Plan voor meer windmolens en zonneweides niet zonder slag of stoot overgenomen in Noordkop

Datum:
 • dinsdag 28 april 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De Regionale Energiestrategie (RES) waar de provincie samen met gemeenten en waterschappen naar streeft, wordt niet zonder slag of stoot overgenomen door de gemeenteraden in de Noordkop. Zo blijkt uit een rondgang langs diverse partijen.


  28-4-2020
  GroenLinks-gedeputeerde Edward Stigter toonde zich afgelopen week tevreden dat Noord-Holland Noord in 2030 4,2 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie zal opwekken. Dat betekent wel dat er veel meer windmolens en zonneparken bij komen.

  ,,Den Helder is niet geschikt voor het plaatsen van meer windmolens”, vindt Pieter Blank van de PvdA. ,,Dat komt door vliegveld De Kooy waardoor restricties gelden voor masten vanwege het vliegverkeer. De provincie geeft aan dat wind- en zonne-energie de belangrijkste bouwstenen zijn, maar voor Den Helder spelen belangrijker zaken zoals waterstof. We willen best kijken naar meer panelen voor zonne-energie, bijvoorbeeld op platte daken, maar daar hebben we de RES niet voor nodig. Het is oneigenlijk om alleen naar de twee door de provincie genoemde energiebronnen te kijken. Waterstof is de energiedrager van de toekomst. Daarvoor kunnen we gebruikmaken van het gasnet. Vanuit Den Helder kan ook een brug geslagen worden naar de energie-slurpende datacenters in de Wieringermeer.

  Verzadigd

  ,,Het landschap is zo langzamerhand wel verzadigd met windmolenparken en zonnepaneel weides”, vindt Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. ,,Voor onze regio zien wij toekomst voor getijdenstroom, maar ook kernenergie is een vorm die voor ons tot de mogelijkheden behoort. Energie uit wind en zon zijn ook belastend voor het milieu; deze kant wordt in onze ogen te weinig belicht.” Hamerslag meent dat de energietransitie weloverwogen moet worden ingezet: ,,Niet te snel en te veel investeren in wat nu de juiste optie lijkt te zijn, maar een bredere visie en innovatie zijn noodzakelijk.”

  Daarnaast wil BB ervoor waken dat de financiële lasten te veel bij de bevolking worden neergelegd: ,,Een huis energieneutraal maken, brengt veel kosten met zich mee en zal per woning ook flink verschillen in haalbaarheid. De opgelegde landelijke klimaatdoelen en die van Parijs zijn in onze ogen nu te veel leidend”, stelt Hamerslag.

  Innovaties

  Marije Boessenkool van GroenLinks is blij dat er landelijk gekeken wordt naar manieren om duurzame energie op te wekken: ,,We vinden het ook goed dat er in de RES gesteld wordt dat Den Helder prachtig ligt om met innovaties bezig te gaan. Waterstof is nog niet in deze strategie opgenomen, omdat eerst wordt ingezet op bewezen methoden zoals wind- en zonne-energie, maar ik verwacht dat bij de eerste herziening over twee jaar waterstof wel een rol zal spelen.”

  Zonne-energie op daken heeft de voorkeur van GroenLinks: ,,Jammer dat zonne-energie op privédaken niet meetelt, wat Den Helder er vooral niet van moet weerhouden om dit te stimuleren. Er is heel breed gesproken met inwoners, bedrijven en organisaties om tot een gedragen stuk te komen.” Boessenkool hoopt dat de netcapaciteit wordt aangepast om de energieopwekking mogelijk te maken: ,,De enorme energievraag baart ons wel zorgen. Wat ons betreft moet er ook goed gekeken worden naar energiebesparing, want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken.”

  Potentie

  Carla van Driesten van de Seniorenpartij vindt dat de landschappelijke kwaliteit niet uit het oog verloren mag worden: ,,We moeten er voor waken dat er gezegd wordt dat de regio veel zonuren heeft en een grote potentie heeft aan windenergie. Zonnepanelen of windturbines hebben hierdoor een hoger rendement dan elders in Nederland. Deze regio heeft al een groot deel van de opgave verwezenlijkt.”

  Van Driesten vindt het jammer dat de laatste bijeenkomst op 25 maart niet is doorgegaan vanwege de coronacrisis: ,,Maar het is van belang dat de gemeenteraad goed in positie wordt gebracht. Zowel in beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. Transparantie en kennisoverdracht zijn van het grootste belang. De coronacrisis laat weer eens duidelijk zien dat wij nu met minder gebruik van de auto, veel thuiswerken en minder vliegbewegingen al een heel stuk op weg zijn om de CO2-reductie te bereiken. Maatschappelijk draagvlak en participatie zijn zeer belangrijk in dit proces”, aldus de Seniorenpartij.

  In Schagen zegt CDA-fractievoorzitter Sander Lensink in een eerste reactie moeite te hebben met de 4,2 Terawatt. ,,Dat is meer dan wij hadden verwacht. We deden als Noordkop immers al meer dan we moesten doen. We snappen best dat de Kop van Noord-Holland wordt gezien als aantrekkelijk gebied voor opwekking van duurzame energie, maar de lasten moeten in Nederland goed verdeeld worden over alle regio’s. Als er regio’s zijn die zogezegd ’hun snor drukken’ moeten wij zeker niet degene zijn die dat wel even voor ze opvangt, nee.’’

  Kernenergie

  Lensink zegt zich wel zorgen te maken over draagvlak onder de bevolking in de Noordkop. ,,Daar moeten we met elkaar heel goed naar kijken. Oppassen dat er iets uitrolt waarbij niet iedereen zich betrokken voelt. Verder denk ik dat ook al moet worden gekeken naar de wereld na 2030. En ’is dit nu alles?’, vraag ik me bij de RES-plannen af. Zou je niet kunnen kijken naar het gebruik van kernenergie? Want dat kan op langere termijn best een interessante optie zijn als voldaan kan worden aan de eisen van veiligheid en er een oplossing is voor kernafval. Ook moet er dan natuurlijk investeringsbereidheid zijn vanuit het bedrijfsleven. Het moet niet, maar is misschien wel interessant.’’

  Hans Kröger, fractievoorzitter van JESS, vindt het RES-concept ’reëel’. ,,We moeten het met elkaar zien te halen en ik heb hierbij niet het idee dat heel Schagen wordt vol gelegd met turbines en zonneparken. Wel met de verdeling in de regio’s naar evenredigheid geschieden. We moeten ervoor waken dat in het zuiden van de provincie straks met de vinger naar het noorden wordt gewezen met de opvatting dat het hier allemaal wel een tandje meer kan. Want we doen al heel veel.’’

  Corona-beletsel

  PvdA-voorman Jan Schrijver hamert op draagvlak onder de bevolking: ,,Van mij mag er op sommige plaatsen best iets meer wind op land komen. Maar alleen wel met instemming van de bevolking die daar woont. Die mensen daar moeten er ook rechtstreeks profijt van ondervinden. Dat heb ik tot nu toe nog steeds gemist bij alles wat er gerealiseerd is.’’

  Maar allereerst ziet Schrijver de sporen die het coronavirus volgens hem zal nalaten als beletsel om snelle stappen te nemen met de RES. ,,Ik ben een echte optimist, maar ik ben heel erg bevreesd voor een enorme crisis na de coronatijd. We gaan economisch gezien naar hele andere fase, en dat zal hoe dan ook grote gevolgen hebben voor de mate van ons energieverbruik.’’

  Schrijver noemt het vliegverkeer als voorbeeld: ,,Van alle vluchten bestaat driekwart uit vakantieverkeer. Ik ga ervan uit dat daar zeer weinig van overblijft en verwacht daar een enorme krimp. Dat geldt ook voor de festivals, voor de intensiteit van het openbaar vervoer en ander verkeer. Dat alles heeft grote impact op ons energieverbruik. Daarom denk ik dat het goed is om in de besluitvorming over de RES op zijn minst pas op de plaats te maken. Wacht eerst even af hoe ons leven eruit gaat zien na corona.’’

  ‘Texels oprijlaan’

  De fractie van de Texelse coalitiepartij VVD is ‘not amused’ over het idee om zonneparken langs de Pontweg aan te leggen, vanaf de veerhaven tot De Koog. ,,Het lijkt me niet verstandig om dit te doen langs de oprijlaan waarover de toeristen het eiland op rijden’’, zegt fractievoorzitter Jur Schuiringa. ,,Waarom heeft het college dit voorgesteld zonder dat wij het weten? We zouden zuinig zijn op ons eiland. Hier is op Texel het laatste woord nog niet over gezegd.’’
  Volgens de gemeentevoorlichter is het eerste RES-aanbod van de gemeenten in Noord-Holland Noord echter in opdracht van die gemeenten opgesteld door het bureau dat ook de participatietrajecten heeft verzorgd en moet het college er nog een besluit over nemen.

  Schuiringa geeft er de voorkeur aan eerst alle daken vol te leggen met zonnepanelen. Hij voegt er echter aan toe dat het netwerk op Texel volgens Liander de eerste drie tot vijf jaar nog niet geschikt is om daar elektriciteit aan te leveren.

  Polders

  Elias Marseille, fractievoorzitter van coalitiepartner GroenLinks, wijst erop dat zijn partij er altijd voor heeft gepleit om locaties voor windmolens en zonneparken te bepalen. ,,Anders wordt het voor je gedaan. We waren erg voor een zonnepark aan de Pelikaanweg. Nu andere partijen dat hebben tegengehouden, wordt het tijd dat ze gaan zeggen wat ze willen. Onze steunfractie heeft nog niet over dit RES-voorstel vergaderd, maar persoonlijk vind ik dat we ervoor moeten waken om een windpark aan te leggen op het mooie oude Texel, in een weiland bij de Hoge Berg en rond Den Hoorn. Ik denk eerder aan de polders.’’

  Landbouwvoorman Arnold Langeveld is zoals bekend tegen het onttrekken van agrarische grond aan het areaal om dat te gebruiken voor zonneparken. ,,Laten we eerst maar eens alle daken ten volle benutten. En de financiën op orde krijgen. Want we kunnen die RES helemaal niet betalen en hebben nu wat anders aan ons hoofd. Maar zonneparken langs de Pontweg, dat gaat niet gebeuren, dat wil niemand. Bovendien levert de precedentwerking een groot probleem op: als je dit toestaat, zijn er straks tien zonneparken op Texel. Dat is niet mooi.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten