Zonnepark van 76 ha en turbines in IJsselmeer

Datum:
 • zaterdag 25 april 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Wieringerwerf -  Het IJsselmeer bij de Wieringermeer is in beeld voor een zonnepark van 76 hectare.

  Ed Dekker 25-4-2020

  Dit blijkt uit verder uitgewerkte plannen voor het opwekken van duurzame energie. Ook kunnen er hier in het water twaalf windmolens komen. 

  Ook is de Kop van Noord-Holland op het oog voor 277 hectare aan zonneparken op weiland en bermen. Veel van deze weides moeten komen langs grote wegen (vooral de A7, N9 en N249 (De Stolpen-Anna Paulowna) en spoorlijn Den Helder-Heerhugowaard. De A7 is inclusief de Afsluitdijk. Voor Texel wordt gedacht aan zonnepanelen langs de Pontweg, van de veerboot naar De Koog. 

  Andere locaties voor een zonnepark zijn grote parkeerplaatsen, vooral langs de kust. Auto’s kunnen er dan onder staan. Verder zijn collectoren gedacht op daken, totaal ter grootte van 111 hectare. Het gaat hierbij vooral om grote bedrijven. 

  De plannen zijn nog niet definitief. Ze zijn onderdeel van het eerste gezamenlijke aanbod van de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord voor duurzame energie. 

  Voor de zomer nemen de colleges van burgemeesters en wethouders een voorlopig besluit. In september praten de gemeenteraden er verder over. Ook de provincie en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn betrokken bij deze zogeheten Regionale Energie Strategie. Juni volgend jaar moeten de plannen definitief zijn. 

  Haast is geboden met allerlei projecten. Ze moeten helpen om landelijk in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dat lukt alleen als over tien jaar 35 TWh energie duurzaam is opgewekt. Dat is de opbrengst van 3500 windmolens. 

  Met de eerste plannen komt Noord-Holland Noord (de regio’s Noordkop. West-Friesland en Alkmaar) tot een vermogen in 2030 van samen 4,2 TWh. Dat is bijna een verdubbeling van wat windmolens en zonneparken nu opleveren in de drie regio’s.  

  Samen met de bijdrage van Noord-Holland Zuid komt het beoogde aandeel van onze provincie in 2030 op 20 procent van de afgesproken landelijke 35 TWh. ,,Dat is veel”, erkent GroenLinks-gedeputeerde Edward Sligter (Klimaat en Energie). ,,Maar in het Westen wonen dan ook de meeste mensen.” 

  De allereerste suggesties voor locaties riepen veel weerstand op, zo bleek op inspraakbijeenkomsten. Gemeenten lijken eieren voor hun geld te kiezen door af te zien van ’lappendekens’. Niet meer ogenschijnlijk lukraak in polders bouwen, maar vooral bestaande lijnen in het landschap volgen. En vooral inzetten op zonneakkers, minder op windmolens. Tegen turbines lijkt het verzet het grootst.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten