Corona, Eurobonds en geld gewoon weg geven

Datum:
 • donderdag 28 mei 2020
 • in
 • Categorie: ,


 • Maar goed, wat de EU wil is volgens de NOS dit:
  De Europese Commissie wil 750 miljard euro inzetten om de economische gevolgen van de Corona-crisis te bestrijden. Dat geld moet worden geleend op de kapitaalmarkt zodat landen die zwaar zijn getroffen door de crisis het kunnen gebruiken.
  Een deel van het geld moet volgens de plannen van de Europese Commissie worden geschonken aan lidstaten. Het gaat om 500 miljard euro, terwijl 250 miljard euro beschikbaar is om onder voorwaarden te worden geleend. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie gezegd tijdens een speciale zitting in het Europees Parlement.
  Feitelijk is dit plan nog een paar graadjes erger dan wat Frankrijk en Duitsland eerder voorstelden:
  Dat had als kern dat de Europese Commissie 500 miljard moet lenen op de kapitaalmarkten.
  Het plan spreekt in beide gevallen van geen Eurobonds, maar als de EU geld gaat lenen in een constructie als hier beschreven dan ZIJN het Eurobonds. Zelfs al zouden ze het hondenbrokken noemen. Ingewikkelder is het echt niet.
  Eurobonds
  In deze constructie worden diverse andere wensen van de commissie in Brussel tot één pakket gesmeed. Ook, dat de begroting wordt verhoogd naar een lidmaatschapsbijdrage van de EU-staten naar 1,11% (was 1%). Het lokkertje voor de Nederlandse regering is de korting van 1 miljard jaarlijks. Men wilde onze huidige bijdrage van 8 miljard optrekken naar 9 miljard, plus 990 miljoen van die 0,11% bijdrage. Wat nog steeds neerkomt op een verhoging naar 8,99 miljard, maar daar heeft de NOS het niet over. Waarover de NOS eveneens zwijgt, is dat Nederland mede aansprakelijk wordt voor die Eurobonds.
  Formeel gebruikt de EU de eigen begroting als onderpand, maar de reden dat men zo lang mordicus tegen die Eurobonds was, was nu juist om te voorkomen dat de EU zelfstandig geld kan gaan lenen op kapitaalmarkten. Je weet war het begint, maar nooit waar het eindigt – meestal met deurwaarders die het liefst wat komen halen war het geld nog wel aanwezig is. Een precedent betekent dat de weg werd vrijgemaakt – er is altijd wel een dringende reden, en dat Corona de smoes is betekent niet dat dat ook klopt. En onze formele aansprakelijkheid is al 5,9% van die 750 miljard  Hetgeen kort inhoudt dat we de aansprakelijkheid nemen voor 44,250 miljard euro. Waarvan ook nog eens 2/3 wordt weggegeven (29,5 miljard), wat de kans dat we dit aan onze staatsschuld moeten toevoegen enorm maakt. Daar hebben we dan net tien jaar voor bezuinigd, en heeft Rutte een overschot op de begroting voor gecreëerd. Maar in Nederland zal de pensioenleeftijd wel op 67 blijven, in Frankrijk is zij net terug naar 60. En ook in andere Zuid-Europese landen kun je rond  je 60e stoppen met werken.
  En grote bedrijven belasten? Aan wie denkt de Commissie dat dat wordt doorberekend? Het zijn heel ouderwetse linkspopulistische praatjes, dat je de bedrijven aan slaat ten behoeve van de burgerconsument. Het is alleen niet waar, en dat zal het niet zijn ook tot de hele economie staatseigendom is. En hoe dat misloopt weten we nog van de tijd dat het Oost-Europese communisme faal op faal stapelde.
  Bijna vanzelfsprekend ziet Frans Timmermans met zijn 1984-Newspeak opnieuw kansen. Minder is méér:
  Eurobonds
  En natuurlijk wil hij het extra budget aan zijn eigen portefeuille toevoegen. Want meer is óók meer. Dus het moet allemaal nog ‘groen’ ook.
  De kern van het Nederlandse tegenvoorstel da teerder deze week gepresenteerd werd is verstandiger, maar in hoeverre de EU er over zal willen praten?
  Nederland wil een Europees noodfonds waar landen twee jaar lang geld uit kunnen lenen om de Corona-crisis te bestrijden. Ook moet de Europese begroting worden gemoderniseerd, met minder landbouwuitgaven en geld voor regionale ontwikkeling. Dat is de kern van het tegenplan dat Nederland samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken heeft geschreven.
  Door het nu simpelweg te laten vallen of er geen hoofdpunten uit binnen te halen maakt men zichzelf ongeloofwaardig. Niet Rutte´s grootste probleem zou je zeggen, maar toch heel vervelend.
  TERZIJDE – merk op dat ook de zeer linkse Zweedse regering zich niet liet foppen met verhalen over ‘solidariteit’. Daar zou de PvdA eens een voorbeeld aan moeten nemen.
  Elsevier plaatste gisteren een artikel van haar correspondent in Brussel met als titel Geld naar Zuiden, EU-belastingen en hogere EU-begroting: nee, nee, nee, een stuk dat primair was geadresseerd aan Rutte’s VVD. Ook de argumenten waren in orde, een aantal gaf ik hierboven of eerder al:
  De staats- en privéschulden opgeteld zijn in Zuid-Europa lager dan in bijvoorbeeld Nederland. Zuid-Europese landen weigeren euro-afspraken na te komen, weigeren hun economieën te hervormen en zo de verdienkracht te vergroten. Zij weigeren alle belastingen te betalen en blijven lekker vroeg met pensioen gaan.
  Jammer genoeg is de VVD niet de juiste geadresseerde. Bij Elsevier lijkt men al vergeten dat de VVD en het CDA begin 2017 hebben getekend voor meer EU van alles. Plus een EU-leger, EU-belastingen en dat alles met de smoes zich de populisten van het lijf te willen houden. Zelfs Segers trapte daar toen niet in, maar nu zit hij natuurlijk met zijn partij in het kabinet. In Nederland is men dat ongetwijfeld allemaal al vlot weer vergeten, maar dat de  partijleden in het EUP daar ook zo mee om gaan is ijdele hoop, zo bewijzen zij keer op keer.
  Bovendien, wat ik tot nog toe overal ook mis, is de vraag hoe het Duitse BundesVerfassungsgericht zal denken over de manier waarop te zijner tijd meer Eurobonds via de EU de wereld in zullen komen? Want dat de Eurobonds een inbreuk op de financiële soevereiniteit van de lidstaten gaat betekenen staat buiten kijf. Dat de EU eens zij effectief blijken ze tot het vaste arsenaal van beleidsinstrumenten zal uitbreiden eveneens. Maar moeten wij in de tussentijd op Rutte en diens blauwe ogen vertrouwen?
  De komende tijd worden de plannen besproken door de regeringsleiders. De plannen vereisen unanieme goedkeuring van de 27 lidstaten.
  Ik herhaal het nog maar eens: deze EU is gedoemd, en dient zo snel mogelijk ontbonden te worden. Mits wij niet dezelfde doem willen ondergaan, althans. Als die EU-implosie niet snel spontaan plaats vindt, wordt een vlotte Nexit noodzakelijk.
  Veren Of Lood

  0 reacties :

  Een reactie posten