Tegels lichten: een nuttige bezigheid

Datum:
 • zondag 1 maart 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Tja, dat PBL toch. Opnieuw de mist ingegaan.


  1-3-2020

  Een bijdrage van Jeroen Hetzler.
  Sinds het ideologische bedenksel van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) door Maurice Strong een kleine 50 jaar geleden, is er niets van al dat catastrofale gebleken. Zelfs het IPCC geeft dit toe. Bovendien laat de praktijk zien dat het steeds beter gaat met deze planeet en de welvaartsontwikkeling. Toegegeven, in Afrika proberen Groenen de toegang tot betaalbare stroom te ontzeggen of elders in de wereld GM-voedselgewassen te saboteren. Het valt te constateren dat Groenen veelal leven in een eigen wereldje door de overtuiging van hun morele gelijk zonder dat hier grond voor is. Toch weten zij met veel bluf hun verkokerde ideologie door te drijven. Op zich een knappe PR-prestatie, maar ethisch gezien dubieus. Immers, wat levert het op voor de volgende generatie waar men zich ogenschijnlijk zo druk over maakt? Immers, het doel dat Maurice Strong voor ogen had, is de vernietiging van de industriële wereld, de motor van onze en de toekomstige welvaart en ook die van Ontwikkelingslanden. Ironisch genoeg is het tevens een lucratief verdienmodel voor banken en investeerders, beklonken aan de klimaattafels. Bootleggers and Baptists dus. Hoe heeft het zo ver kunnen komen, vraagt een weldenkend mens zich af? Tijd om weer eens tegels te lichten.
  Zo lezen we bijvoorbeeld:
  Elke onbevooroordeelde waarnemer zou uit al deze ‘gates’ de onontkoombare conclusie trekken dat er grootschalige en doelbewuste manipulatie van temperatuurgegevens heeft plaatsgevonden door de CRU, het GISS en de NOAA om opwarming van de aarde stelselmatig te overdrijven om de hype aan te wakkeren.
  Een niet minder belangrijke uitglijer in dezen is de hockeystickgrafiek van Mann die al vroeg is afgeserveerd. Tot op de dag van vandaag, na een kleine 20 jaar weigert Mann nog steeds de cruciale informatie te geven over hoe hij tot zijn bevindingen kwam. Dit zegt genoeg. Die grafiek beweert dat er in de 1.000 jaar vóór 1850 geen klimaatverandering bestond. Dus geen Middeleeuwse Opwarming noch Kleine IJstijd. Je moet het maar durven beweren in weerwil van de documentatie van die tijden die een heel ander verhaal vertelt.
  Wij kunnen het tegels lichten dichter bij huis halen, want ons aller KNMI heeft bedacht dat er vóór 1950 niet goed werd gemeten, ongeveer een halve graad te hoog:
  KNMI paste data uit het verleden aan
  Al snel bleek dat hun vermoeden klopte: tot voor kort was het aantal hittegolven in de eerste helft van de vorige eeuw inderdaad ongeveer even groot als in de tweede helft. Maar twee jaar geleden heeft het KNMI de temperatuurreeks van De Bilt ingrijpend aangepast, waardoor de warmste dagen van voor 1950 maar liefst tot twee graden koeler werden gemaakt, en het aantal hittegolven in die periode terugliep van 23 naar 7. Dat noemt het KNMI een noodzakelijke “homogenisatie”.
  Opeens leek er over de vorige eeuw een enorme stijging te zitten in het aantal hittegolven, en kon dit opgevoerd worden als onderbouwing dat ook Nederland zwaar getroffen zal worden door klimaatverandering.
  Tja, zo danst het KNMI ook mee op de baltsdans van het verdienmodel alarmisme in de armen van het grote geld.
  Bedenk wel dat de homogenisatie pas 70 jaar na dato plaatsvond, over een periode van tussen 120 en 70 jaar geleden. Het is een raadsel waarom de al zo lang officieel vaststaande temperatuurreeks nu opeens zo drastisch overhoop gegooid moest worden. Men komt aan die buitensporige 2 graden correctie door de homogenisatie vooral te baseren op één vergelijkingsstation, Eelde, dat dichter bij zee en veel noordelijker ligt dan De Bilt. En dat meetwaardes kent die sterk van de andere meetstations afwijken. Als je de bestaande temperatuurreeks van De Bilt met andere stations dan Eelde vergelijkt, met name die meer naar het zuiden en oosten liggen (waar de lucht meestal vandaan komt bij hittegolven) blijkt er zo goed als geen correctie nodig te zijn. De ingrijpende homogenisatie die tot het verdwijnen van de vroege hittegolven heeft geleid was dus overbodig en onjuist.
  Wat had het KNMI nog meer in petto? Dat waren de klimaatscenario’s.
