruimd kan worden. Dat de grenzen snel verschuiven blijkt wel uit het opsluiten van bejaarden en gehandicapten tijdens de coronacrisis, waardoor tientallen “nuttelozen” op een efficiënte manier uit de weg werden geruimd en er nauwelijks meer sprake was van protest.
  Ad 2. Voor het terugdringen van de ecologische voetafdruk voeren de politici steeds meer een ontmoedigingsbeleid. Hoe kunnen we het leven op aarde zo onprettig mogelijk maken. Er is een natuurwet die zegt: organismen in een vruchtbare omgeving gedijen goed en verschralen in een dorre onaantrekkelijke omgeving. Dat geldt ook voor mensen die een steeds grotere welvaart bereiken. Ze gaan steeds uitbundiger leven en vergroten daarmee hun voetafdruk. Ze gaan op reis, zoeken allerlei vermaak, kopen meer goederen en kosten meer energie. Dat moet stoppen volgens de politiek. Het beleid is er dan ook al bijna dertig jaar op gericht het inkomen van de massa aan banden te leggen. Alle inkomsten door harder werken werden als belasting ingepikt. Van de opbrengst werd onder andere een legioen mensen geïmporteerd en betaald die aangeven niets te zien in de Nederlandse maatschappij zodat er een steeds onaantrekkelijker leefklimaat ontstaat. Daarnaast wordt alles en iedereen tegen elkaar opgehitst, zodat het allemaal niet leuker wordt. Toch gaat het de elite allemaal niet snel genoeg. Bij de corona-crisis jl. zagen de politici hun kans schoon de economie stop te leggen  en tegelijk ook praktisch alle leuke dingen voor de mensen te verbieden. Allemaal dat nutteloze vermaak is wel leuk voor de mensen, maar niet goed voor de aarde. Stop er maar mee.
  De economische lock-down lijkt een zeer probaat middel om de sterfte in de wereld in belangrijke mate te vergroten. In eigen omgeving zal het aantal zelfmoorden flink toenemen door mensen die niet kunnen gedijen in de nieuwe zombie-maatschappij. Elders op de wereld zal een dramatische sterfte ontstaan door honger en ziektes, omdat alle economische activiteit weggevallen is. Veel landen waren afhankelijk van onze welvaart onder andere vanwege het daaruit voortvloeiende toerisme. Dit weg te laten vallen, is een heel efficiënte manier van bevolkingsregulering. De doden zullen bij bosjes vallen. En onze politici treft geen blaam. Corona-virus weet u wel.
  Door:
  “Weethetwel”(voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten