‘Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’

Datum:
 • maandag 15 juni 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • De echte ziekte die in Nederland rondwaart is de tirannie, volstrekte willekeur en onderdrukking’

  ‘Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’ 
  Posted on     

  —————————————————————————————————————————————-
  De echte ziekte die in Nederland rondwaart is de tirannie, volstrekte willekeur en onderdrukking’ – ‘De kans dat hetgeen er in u geïnjecteerd gaat worden iets heel anders is, is 100%’
  —————————————————————
  In een nieuwe videoboodschap waarschuwt Sven Hulleman (‘Een Oorlog Reeds Verloren’) dat de in de maak zijnde corona noodwet van het kabinet Rutte een definitief einde zal maken aan de toch al uitgeholde democratische rechtsstaat in Nederland, en het begin zal zijn van een afschuwelijke tirannie. Hoogleraar Staatrechts dhr. Voermans heeft gezegd dat als de wet wordt aangenomen, ons land zal worden geregeerd door decreten van ministers. Dat betekent dat de democratische rechtsstaat buiten werking wordt gesteld, en daarmee het einde van onze democratie een feit is.
  De noodwet ligt flink onder vuur van mensen met tal van achtergronden, zoals ondernemers, hoogleraren en advocaten. Sven Hulleman en Arno Wellemans constateerden overigens al enkele jaren geleden dat de democratische rechtsstaat feitelijk reeds begraven is door de regeringen, het parlement, en zelfs de rechterlijke macht.
  ‘Uitvoerende instanties zijn ziek tot op het bot’
  ‘De uitvoerende instituties laten hun ware aard en ware staat van zijn zien,’ zegt Hulleman. ‘Namelijk: ziek tot op het bot.’ De ergste ziekte die op dit moment in Nederland rondwaart is niet corona, maar het misbruiken van een medische situatie, een virus, waaraan weliswaar mensen overlijden, ‘maar helemaal niet op de schaal waarop het ons wordt voorgeschoteld. De echte ziekte die rondwaart is de tirannie. De coronawet zou men daarom moeten omdopen tot de tiranniewet. Het is de herintroductie van een volstrekte willekeur en een volstrekte onderdrukking.’
  ‘Het feit dat er in Nederland agenten, militairen en BOA’s bereid zijn deze wet uit te voeren, graag klaarstaan om andere mensen op volstrekt ondemocratische en illegitieme gronden te bekeuren, vast te houden, te sommeren en hun macht en dwang uit te oefenen, is een schrikbeeld.’
  (Wij zouden zeggen dat de beruchte NSB mentaliteit van een deel van de Nederlandse bevolking, vooral bij de overheid, wetshandhavers en mainstream media, weer helemaal terug van (nooit) weggeweest is. – X.)
  ‘Bij de gratie van welke God (/god)?’
  Hulleman haalt in dit verband een historische gebeurtenis aan. In 1142 pleegde Lodewijk VII een massamoord in het Franse dorpje Vitry. Dat noemde hij een ‘brandoffer aan de goden’. Dat woord ‘brandoffer’ vinden we terug in het Griekse woord ‘holocauston’ (uitleg overbodig)… ‘Wat zit er religieus gezien achter de tirannie? Zit er iets achter de huidige tiranniewet die ons mogelijkerwijs door de keel geschoven wordt?’
  Koning Willem Alexander tekent alle wetten, ook de corona noodwet, onder de term ‘bij de gratie Gods’. Hulleman: ‘Welke god* wordt daarmee bedoeld? Over welke god heeft de koning het? Wat is zijn godsbeeld en zijn mensbeeld? Want het is zijn handtekening die onder de tiranniewet komt.’ Ook premier Rutte en de ministers De Jonge en Grapperhaus zetten hun handtekening.’
  (* Met opzet met kleine letter – X.)
  ‘Ziek monster is bereid alles te vernietigen wat ons heilig is’
  Deze noodwet zou er wel eens onder het mom van ‘we hebben haast, want er komt een tweede golf’ doorgedrukt kunnen worden. Alle democratische beginselen en menselijke waarden zullen zo met voeten worden getreden. ‘Deze ziekte was er al langer, maar laat zich nu in volle glorie zien. Het reptiel dat door de straten loopt is ziek… en het maakt hem steeds gehaaster en woedender, en alles verwoestend.’
  Veel mensen vluchten –terecht- weg voor dit monster, maar er zijn ook mensen die proberen te ontdekken wat de zwakke plek van dit zieke wezen is, dat ‘bereid is om alles te vernietigen wat ons heilig is. Het monster is bang. Kijk maar eens goed in de ogen van de toekomstige onderdrukkers. Ze zijn doodsbang, ik denk voor iets wat veel groter is dan wij ons kunnen voorstellen. En ook bang voor iets wat in henzelf leeft.’
  Hulleman roept religieuzen –christelijk, Joods, islamitisch, boeddhistisch, wat dan ook- op of ze willen reageren met hun gedachten over de enorme gevaren en bedreigingen van een mogelijke verplichte vaccinatie, wat een schending van de integriteit van je lichaam is, en een schending van je vrije wil.
