Voorjaarsronde SDE+ 2020: voor 7.395 projecten en 4 gigawattpiek zonnepanelen subsidie aangevraagd

Datum:
 • woensdag 22 april 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • In de voorjaarsronde van de SDE+ is voor 4,1 miljard euro subsidie aangevraagd, terwijl er 4 miljard euro beschikbaar is. Zonnepanelen zijn goed voor 7.395 projecten en 4,0 gigawattpiek.21-4-2020

  Minister Wiebes besloot op het laatste moment voor de laatste subsidieronde van de SDE+ (red. de regeling wordt vanaf dit najaar verbreed naar de SDE++) geen 2 maar 4 miljard euro beschikbaar te stellen, omdat hij extra kansen zag voor zonnepanelen. De voorjaarsronde was geopend van 17 maart tot en met 2 april.
  Verloop 
  In de eerste fase tot een basisbedrag van maximaal 7 eurocent per kilowattuur is er voor ruim 2,0 miljard euro subsidie aangevraagd voor met name windenergie op land en zonnestroom. In de tweede fase tot en met 8 eurocent per kilowattuur is het aangevraagd budget opgelopen tot 3,0 miljard euro. In deze fase zijn vooral zonnestroomaanvragen binnengekomen. In de derde en laatste fase tot en met 13 eurocent per kilowattuur is de budgetclaim opgelopen tot ruim 4,1 miljard euro.
  Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschillende subsidieaanvragen.
  Categorie
  Aantal aanvragen
  Aangevraagd budget (in miljoenen euro's)
  Aangevraagd vermogen (in megawatt(piek))
  Zon-pv
   7.395
  2.513
  4.032
  Biomassa gas
  11
  606
  123
  Geothermie
  6
  341
  146
  Waterkracht
  3
  280
  53
  Biomassa warmte en WKK
  29
  243
  134
  Windenergie
  40
  140
  125
  Zonthermie
  78
  15
  37
  Totaal
  7.562
  4.137
  4.650
  Zonnewarmte
  78 zonthermische hebben, zo blijkt uit bovenstaand overzicht, in deze ronde subsidie aangevraagd. Ze zijn goed voor een budgetclaim van 15 miljoen euro en een vermogen van 37 megawattth. Daarmee is er voor zonnewarmte een stuk minder subsidie aangevraagd dan in de vorige subsidieronde toen 84 projecten een budgetclaim van 59 miljoen euro deden en goed waren voor een vermogen van 83 megawattth.
  Slechts 60 zonneparken
  Minister Wiebes meldt in zijn brief aan de Tweede Kamer waarin hij het verloop van de voorjaarsronde van de SDE+-regeling toelicht, dat 7.335 van de 7.395 pv-aanvragen betrekking hebben op zonnepanelen op daken, oftewel voor 99,2 procent. Daarmee is er voor ‘slechts’ 60 zonneparken subsidie aangevraagd. Het aangevraagde budget voor zon-op-dak was daarmee in deze subsidieronde ongeveer 5 keer zo hoog als voor zon-op-veld.
  Ingediend onder maximumbedrag
  Minister Wiebes stelt in zijn Kamerbrief vast dat er door een aanzienlijk aantal projecten onder het maximale basisbedrag is ingediend. ‘Dit geldt met name voor zon-op-dak. Dat betekent dat de indieners het aandurven om een aanzienlijk aantal zon-op-dakprojecten te realiseren met minder subsidie dan het maximumbedrag. De concurrentie heeft gezorgd voor aanvragen van lagere subsidiebedragen, wat de kosteneffectiviteit van de energietransitie ten goede komt en een bevestiging is van de kostenreductie voor zon-pv die al in de basisbedragen was verwerkt. Tegelijkertijd zal ik monitoren wat de gevolgen van de lagere subsidiebedragen zijn voor de uiteindelijke realisatie van deze projecten.’
  35 procent lager
  Die laatste opmerking van Wiebes is belangrijk, temeer omdat er in de najaarsronde 2019 van de SDE+ voor 4.649 megawattpiek aan zonnepanelen een budgetclaim werd gedaan van 4.424 miljoen euro. Met de wetenschap dat in de voorjaarsronde 2020 van de SDE+ voor 4.032 megawattpiek aan zonnepanelen een budgetclaim werd gedaan van 2.513 miljoen euro, zou de gemiddelde investering voor de rijksoverheid per megawattpiek 35 procent lager uitvallen. 
  Mogelijkerwijs heeft een grote groep projectontwikkelaars voor een extra laag basisbedrag een beschikking aangevraagd om zeker te zijn van toekenning van de subsidie. Het is dan ook logisch dat de minister het uitvalpercentage nauwgezet wil monitoren.
  Najaarsronde 2019 nog niet afgehandeld
  Tot slot meldt minister Wiebes dat de laatste aanvragen uit de najaarsronde van 2019 nog altijd niet verwerkt zijn. ‘Dit duurt langer dan gebruikelijk, met name door het relatief grote aantal aanvragen voor geothermieprojecten. De beoordeling van deze projecten is relatief ingewikkeld en specifiek, waardoor de beoordelingscapaciteit beperkt is en de beoordeling meer tijd vereist dan bij andere technieken.’
  Voor de najaarsronde SDE+ 2019 ontving RVO.nl 7.525 subsidieaanvragen voor hernieuwbare-energieprojecten. Zonnepanelen waren destijds goed voor 7.251 projecten en 4,6 gigawattpiek. Daarbij zouden zo’n 6.000 zon-op-dakprojecten zijn afgevallen. Een groot gedeelte van deze projecten heeft nu vermoedelijk voor de voorjaarsronde 2020 opnieuw subsidie aangevraagd.


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Het mag allemaal wat kosten, de burgers moeten via de belasting de subsidie voor het groene ideaal ophoesten.

  Een reactie posten