Digitaal vergaderen

Datum:
 • woensdag 8 april 2020
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon - Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Die wet maakt mogelijk dat de gemeenteraad ook digitaal kan besluiten.  8-4-2020  Digitaal vergaderen
  Omdat fysiek vergaderen voorlopig niet verstandig wordt gevonden, gaat de gemeenteraad van Hollands Kroon digitaal vergaderen. Dinsdagavond 7 april heeft het presidium voor het eerst succesvol digitaal vergaderd. Deze manier van vergaderen is even wennen voor iedereen. Zolang de landelijke coronamaatregelen van kracht blijven, komen werkgroepen, commissies, presidium en raad digitaal bij elkaar. Dit geldt ook voor beeldvormende vergaderingen. Ook het inspreekuur gaan we digitaal faciliteren. Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Die wet maakt mogelijk dat de gemeenteraad ook digitaal kan besluiten.

  Digitale raadsvergadering
  De eerste digitale raadsvergadering vindt plaats op donderdag 16 april. Tijdens deze digitale raadsvergadering worden dan de onderwerpen behandeld die op de agenda stonden van de geannuleerde raadsvergadering van 26 maart jl. Vervolgens heeft het presidium besloten de raadsvergadering van 23 april te houden zoals die al geagendeerd stond. De agenda’s voor beide vergaderingen worden gepubliceerd op de website van Hollands Kroon.

  Volgen van digitale vergaderingen
  Alle openbare vergaderingen kunnen vanaf nu online worden bijgewoond door alle geïnteresseerden en belanghebbenden. Via de vergaderkalender op de website van Hollands Kroon klikt u op de vergadering naar keuze.

  HK


  0 reacties :

  Een reactie posten