Column: Wieringermeer- waarom ging een gedeputeerde mee naar Seattle om de deal met Microsoft te sluiten?

Datum:
 • donderdag 18 juni 2020
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • In de Wieringermeer gaat de grootindustrie aan de haal met de groene stroom, maar de inwoners moeten het stellen zonder zonnepanelen. Is niet mogelijk, zegt Liander. Er is geen capaciteit op het net. 18-6-2020

  Waarom wilden de gemeente en Agriport zo graag die grote energievretende datacentra in huis hebben? Het gevaar bestaat dat datacenters het doel van de RES-plannen kunnen ondermijnen.

  Datacentra die groene stroom wegkapen. SP-Statenlid Eric Smaling stelt vragen aan Gedeputeerde Staten over hoe dit kan. Hij wil weten hoeveel participatie er heeft plaatsgevonden bij het plaatsen en plannen van windmolens in Noord-Holland Noord om deze datacentra van duurzame stroom te voorzien.
  Waarom ging een gedeputeerde mee naar Seattle om de deal met Microsoft te sluiten? Is dit gecommuniceerd met de provincie?  Hoeveel arbeidsplaatsen hebben de datacentra tot nu toe opgeleverd? Welk soort arbeid betreft het en zijn het arbeidsplaatsen die toevallen aan de bevolking van Noord-Holland Noord?

  Het  krantenartikel “Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en datacentra.” Is ook doorgedrongen tot de provinciale politiek. Emre Kanik (D66) zegt geschrokken en verontrust te zijn dat de belofte dat de glastuinbouw in het gebied dat de kassen groen en circulair zouden worden, dankzij restwarmte van nieuwgebouwde datacentra van Microsoft en Google niet is ingelost.  

  Wethouder Theo Meskers moest toegeven dat dit doel niet is bereikt, maar dat de toegenomen werkgelegenheid veel goedmaakt. Kanik vindt het vreemd dat de energie van de windturbines volledig wordt opgebruikt door deze datacentra en de huishoudens het nakijken hebben. Is dit zo, vraagt hij aan Gedeputeerde Staten. Want wat komt er nog terecht van burgerparticipatie als de inwoners wel de lasten maar niet de lusten  ondervinden? Klare taal dus. D66 maakt zich ook boos dat sociale/kleine windmolens met draagvlak nog steeds worden afgewezen door de provincie.

  Heikel punt zijn de windturbines op land. Er is volstrekte onduidelijkheid over de minimale afstand tussen woningen en windturbines. 600 meter of toch niet? Verschillende gemeenteraden hebben moties aangenomen die willen dat de minimumnorm van 600 meter blijft.
  De onzekerheid is door het provinciaal bestuur gecreëerd en deze bestaat nog steeds. Niettemin staan in het voorlopige RES-document voor Noord-Holland Noord circa 150 nieuwe grote windturbines op 200-475 meter afstand van woningen gepland. Dit bovenop de vele al geplaatste/geplande windturbines.
  Statenleden Annette de Vries (PvdA) en Emre Kanik (D66) moeten het toch wel weten, ze zitten dichtbij het vuur, maar nee. Ze willen weten hoe het staat met het thema Wind op Land. Mensen en bedrijven die aan de slag willen met de uitvoering van de energietransitie hebben duidelijkheid nodig over de afspraken die er liggen. Bijvoorbeeld dat er geen minimale afstand geldt voor plaatsing van windmolens als daar vanuit de RES draagvlak voor is.
  De fractie van de PvdA is gebleken in de vele contacten met inwoners, energiecoöperaties en bedrijven, dat de provincie niet de gewenste duidelijkheid schept wat nu wel en wat nu niet mag bij Wind op land.
  Zeker nu de provincie ook nog bezig is met het ontwerp van de Omgevingsverordening, waarin weer andere voorwaarden aan Wind op land worden gesteld (afstand tot bebouwde omgeving, afstand tot maaiveld, verhouding tussen rotordiameter en ashoogte). Beide Statenleden vinden dat de provincie helder moet zijn in haar  standpunt ten aanzien van specifieke projecten. Wat wordt het nu?
  Tuinbouwkassen in de Wieringermeer doen hun lampen aan als het stroomaanbod van wind- en zonne-energie teveel is. Zij krijgen er geld voor. 

  Jack  Kranenburg, commercieel directeur Agriport A7, geen initiatiefnemer van het windpark in de Wieringermeer, vertelde in het Tv-programma De Hofbar dinsdagavond dat als er dagen zijn met veel wind en zon de tuinders overdag de lampen in de kassen aanzetten tegen een negatieve stroomprijs. Het levert hen geld op. 
  De RES verliest zijn geloofwaardigheid als blijkt dat er een spelletje wordt gespeeld met de inwoners in onze regio en dat het een dictaat blijkt te zijn.
  Eugeen Hoekstra

  NOORDKOP CENTRAAL


  0 reacties :

  Een reactie posten