Bedrijven en natuurclub komen met eigen plan voor windmolens en zonnevelden. Die moeten stroom op land en in IJsselmeer opwekken

Datum:
 • woensdag 13 mei 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Het regionaal bedrijfsleven en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland gaan samen een alternatieve kaart maken met mogelijke plekken voor windturbines en zonnepanelen in Noord-Holland Noord, op het land en het IJsselmeer.  Zij schrijven dit in een open brief aan de achttien betrokken gemeenten en de stuurgroep die erop toeziet dat de Regionale Energiestrategie (RES) tot stand komt.
  In april werd een voorlopig concept van deze RES gepresenteerd. Daarin staat dat de regio’s in noordelijk Noord-Holland (Noordkop, West-Friesland en Alkmaar) samen in 2030 4,2 Terrawattuur (TWh) aan duurzame energie willen opwekken.

  Verdubbeling

  Dat is bijna een verdubbeling van wat nu wordt opgewekt. Op een kaart in het rapport zijn ’zoekgebieden’ aangegeven: plekken die geschikt zouden zijn voor zonnecollectoren en windturbines.
  Bedrijfsleven en milieufederatie stellen dat windmolens en zonneweiden vaak een negatieve invloed hebben op de omgeving voor omwonenden, bedrijfsleven en voor natuur en landschap. Zij vinden dat plaatsing alleen mogelijk is als er lokaal draagvlak is en windturbines minimaal zeshonderd meter van woningen komen. Ook moeten ze in het landschap passen.

  Meepraten

  De organisaties zijn bezorgd over het proces tot nu toe. Bewoners zouden onvoldoende hebben kunnen meepraten. Veel nieuwe windmolens zijn in natuurgebieden geprojecteerd.
  Verder vinden zij dat tot nu toe te weinig aandacht is besteed aan andere maatregelen, zoals energiebesparing, zonnepanelen op daken en nieuwe technieken, waaronder initiatieven op het gebied van waterstof. ’Meer succes bij energiebesparing of bij het toepassen van nieuwe technologie leidt tot minder noodzaak aan windmolens of zonneweides’.

  September

  In september bespreken de gemeenteraden, het provinciebestuur en het bestuur van het waterschep de concept-RES. Daarna worden de zoekgebieden nader onderzocht.
  De verschillende reacties op het concept van de RES, waaronder alternatieven, zullen in een reactienota worden opgenomen. Mogelijk wordt de strategie aangepast. Het is de bedoeling dat de Regionale Energiestrategie in de zomer van volgend jaar wordt vastgesteld.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  De krankzinnigheid te top, een Milieuvereniging die locaties gaat zoeken voor zonnepanelen en windmolens. Er blijft geen dier meer over en dat noemt zich milieuvereniging. Krankzinnigengesticht is een beter woord.

  Een reactie posten