Keek op de Week met arbeidsmigranten, duurzaamheid en ......

Hoogte- en Dieptepunten in Hollands Kroon in de weken van  februari 2020 


Raadsvergadering 27 februari

Principeverzoeken voor huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente heeft  8-10-2019 het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Dat houdt in dat de voorkeur  wordt gegeven aan grootschalige opvang op of nabij bedrijventerreinen en bij een bedrijf tot 40 werknemers, werkzaam op het bedrijf.

Echter dit beleid bevat ook een artikel 6, waarmee afgeweken kan worden van de vastgestelde kaders. Met dit artikel is de raad buitenspel gezet. 

Wethouder Meskers zei: Artikel 6 gaat over voorstellen waarvan het college zegt: " Belangrijk! Zouden we moeten doen! En waarvan de raad zegt: hebben we andere spelregels over afgesproken. Artikel 6 biedt het college de ruimte de raad te informeren over ideeën, suggesties en initiatieven waar het college enthousiast over is en waarvan de raad moet zeggen of ze een uitzondering willen maken." 

Echter zo'n artikel 6 is er eigenlijk voor incidentele uitzonderingen en nu binnen een half jaar staan op de agenda  6 principeverzoeken voor het huisvesten van arbeidsmigranten, die niet aan het vastgestelde beleid voldoen. 

Wat is nu precies een principeverzoek? Wat is de bevoegdheid van Raad en College?

Wethouder Meskers ging hier uitgebreid op in:
"Als een principeverzoek wordt ingediend en gehonoreerd dan is dat geen vrijblijvende aangelegenheid. Dat zegt tegen de initiatiefnemer dat de gemeente in beginsel een positieve houding aanneemt, maar dat  we wel een aantal  voorbehouden meenemen,  om aan het einde een gefundeerd oordeel te kunnen vellen. Dus het is geen ja waar we niet meer vanaf kunnen. Het is een principe-akkoord, maar de ja-mits-houding wat wij op dat moment innemen en die mitsen daar heeft u een heel belangrijke rol in.  Want het principe-verzoek wat we vanavond bespreken per onderwerp/per locatie, daar kunt u aangeven: ik zou het op zich wel goed vinden, maar dan moet  aan dat en dat aspect bijzonder aandacht  worden gegeven. Dat nemen wij mee, dat voegen wij toe aan de reactie die we geven aan de initiatiefnemer en dat met elkaar geeft de voorbehouden die moeten worden uitgewerkt in het definitieve voorstel. Wij zullen u schriftelijk laten weten hoe het besluit er uit ziet."  
Meskers wees de raad ook nog op het mandaatbesluit wat een aantal jaren geleden is genomen en het college op onderdelen mandateert om besluiten te nemen namens de gemeentepolitiek.
Veel woorden maar het college beslist!

De meeste partijen vroegen om een onderbouwing met feiten van het aantal benodigde plaatsen voor arbeidsmigranten in Hollands Kroon. Hoeveel aanvragen zijn er nog die wel aan de beleidsregels voldoen? Hoeveel geregistreerde arbeidsmigranten zijn er in Hollands Kroon, hoeveel  werken er elders.
Je zou zeggen dat dat toch de basis zou moeten zijn om besluiten te nemen. Meskers had in een vorige raadsvergadering dit ook toegezegd.
Meskers hield het op dat de eerder verzamelde getallen op voldoende basis steunen. Hoewel Meskers eerder hier zelf geen waarde aan hechtte.
Natuurlijk kun je als VVD dan roepen dat je het regionaal moet bekijken maar ook de VVD sprak over een huisvestingsplafond. 

Van Gameren (LADA) gaf een duidelijk overzicht wat er aan de hand is: in beginsel waren de arbeidsmigranten nodig in de  arbeidspiek van de agrarische bedrijven. Er is echter lucratieve buitenlandse huisvesting ontstaan, een business-model niet voor eigen bedrijf. Het is langzaam aan het uitgroeien tot een bedrijfstak dat buitenlandse werknemers huisvest het jaarrond en die werken in allerlei sectoren en niet alleen in eigen regio. Er ontstaan separate samenlevingen. Boze inwoners op inspreek-avonden, de leefbaarheid van de dorpen is in het geding en juist de belangen van de inwoners moeten hierbij centraal staan.

