VN secretaris-generaal: Corona zeldzame kans om fossiele economie af te breken voor het klimaat

Datum:
 • donderdag 30 april 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Worden MKB / ZZP op verkapte wijze genationaliseerd in communistisch systeem?


  30-4-2020
  _________________________________________________________________________________
  Communistische strategie: Nederlandse overheid krijgt via corona lening (géén gift) voor een appel en een ei het MKB en ZZP’ers in handen, en kan daardoor harde klimaateisen aan heropstarten gaan verbinden
  ———————————————————————————
  Zoals we al enige tijd geleden hebben voorspeld wordt het coronavirus inderdaad gekoppeld aan het klimaatbeleid. VN secretaris-generaal António Guterres riep tijdens een virtuele internationale conferentie over global warming in Berlijn met name het Westen op om de lockdowns van hun maatschappijen aan te grijpen om de ‘fossiele’ economie af te breken, en alleen nog maar goedgekeurde ‘groene’ bedrijven met belastinggeld overeind te houden. In Nederland heeft GroenLinks leider Jesse Klaver zich inmiddels uitgesproken voor een vergelijkbare strategie, die hoogstwaarschijnlijk minimaal vele honderdduizenden Nederlanders hun baan zal kosten, en wijd verspreide armoede zal veroorzaken.
  Guterres, een rasechte Marxist, ziet in de coronacrisis een uitgelezen kans om zijn visioen van een wereldwijde communistische dictatuur onder VN vlag (het ‘Agenda 2030’ project) te realiseren, of in ieder geval een heel stuk dichterbij te brengen. ‘De pandemie ‘heeft de kwetsbaarheid van onze samenlevingen en economieën voor schokken aangetoond… Het enige antwoord is moedig, visionair en samenwerkend leiderschap.’
  ‘Zeldzame kans’
  ‘Hetzelfde leiderschap is nodig om de sluimerende existentiële bedreiging van klimaatverstoring aan te pakken,’ vervolgde de VN leider. ‘Dit zijn donkere dagen, maar ze zijn niet zonder hoop. We hebben een zeldzame en korte kans om onze wereld op een betere manier weer op te bouwen. Laten we het herstel na de pandemie gebruiken om de basis te leggen voor een veilige, gezonde, inclusieve en veerkrachtigere wereld voor alle mensen.’
  De biljoenen die in Amerika en Europa worden uitgetrokken om de economie overeind te houden moeten volgens Guterres niet zomaar aan het huidige bedrijfsleven worden gegeven. ‘Als belastinggeld wordt gebruikt om bedrijven te redden, moet dat groene banen en duurzame, inclusieve groei creëren. Er moeten geen achterhaalde, vervuilende, CO2-intensieve industrieën mee worden gered.’
  ‘Corona en broeikasgassen kennen geen grenzen’
  Natuurlijk deelde hij ook een sneer uit naar de Amerikaanse president Donald Trump, omdat die zich heeft teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs, waar op basis van de onbewezen, met junk science onderbouwde CO2-klimaatopwarming theorie de stapsgewijze afbraak van de Westerse economieën, welvaart en vrijheden werd beklonken.
  ‘Parijs werd grotendeels mogelijk gemaakt door de VS en China. Zonder de bijdrage van de grote vervuilers zullen al onze pogingen gedoemd zijn te mislukken. Broeikasgassen kennen, net als het coronavirus, geen grenzen. Isolatie is een val. Geen enkel land kan in zijn eentje slagen.’ (1)
  CO2 en stikstof
  Om de samenleving en het bedrijfsleven tot de ingrijpende veranderingen te dwingen, werden de afgelopen jaren al enkele fake crises rond CO2 en stikstof op touw gezet. CO2 wordt vooral gebruikt om de stabiele en goedkope energievoorziening (gas, olie, kolen) af te breken, en stikstof om het forensenverkeer te frustreren en de belangrijke Nederlandse landbouw- en veeteelt sector kapot te maken (het kabinet trok daar onlangs nog eens € 5 miljard extra vooruit, en dat terwijl dat geld zeker nu ook aan het herstellen van de door Rutte afgebroken zorg had kunnen worden besteed).
  Worden MKB / ZZP op verkapte wijze genationaliseerd in communistisch systeem?
  Corona lijkt te zijn aangewezen voor de volgende stap, en die bestaat uit het op slinkse wijze feitelijk nationaliseren en controleren van het MKB en ZZP’ers. Hoe dat in zijn werk zou kunnen gaan? Zelfstandige ondernemers die financiële ‘hulp’ van de overheid aanvragen gaan daarmee een ‘rentedragende lening’ aan (artikel 13 Tozo regeling; 2% rente per jaar, looptijd 3 jaar, maximum bedrag € 10.157,-). De lening kan op ieder moment worden opgeëist indien de ontvanger niet aan zijn terugbetaalverplichting kan voldoen.
  Het risico dat vele tienduizenden ondernemingen in zo’n situatie terechtkomen is aanzienlijk, aangezien alle signalen erop wijze dat we dankzij de lockdown maatregelen in een ongekende en langdurige economische depressie terecht komen. De kans dat de economie over een maand of 3 weer normaal draait, is volgens de meeste economen en analisten nihil. Veel ondernemers die nu steunen krijgen, zullen daarom alsnog gaan omvallen.
  En dan? Dan zou de overheid nieuwe voorwaarden kunnen stellen aan een eventuele voortzetting van de hulp, of besluiten dat bepaalde ondernemingen ‘ongewenst’ zijn, bijvoorbeeld in het kader van de extremistische VN klimaatdoelstellingen waar ook de Nederlandse regering zich aan gecommitteerd heeft.
  Daarmee zou sprake zijn van een verkapte ‘nationalisering’ van bedrijven, wat een van de belangrijkste kenmerken van het communisme is. Ook hierin zien we het aloude ‘problem-reaction-solution’ concept terugkeren: grijp een virus dat tot nu toe niet dodelijker is dan een griep aan om de samenleving en economie plat te leggen, breng zo honderdduizenden bedrijven met miljoenen werknemers in acute problemen, rijk vervolgens de ‘helpende’ hand aan, maar wel onder bepaalde voorwaarden, waarmee de overheid de facto totale controle en zeggenschap krijgt over de aard en toekomst van deze ondernemingen.
  Naast de VN secretaris-generaal heeft in eigen land GroenLinks leider Jesse Klaver eveneens openlijk gepleit om bepaalde klimaatvoorwaarden aan het geven van financiële hulp te verbinden. Met al deze maatregelen en pleidooien is een Sovjet stijl achtige planeconomie heel dichtbij gekomen. En iedereen met een beetje historische kennis weet wat er met de welvaart en vrijheid van de burgers èn ondernemingen onder zo’n gecentraliseerd communistisch systeem gebeurt: daar zal vrijwel niets van overblijven.

  1 reacties :

  Dekker zei

  De overgebleven bedrijven zijn dan zogenaamd groen, wat in zal houden dat er op grote schaal energiecentrales bijgebouwd moeten worden om aan de fors gestegen stroomvraag te kunnen voldoen. De centrales worden dan uiteraard gestookt op houtpellets want zo is de redenering van de VN, EU en Den Haag, hout is duurzaam omdat het weer aangroeit. Een gestoord kind kan begrijpen dat als je een 50 jaar oude boom kapt en die tot pellets verwerkt(kost veel energie) de nieuw aangeplante boom(als het al gebeurt) er ongeveer 50 jaar over doet om net zo veel volume te krijgen, dus hoezo duurzaam?

  Een reactie posten