  ‘Kans dat er heel iets anders in vaccin zit is 100%’
  Minister de Jonge heeft zijn handtekening al gezet onder een contract met een farmaceut met een ‘zeer, zeer, zeer discutabele reputatie. De lijst met medische fouten van deze farmaceut, waarmee Nederland van uw belastinggeld een miljoenencontract sluit, is zo lang, dat hun medische reputatie niet discutabel, maar abominabel is. Het bedrijf waarmee wij zaken gaan doen is een gedrocht.’
  ‘De kans dat hetgeen er in u geïnjecteerd gaat worden iets heel anders is, is in mijn ogen 100%. Als de mogelijkheid om te weigeren is weggenomen, of als u wel mag weigeren, maar dit betekent dat u feitelijk in de samenleving als parasiet moet leven, omdat u nergens meer mag komen of bewegen, dan is dat een dusdanige inbreuk op uw vrij wil, dat u geen keuze heeft. Als dat gebeurt, dan komen wij bij de kern van de religieuze discussie omtrent de vrije wil.’
  Wat tegen ons wordt gebruikt is dat mensen vooral veiligheid zoeken, en niet zozeer vrijheid. ‘U wordt voorgelogen door de komst van een tirannieke wet, waarvan men zegt dat ze dit voor uw veiligheid doen. De propaganda en hypnose die wordt toegepast door degenen die hun handtekeningen gaan zetten is gigantisch.’
  ‘Kop in het zand – niets aan de hand!’
  De premier zegt steeds dat wij ons ‘gezonde verstand’ moeten gebruiken. Als wij dat inderdaad doen, dan zouden wij hem moeten afzetten, vindt Hulleman. En wel zo snel mogelijk. ‘Het tegengeluid wordt op dit moment genegeerd.’ De tekst van de wet zal hooguit een beetje worden veranderd, maar op exact hetzelfde neerkomen.
  Iedereen moet dit weten, maar velen ervaren dat als zij dit bespreekbaar willen maken, hun vrienden, familie en collega’s er niets over willen horen. ‘Kop in het zand – Niets aan de hand!’ zou de titel van een gedicht over deze tijd kunnen zijn, betoogt Hulleman. Waar we juist behoefte aan hebben is mensen die opstaan, en zeggen ‘mijn God, eindig deze ellende, en behoed ons voor dit kwaad. Want als u de tekst (van de wet) leest is dat het pure kwaad, waar dat op uit is, wetende dat alle onderzoeken naar dit virus zeer slecht gedaan worden, en dat degenen met een tegengeluid volledig worden genegeerd.’
  ‘Dit ruikt naar bedrog’
  RNA virussen zoals SARS, HIV, Ebola zijn er al tientallen jaren, maar het is in al die tijd niet gelukt daar vaccins voor te ontwikkelen. En nu kan dat met dit nieuwe RNA virus ineens wel, in extreem korte tijd? ’20 jaar krijgen ze het niet voor elkaar, maar voor deze nieuwe variant ineens in één jaar?! Dit ruikt naar bedrog.’
  ‘De rechters, de burgemeesters, de commissarissen van de koning, de regering, de parlementsleden en de koning zelf hebben allen de plicht om in te grijpen. Laten zij dit na, dan zij méér dan een tiran. Dan laten zij u zien hoe verschrikkelijke ziek en rot onze samenleving is. En daar zult u allen het slachtoffer van worden. Er gaan hele beroepsgroepen verboden worden. Er sterven momenteel honderden miljoenen aan de (lockdown / social distancing) maatregelen, niet aan de ziekte.’
  Terwijl dankzij de lockdowns en verstoorde aanvoerlijnen de honger in Afrika om zich heen grijpt, besluit het kabinet Rutte om de Nederlandse landbouw, bij de top 3 voedselexporteurs ter wereld, met (volslagen onzinnige) stikstofmaatregelen compleet om zeep te helpen. Wat vinden al deze landen van de feitelijke moord op hun bevolkingen door de WHO?
  De wezel en de hyena’s
  Met het oog op een beruchte naam, Bill Gates, vertelt Hulleman een ‘fabel’ over een wezel die weinig besef heeft van zijn medemens, en hem vreest. Zijn vader had hem vertelt dat er teveel schapen op Aarde zijn… Dan bedenkt de wezel een computersysteem voor alle schapen, waardoor hij hun gedrag stimuleert… Dan krijgt hij bezoek van een groep hyena’s, die al duizenden jaren rondloopt, en vindt dat alle schapen eigenlijk zouden moeten worden opgegeten of in brand worden gezet.
  De hyena’s kijken vol minachting naar al die schapen, en willen hun aantal beperken tot maximaal 500 miljoen, volledig gereguleerd. Sommige schapen werken daar zelfs aan mee. De wezel zet zijn vermogen en systemen in, en denkt een methode te hebben. Hij dreigt de schapen dat hij hun systemen zal stopzetten, tenzij ze doen wat hij (via hun leiders, de bokken) zegt. Iedere vorm van ethiek en alle principes worden overboord gezet voor hun grote doel.
  ‘Ik wens u allen gezondheid, en veel succes met het bespreken van wat er op het punt staat te gebeuren met uw naasten. Het is ernstig. Dank u wel.’

  Xander

  0 reacties :

  Een reactie posten