Duidelijk dat het college geen boodschap heeft aan de inwoners. In het betoog van Wethouder Meskers kwamen de inwoners niet voor.

Opvallend dat er direct over de verzoeken gestemd moest worden.
De stemming:  het Joods Werkdorp: Tegen 22 - Voor 5.  
Westerweg 27: Tegen 15 - Voor 12.
Opmerkelijk 2 verzoeken met 14 Voor en 13 Tegen.


Vervolg raadsvergadering dinsdag 3 maart

Aan de orde komt agendapunt 7: Programma Duurzaamheid
We lezen: Door uitvoering van het programma gaan we verdere klimaatverandering tegen en werken we aan de gevolgen van klimaatverandering. Door o.a.bijdragen aan een CO2-reductie van 49% in 2030; 

Deze reductie levert 0,0005 °C op.

Het zal blijken bij de behandeling van dit agendapunt hoeveel raadsleden in de idioterie van opwarming van de aarde door de mens veroorzaakt door CO2-uitstoot zullen meegaan waarmee een  enorme geldverspilling gemoeid is. Opmerkelijke zaken

Veel mensen willen mening kwijt over gebiedsplan Wieringermeer: honderden reacties in een paar dagen bij LTO Noord

Bedrijvengroep komt met plan voor ’Polenhotel’ met zo’n 1500 bedden, binnen of net buiten de Westfriese Omringdijk
Plannen voor arbeidsmigrantencomplex voor 2000 arbeidsmigranten op Agriport A7

Artikelen over Hollands Kroon in februari
27-2 Bewoners uit Westerland blijven zich verzetten tegen uitbreiding van Camping Waddenzee, zo nodig stappen ze naar de rechter
27-2  Huidig plan arbeidsmigranten in Joods Werkdorp 
’te groot en te massaal’

26-2 Verzet in Hippolytushoef tegen plan voor 120 bedden in verkocht complex De Harmonie.

25-2 Inspreekuur gemeenteraad: Pleidooi van George Suidgeest over Wieringermeer (2)

 25-2 Volle agenda tijdens inspreekuur gemeenteraad Hollands Kroon vanavond

19-2 Waterschap neemt stedelijk water Hollands Kroon over. En de gemeente betaalt 431.000 euro toe

19-2 Twee hotelboten in de Jaanhaven (Wieringerwerf) voor werknemers Jongert Marine & Workboats en Google

19-2 Eerst praten, maar als dat niet helpt volgen er maatregelen’, waarschuwt burgemeester Rian van Dam overlastveroorzakers in Hollands Kroon

11-2 Concurrent voor glasvezel in Hollands Kroon verliest rechtszaak. Kabeltex kan door met aanleggen

10-2 Twijfels over het Joods Werkdorp blijven groeien

8-2 Burgemeester Rian van Dam verruilt Alkmaar voor Den Oever

7-2 Veel belangstelling van inwoners Hollands Kroon op informatieve raadsvergadering over pensions (5)

6-2  Veel mensen willen mening kwijt over gebiedsplan Wieringermeer: honderden reacties in een paar dagen bij LTO Noord

5-2 Mes in plan voor groot pension bij Joods Werkdorp. Minder bedden voor buitenlanders betekent strop van twee ton voor museumstichting

5-2 ’Gemeentehuis’ De Ontmoeting straks bijna vol

4-2 Windmolens dichtbij? Politiek, doe dat niet’. Albert Hoedjes heeft veel ervaring met overlast (1)

4-2 Wandelaars en fietsers in Dijkgat- en Robbenoordbos verbazen zich over kaalslag: ’Bossen Wieringermeer geruïneerd’

4-2 Plannen voor arbeidsmigrantencomplex voor 2000 arbeidsmigranten op Agriport A7 (4)

3-2 Beeldvormende vergadering 6 februari huisvesting tijdelijke medewerkers (3)

2-2 Plan voor wooncomplex voor driehonderd buitenlandse arbeiders bij Hippolytushoef. Op de plek van de stallen van Piet Ottens

1-5 Meest bekeken artikelen februari 

Redactie JAS1 reacties :

Dekker zei

Zoals gewoonlijk zwetst Meskers weer uit zijn nek, een principe overeenkomst wordt in de praktijk bijna nooit teruggedraaid en zeker niet bij dit college.

Een reactie posten