Eigen volk eerst: een heel logisch uitgangspunt

Datum:
 • vrijdag 10 april 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Praktisch niemand voelt Europese solidariteit

  10-4-2020


  Eigen volk eerst: een heel logisch uitgangspunt

  Populisten verliezen aan populariteit en aanzien door de coronacrisis, zo wordt beweerd. Maar hun voorliefde voor de natiestaat en hun scepsis ten aanzien van de Europese Unie blijken nu juist extra begrijpelijk, schrijft Gerry van der List.
  De Brexit gaat de Britten een hoop geld kosten, luidt de waarschuwing van economen. Te bezien valt uiteraard hoe ernstig het allemaal in de praktijk uitpakt. De voorspellende waarde van de economische theorie blijkt vaak nog geringer dan die van de virologie.
  Intussen kijken veel Nederlanders met jaloezie naar het trotse Verenigd Koninkrijk, dat zich niet meer de les hoeft te laten lezen door Brussel. De Britten werden de afgelopen weken niet uitgescholden door Italianen, Spanjaarden en Portugezen die eisen dat Londen stante pede enorme sommen gelds overmaakt om hun noden te lenigen. Ook zijn ze niet medeplichtig aan de onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië over ­toetreding tot de expansionistische Europese Unie. ­Beschaafde, democratische Britten eruit en maffiose Albaniërs erin: wat een deprimerende vertoning.

  Praktisch niemand voelt Europese solidariteit

  Zowel dagblad Trouw als NRC Handelsblad constateerde vorige week, duidelijk verheugd, dat het ­coronavirus een slag toebracht aan het populisme. ­Onder meer de stijging in de opiniepeilingen van het ­zeteltal van de VVD (lees: premier Mark Rutte) en de – iets – afnemende populariteit van de PVV en Forum voor Democratie zouden daarop wijzen.
  Maar vermoedelijk hebben deze linkse kranten iets te vroeg gejuicht. In elk geval neemt de door populistische politici aangewakkerde afkeer van de Europese Unie toe. Heel begrijpelijk. Terwijl Chinezen, Russen en Cubanen komen ingevlogen om hulp te bieden, toont Brussel zich onmachtig. Wel worden er forse bedragen geëist van relatief goed presterende, zuinige en goed bestuurde landen in het Noorden van Europa voor ondersteuning van zuidelijke naties die er in veel opzichten een potje van maken. En dat allemaal onder verwijzing naar een vermeende Europese solidariteit en empathie die praktisch niemand voelt.

  Burgers richten hun medeleven primair op landgenoten

  Want – en dat is een tweede populistisch stokpaardje – burgers hebben de neiging zich met het eigen land te vereenzelvigen en het medeleven primair te richten op landgenoten. Dit is in strijd met de universele beginselen van godsdiensten en politieke ideologieën. Zo leren christendom, liberalisme en socialisme iedereen als gelijke te beschouwen, ongeacht de nationaliteit. Maar deze lessen worden niet in praktijk gebracht.
   Als ergens een ramp gebeurt, berichten de media meteen over het aantal landgenoten onder de slachtoffers
  Als ergens een vliegtuig neerstort of een andere ramp gebeurt, berichten de Nederlandse media meteen over het aantal landgenoten onder de slachtoffers. En als een Nederlander uitblinkt in een bepaalde tak van sport, zelfs als die zo saai is als darten of autoracen, neemt de belangstelling daarvoor massale vormen aan.
  De hele verzorgingsstaat is zelfs gebaseerd op het concept van een natie, waarvan de leden bepaalde rechten en voorzieningen hebben die buitenlanders worden ontzegd. Het is dan ook absurd dat de vroegere voorman van de Centrumpartij, Hans Janmaat, mede werd veroordeeld vanwege zijn ‘Eigen volk eerst’-leus. Deze zegswijze sluit namelijk aan bij de gevoelens en opvattingen van de overgrote meerderheid van de bevolking en vormt het fundament van overheidsbeleid.

  Sigrid Kaag kan burgers vragen privé geld te doneren

  De Nederlandse regering doet het voorkomen alsof de Janmaat-kreet niet een heel logisch uitgangspunt voor het eigen doen en laten is. Bijvoorbeeld door te wijzen op een internationaal gezien hoog percentage van het overheidsbudget dat wordt besteed aan ontwikkelingshulp. Maar dit ligt ruim beneden de 1 procent van het nationaal inkomen, dus heel veel stelt het niet voor.
  De vraag is of meer offers zouden worden gebracht nu minder welvarende landen ook zwaar worden getroffen door de mondiale pandemie. Het antwoord van populisten is: nee. Zeker nu het in Nederland alle hens aan dek is, ligt het niet voor de hand om geld dat hard nodig is voor de zorg voor landgenoten in problemen, over te maken naar Nairobi, Lissabon of Tirana. Dit is geen impopulair en ook geen onredelijk standpunt.
  De minister voor Ontwikkelingssamenwerking denkt daar anders over. Maar het staat Sigrid Kaag (D66) natuurlijk vrij om, in plaats van gemeenschapsgeld op te eisen voor verre oorden, Nederlanders te vragen privé geld te doneren voor het buitenland. Dan blijkt ook meteen hoe groot hun internationale solidariteit is.
  ELSEVIER

  3 reacties :

  Anoniem zei

  De EU is het nieuwe communisme, met die verstande dat het nog een graadje erger is. Inmiddels is het Nederlandse volk door media en regering zodanig geïndoctrineerd dat ze het niet eens meer door hebben. Zo ook met het huidige onderwijs, de veelal linkse onderwijzers en onderwijzeressen negeren de feiten en pompen de kinderen vol met het linkse gif.

  Dekker zei

  Wat heeft de EU tot nu toe betekent voor de gewone man? Ik kan zo gauw niets bedenken, de salarissen van de werknemers zijn al jaren bevroren bij stijgende lasten, de belastingen stijgen alleen maar omdat Brussel altijd geld tekort komt omdat ze geld rond blijven strooien(ons geld).
  We moeten tenslotte al flink betalen voor Griekenland en als het een heel klein beetje tegen zit gaan we ook de schulden van Italie, Frankrijk en Spanje en nog een paar van die labiele economieën, betalen.
  Neem alleen al een landje als het tweetalige België, de idioten daar kennen 7!!!!!!! regeringen en nog is het er een grote puinhoop. Inmiddels lopen er meer politici rond als gewone mensen die voor de kosten moeten opdraaien. 90% Van de regels en wetten wordt ook nog eens bepaald door de EU.

  delagelanden.huibs.net/2007/11/belgi-7-parlementen-en-regeringen-1.html
  .

  Dekker zei

  Sorry, moet natuurlijk zijn betekend met een d.

  Een reactie posten