Eurobonds en Corona II – Italie is failliet

Datum:
 • vrijdag 10 april 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Volgens VN-data zijn er in 2050 veel meer ouderen dan werkenden, 70/30%, een dodelijke verhouding. 


  Eurobonds en Corona II – Italie is failliet

  Eurobonds7
  Nu Nederland zich met hand en tand heeft verzet tegen Eurobonds heerst er onbegrip in EU-kringen. Want Corona! Frits Bosch legt in deze serie de redenen uit, en laat zien dat Corona niet meer dan het laatste zetje was.
  Er zijn nogal wat economen en politici die de rationaliteit uit het oog verliezen als het om steun voor Zuid-Europese landen gaat. Ze weten dat deze landen al decennia een gat in hun hand hebben. Maar emoties vieren hoogtij en Nederland moet “moreel leiderschap” tonen en deze landen koste wat kost steunen, “want anders gaan wij ook onderuit“, zo is de mantra. Hoe deze landen er feitelijk voorstaan laten ze hoi polloi[1] niet weten. Wel, ik laat u weten hoe dat is: desastreus. En in deze serie zal ik u dat toelichten.
  We gaan graag naar Italië op vakantie maar we weten eigenlijk niet zo veel van dit prachtige land. Ik beperk me tot een paar gegevens. Het land telt 60 miljoen inwoners met een bevolkingsdichtheid nog niet de helft van ons land. De economie is 2,2 keer zo groot als het onze. De Italiaanse bevolking veroudert snel. De afhankelijkheid van ouderen, gepensioneerden, ten opzichte van werkenden, neemt daardoor snel toe.
  Volgens VN-data zijn er in 2050 veel meer ouderen dan werkenden, 70/30%, een dodelijke verhouding. Italië kende voor de Corona-crisis al een werkloosheid van 11,7%. Nu nog veel meer. De dienstensector beslaat 70% van de economie, vooral veel toerisme dat nu ‘op de tocht’ staat. Italië, Griekenland en Portugal hebben veruit de slechtste afhankelijkheidsratio van ouderen ten opzichte van werkenden in de EU.
  Het is onduidelijk hoe deze ouderen zullen moeten overleven. En dat bij een vruchtbaarheid van 1,4 kinderen terwijl een niveau van 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Zorgwekkend! Het land gaat naar een staatsschuld van 185 % van de omvang van de economie, terwijl dat van Nederland slechts 50% BNP beslaat. Volgens ECB-normen mag dit tekort maximaal 60% beslaan en heeft Italië het ‘point of no return’ verre overschreden.
  Desastreus. Italië heeft een omvangrijke zwarte economie van 202 miljard euro. Italië is na Polen, Tsjechië, Spanje en Griekenland het meest corrupte land in de EU. Italië geldt als de bakermat van de maffia. De criminaliteit tiert er welig. Als relatief solide land zitten wij in het EU-bootje met Zuid-Europese landen die in onze ogen niet deugen. Italië is corrupt, maffioos, crimineel en zet al decennia de tering niet naar de nering.
  Integendeel zelfs, het land bezit een schuldenlast die het land voor de Corona-crisis al in geen tijden zou kunnen terugbetalen. Het land is op dit verderfelijke pad enkel voortgegaan, en nu is Italië een bodemloze put. Er is geen eerste begin dat men de hand in eigen boezem steekt. Maar nu de nood het hoogst is en wij iedere euro zelf hard nodig hebben om de ellende het hoofd te bieden, vindt men ons “walgelijk”.
  Men vindt een gift van 1 miljard te mager! Wat een brutaliteit. Wat hadden wij mooie dingen daarmee kunnen doen. Italië, het land van luxegoederen, zal de broekriem strak moeten aanhalen. Italië zal eindelijk eens moeten begrijpen dat men niet steeds de hand bij de sterke landen kan ophouden. Maar merkwaardigerwijze vaart de EU voortdurend hard uit tegen Polen en Hongarije, landen waar wij budgettair geen last van hebben. Italië wordt met zachte hand aangepakt en men komt financieel tegemoet aan hun wensen met slappe knieën. Spanje, Griekenland, Portugal hebben vergelijkbaar profiel als Italië. Het zijn naar Europese verhoudingen ‘failed states’, failliete landen zonder de ECB en zonder ons.
  Er zijn nogal wat economen en politici te zijn die deze waarheid niet onder ogen willen/durven te zien. We zouden ‘solidariteit’ moeten betonen, maar dat doen we al decennia. En ‘als zij ten onder gaan dan wij ook’. Wat een argument is dat, zeg! Willen wij via de EU steeds in een dwangsituatie leven van de Zuid-Europese landen? Willen wij alsmaar door hen gegijzeld worden? Het is de hoogste tijd dat we eens daarover diep gaan nadenken. En onze knopen tellen.
  Mijn keuze is loskoppelen van deze landen! NEXIT! Het zijn zonnige landen, maar met een ultiem slèchte toekomst. Willen wij daaraan gekoppeld blijven? Dat lijkt mij niet. Er komt een moment dat we ‘basta!’ moeten zeggen. Dat moment ligt wat mij betreft eigenlijk al geruime tijd achter ons.

  1. Dat bent u, lezer. Met hoi polloi wordt de klassieke Jan Modaal bedoeld.

  Meer over Eurobonds vindt u hier op Veren of Lood.

  0 reacties :

  Een reactie posten