  De titel van het rapport is een knipoog naar het KNMI dat volgens de auteurs veel te stellig is over claims uit de in 2014 gepubliceerde KNMI-scenario’s. Zo schrijft het KNMI in haar brochure over de scenario’s dat “[d]e temperatuur in Nederland verder [zal] stijgen” en “[o]p jaarbasis ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3°C rond 2050”. Het KNMI erkent in achtergronddocumentatie echter dat aan de KNMI-scenario’s überhaupt geen kansen te verbinden zijn. Het is dus niet te zeggen of de kans op 1 tot 2,3°C aan opwarming in 2050 1% of 99% of welk percentage dan ook zal zijn. Het taalgebruik van het KNMI suggereert echter een 100% zekerheid dat de opwarming in de range 1-2,3°C zal liggen en dat is onjuist.
  Speculatieve bluf dus.
  Dan de fameuze RCP 8,5 waaraan alle gefabuleerde rampen worden opgehangen met dezelfde ‘zekerheidsgraad’ als die van de KNMI-modellen:
  Stop het gebruik van het ‘worst case scenario‘ voor opwarming en klimaatverandering als de meest waarschijnlijke uitkomst – meer realistische uitgangspunten zorgen voor beter beleid. […] De gevolgen werden voorspeld door een computermodel met de naam Representative Carbon Pathways (RCP). Het ‘worst case scenario-model‘, RCP8.5 werd meer dan 2500 keer in wetenschappelijke tijdschriften en in honderden mediaverhalen aangehaald als de primaire noodzaak tot ‘dringende actie’ voor het klimaat. […] Maar in het oorspronkelijke wetenschappelijke artikel had RCP8.5 slechts een kleine kans van 3% om werkelijkheid te worden. Aangezien klimaatalarmisten (en sommige klimaatwetenschappers) de voorkeur geven aan de toekomstige ondergang van de wereld om maar actie te stimuleren, zijn de voorspellingen van RCP8.5, bekend geworden als het ‘business-as-usual‘ scenario, ook al kwam het nergens ook maar in de buurt. […] In een verbluffende draai verzette klimaatwetenschapper Zeke Hausfather van het Breakthrough Institute zich tegen de klimaatconsensus en zei dat het onwaarschijnlijk is dat het RCP8.5 ‘worst case scenario‘ zal plaatsvinden. De reden? We halen het niet, gezien de hoeveelheid fossiele brandstof die nu wordt gebruikt. Het model gaat uit van een toename van 500% van het gebruik van steenkool, wat nu als zeer onwaarschijnlijk wordt beschouwd aangezien het gebruik van steenkool aanzienlijk is gedaald.
  Opmerkelijk was verder een hoorzitting voor de TK die aangaf dat het om heel veel meer geld gaat, zoals voorgespiegeld. Zo is de tactiek: eerst was het gratis energie, toen dit:
  September 2013: € 3,7 miljard (rekenfout ECN). Oktober 2013: € 18 miljard (correctie, maar betreft alleen kosten tot 2020 voor wind op zee). Kamp oktober 2013: 40% kostenreductie op investeringen te verwachten. Eind 2016: die 40% zijn o.a. via TenneT naar u doorgeschoven: Netbeheer. Thans is dus Wiebes door de Algemene Rekenkamer hierover op de vingers getikt. Voor nu zien we het verschil tussen PBL-kosten € 4 miljard/jaar en de € 50 miljard van CE Delft.
  Tja, dat PBL toch. Opnieuw de mist ingegaan. De vraag is natuurlijk of dit een rekenfout is of opzet. Gezien het zelfverrijkende konkelfoezen ten koste van de burger/belastingbetaler aan de klimaattafels en de ‘rekenfouten’ die altijd de boel voor de burger rooskleurig voorstellen, blijft er geen reden over om de Overheid in dezen te vertrouwen. Thans is het PBL opnieuw in de fout gegaan en blijken de kosten er zeker een factor 6 naast te zitten. Vanzelfsprekend in het nadeel van de misleide burger. En eerder was er dan die hoorzitting.
  De ijsberenpopulatie en het Arctische ijs werken ook al niet erg mee. De ijsberen gedijen als een tierelier en het ijs neemt aldoor toe. Tja, het NOS-journaal en WNF zijn wat stilletjes geworden. Munneke zie ik ook niet meer over dit ijzige onderwerp. Vervelend al die rampen die maar niet willen komen. Tegels lichten? Nuttige bezigheid, want behalve pissebedden vind je heel wat meer.
  Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.
  (Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

  2 reacties :

  Dekker zei

  Triest dat wat eens een democratisch landje was is verworden tot een klimaat dictatuur onder leiding van de grootste ramp die Nederland ooit heeft gekend: premier RUTTE van wat eens een volkspartij voor VRIJHEID en DEMOCRATIE was.

  Johann zei

  Bijna alles is verboden in dit mooie land, wat je wel mag is verplicht!
  Ik bevind mij langzamerhand in de DDR 2.0 aan Zee. Alleen het STASI apparaat mis ik nog, echter de Groene Khmer in NL neemt deze taak graag over.

  Een reactie posten